2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Teritoriālā reforma

2020. gada 23. jūnijā stājās spēkā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kas nosaka, ka pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Smiltenes novadā iekļausies:

 • Apes pagasts
 • Apes pilsēta
 • Bilskas pagasts
 • Blomes pagasts
 • Brantu pagasts
 • Drustu pagasts
 • Gaujienas pagasts
 • Grundzāles pagasts
 • Launkalnes pagasts
 • Palsmanes pagasts
 • Raunas pagasts
 • Smiltenes pagasts
 • Smiltenes pilsēta
 • Trapenes pagasts
 • Variņu pagasts
 • Virešu pagasts

Ar VARAM 2019. gadā sagatavoto informatīvo  ziņojumu par jauno Smiltenes novadu  var iepazīties ŠEIT. 

Pamatojoties uz veikto tirgus izpētes procedūru, Smiltenes novada dome 2020. gada 21. septembrī parakstīja līgumu ar SIA “RP Alianse” par Apes, Raunas un Smiltenes novadu apvienošanās projekta, kas ietver arī jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības struktūras, izstrādi. Pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir:

 • Nodrošināt pamatotu, optimālu jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju uz vietas;
 • Nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu jaunizveidojamā novadā;
 • Nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu Apes, Raunas un Smiltenes pašvaldību apvienošanās procesu.

 

Jaunveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts

Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 1.versija šī gada aprīlī tika prezentēta novadu deputātu kopsapulcei, nodota iedzīvotājiem izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai. Pēc saņemto priekšlikumu izvērtēšanas, tie iestrādāti projektā un šobrīd ir sagatavota dokumenta gala versija.

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

JAUNIZVEIDOJAMĀS SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAS STRUKTŪRAS PROJEKTS (pilnā versija)

JAUNVEIDOJAMĀS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

PAKALPOJUMU GROZS

KARTOSHĒMA

PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRAS MODELIS

Lēmumi

2021. gada 24. februāra lēmums Nr.125 “Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu”: 

 • Lēmums Nr.125 
 • 1.pielikums – Smiltenes novada pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana
 • 2.pielikums – Smiltenes novada pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana
 • 3.pielikums – Smiltenes novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu