2022. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ChemClimCircle

ChemClimCircle

Projekta nosaukums:
Projekts “Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes” (latviskiĶīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos)
Projekta mērķis:
Programmas mērķis ir atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.- 2027. gadam, klimatneitrālas sabiedrības.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3: līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 12: vide un dabas resursi
Uzdevums 45: sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību
Projekta aktivitātes:
Projekts ir vērsts uz zaļā un aprites publiskā iepirkuma procedūru ieviešanu pašvaldību līmenī, kas mazāk kaitē klimatam, mazāk rada atkritumus, efektīvāk izmanto resursus, un mazina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni.
Aktivitātes:
Smiltenes novada pašvaldība šajā projektā pilotēs iepirkumus, kas mazāk kaitē klimatam, mazāk rada atkritumus, efektīvāk izmanto resursus, un mazina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni un vēlāk ar savu pieredzi plāno motivēt arī citas Latvijas pašvaldības sekot šim piemēram.
Projekta partneri:
Stokholmas pilsētas pašvaldība un nevalstiskā organizācija “BEF Germany”, izpētes centrs “Stockholm Environment Institute Tallinn Centre”, Tauraģes pašvaldība, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, nevalstiskā organizācija “Environmental Centre for Administration and Technology”, Turku universitāte, izpētes centrs “POMINNO Ltd.”
Projekta ilgums:
01.10.2022. – 01.10.2024.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 8 partneriem: 499 940 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas: 26 880 EUR
Programmas finansējums: 21 504 EUR
Pašvaldības finansējums: 4 032 EUR
Valsts budžeta dotācija: 1 344 EUR