2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Uzņēmējdarbības uzsākšana

Kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties?

Veicot uzņēmējdarbību, uzņēmējs var radīt darbavietas sev un citiem vai arī „būt pats sev saimnieks”. Uzņēmuma reģistrācijas process nav sarežģīts, tomēr ir svarīgi izvērtēt kura no uzņēmējdarbības formām būs piemērota tieši jūsu plānotajam biznesa modelim.

Būtiskākie faktori, kas jāņem vērā:

  • Sākuma kapitāla lielums. Individuālajam komersantam nav noteikts kapitāla lielums, bet SIA tas ir 2800 eiro.
  • Dibinātāju un darbinieku skaits. Ja reģistrēsieties kā pašnodarbinātais vai mikrouzņēmums, varēsiet algot ne vairāk kā piecus darbiniekus.
  • Uzņēmuma plānotais apgrozījums, izdevumi un peļņa. Ja plānotais apgrozījums nepārsniedz 100 000 eiro gadā, iespējams, izdevīgāk izvēlēties maksāt mikrouzņēmuma nodokli.
  • Grāmatvedība. Grāmatvedības pakalpojumu apjoms ir atkarīgs no uzņēmējdarbības formas.

Darbības laikā nepieciešamības gadījumā, uzņēmējdarbības formu ir iespējams mainīt uz citu, piemēram no IK uz SIA.

Uzņēmējdarbības formas

Pašnodarbināta persona

Šo uzņēmējdarbības formu izvēlas cilvēki, kuri nodarbina paši sevi. Kā piemēru var minēt līgumdarbus. Reģistrēšanās pašnodarbinātā statusa saņemšanai ir vienkārša un sākuma kapitāls nav nepieciešams. Reģistrāciju var veikt jebkurā Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas adreses, aizpildot iesnieguma veidlapu. Iegūstot pašnodarbinātas personas statusu, nodokļu nomaksas jautājumi ir pašas personas atbildība. Pašnodarbināta persona par saviem darbības rezultātiem atbild ar visu savu mantu. Pašnodarbināta personai ir iespēja izvēlēties savai darbībai piemērotāko nodokļu nomaksas veidu – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, mikrouzņēmuma nodoklis, patentmaksa vai PVN. Grāmatvedības atskaišu kārtošanu ir iespēja veikt saviem spēkiem vai izmantot profesionāla grāmatveža pakalpojumus. Pašnodarbināta persona drīkst nodarbināt ne vairāk kā piecus darbiniekus.

Individuālais komersants (IK)

Individuālā komersanta uzņēmējdarbības forma ir piemērota, ja plānots nodarbināt ne vairāk par 5 darbiniekiem. Individuālais komersants par savas saimnieciskās darbības rezultātiem atbild ar visu savu mantu. Grāmatvedības atskaites ir ļoti līdzīgas tām, kādas iesniedz pašnodarbinātas personas. Šo uzņēmējdarbības formu reģistrē Uzņēmuma reģistra nodaļā. Dokumentus var iesniegt personīgi, ierodoties nodaļā, nosūtīt pa pastu vai izmantojot portālu www.latvija.lv. Vairāk par reģistrāciju šeit. https://www.ur.gov.lv/lv/registri.html

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

Populārākais uzņēmējdarbības veids, kas ir piemērots gan maziem, gan vidējiem uzņēmumiem. Izvēloties šo uzņēmējdarbības formu, īpašniekiem ir iespēja dibināt mazkapitāla SIA, kura sākuma kapitāls ir sākot ar 1 eiro. Mazkapitāla SIA pakāpeniski jāaudzē uzņēmuma pamatkapitāls, līdz tas sasniedz 2800 eiro, tāpēc ik gadu 25% no uzņēmuma peļņas jāieskaita pamatkapitālā. Uzņēmuma īpašnieks par uzņēmuma saistībām atbild tikai ar SIA mantu. SIA gadījumā grāmatvedības izmaksas var palielināties, jo dokumentu kārtošana ir nedaudz sarežģītāka.

Vairāk informācijas par reģistrācijas procesu : https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/sia/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/

Mikrouzņēmums

Mikrouzņēmumu nodoklis ir vienots nodokļa maksājums, kas ietver šādus nodokļus:

  • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par mikrouzņēmuma īpašnieku; 
  • mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs aprēķina un maksā mikrouzņēmumu nodokli, nevis atsevišķi aprēķina un maksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, riska valsts nodevu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/eiropas-komercsabiedriba/dibinasana/registracija-vid/

Akciju sabiedrība

Šī uzņēmējdarbības forma piemērota lieliem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams piesaistīt investīcijas un tās daļas ir publiskā apgrozībā. Akciju sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir vismaz 35 000 eiro.

Sociālā uzņēmējdarbība 

UZŅĒMĒJDARBĪBA + SOCIĀLĀ IETEKME = SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA

Sociālā uzņēmējdarbība ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana ar vēmi radīt sociālo ietekmi, izmantojot biznesa metodes. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai, atsakoties no maksimālas peļņas gūšanas uzņēmējam personīgi. Sociālā uzņēmējdarbība var tikt izvērsta lokāli vai starptautiski, tā var būt dažāda pēc preču ražošanas un pakalpojumu sniegšanas veida.

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJĀ