2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Atbalstītie projekti

Līdzdalības budžeta projektu konkurss 

2023. gadā atbalstītās iedzīvotāju iniciatīvas

Smiltenes novada pašvaldība īsteno līdzdalības budžeta projektu iniciatīvu, kuras mērķis ir radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrisko vidi, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt Smiltenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Smiltenes novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā. 

Iedzīvotāji ar balsu vairākumu ir lēmuši par šādu projektu īstenošanu (kopējais finansējums 28 500,00): 

 1. Projekts “Apes estrāde – kur satiekas cilvēks, kultūra un laiks!” – 410 balsis.
  Paredzamais finansējums ir 9 479,99 EUR.
 2. Projekts “Lapene pie Bilskas ezera” – 407 balsis.
  Paredzamais finansējums ir 6 013,70 EUR.
 3. Projekts “Ūdens apgādes uzlabošana Palsmanes kapsētā” – 397 balsis.
  Paredzamais finansējums ir 8967,79 EUR.
 4. Projekts “Āra trenažieri Trapenes pagastā” – 342 balsis.
  Plānots daļēji īstenot projektu par 4038,52 EUR.

2022. gadā atbalstītās iedzīvotāju iniciatīvas

Iedzīvotāji ar balsu vairākumu ir lēmuši par šādu projektu īstenošanu (kopējais finansējums 25 000,00):

 1. Projekts “Ugunskura vietas labiekārtošana pie Bilskas ezera”– 197 balsis. Finansējums 2698 EUR.
 2. Projekts “Estrādei Gaujienā būt! Estrādes grīdas atjaunošana Gaujienas pagasta estrādē “Egļukalni”” – 169 balsis. Finansējums 5000 EUR.
 3. Projekts “Aktīvās atpūtas stūrītis” – 160 balsis. Finansējums 4981,81 EUR.
 4. Projekts “Trotuāra izbūve Trapenes pagastā”– 158 balsis. Finansējums 5000 EUR.
 5. Projekts “Disku Golfa parks Smiltenē Jaunā parka teritorijā” – 138 balsis. Finansējums 4996 EUR.
 6. Projekts “Apes pilsētas laukumu labiekārtošana” – 138 balsis. Finansējums 4996 EUR.

Projektu līdzfinansēšanas konkurss nevalstiskajām organizācijām

2023.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada pašvaldība arī 2023. gadā līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja nevalstisko organizāciju projektus divās kārtās.

Pirmajā kārtā atbalstītie projekti:

 1. Projekts “Tautas tērpu iegāde JDK “Buki””, iesniedzējs biedrība “Buki – Buciņi”. Piešķirts līdzfinansējums 499,66 EUR apmērā;
 2. Projekts “Mēģinājuma tērpu iegāde JDK “Buki” un JDK “Buku studija”, iesniedzējs biedrība “Buki – Buciņi”. Piešķirts līdzfinansējums 184,72 EUR apmērā;
 3. Projekts “Veselības un sporta diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, iesniedzējs biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, piešķirts līdzfinansējums 1410,00 EUR apmērā;
 4. Projekts “Tautastērpu iegāde Blomes pagasta tautas deju kolektīvam “Atspēriens””, iesniedzējs biedrība “GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinansējums 500,02 EUR apmērā;
 5. Projekts “Tautas tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama VPDK “Cīrulis””, iesniedzējs biedrība “Spēkavots”, piešķirts līdzfinansējums 422,34 EUR apmērā;
 6. Projekts “Vidzemes novada Tautas tērpu komplekts Blomes tautas nama senioru tautas deju kolektīvam “Nadele””, iesniedzējs biedrība “Kultūrizglītība un sports”, piešķirts līdzfinansējums 499,97 EUR apmērā;
 7. Projekts “Bērnu un jauniešu radošās darbnīcas RADI izveide Smiltenē, t.sk. iekārtu iegāde”, iesniedzējs biedrība “Darbnīca RADI”, piešķirts līdzfinansējums 2000,00 EUR apmērā;
 8. Projekts “Sieviešu brunči Smiltenes senioru korim “Mežābele””, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 472,81 EUR apmērā.
 9. Projekts “Vestes pūtēju orķestrim “Smiltene”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējumu 128,04 EUR apmērā.

Otrajā kārtā atbalstītie projekti:

2022.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada pašvaldība 2022. gadā līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja nevalstisko organizāciju projektus divās kārtās – 1. kārtā 11 projektus, bet 2. kārtā – 6 projektus.

Pirmajā kārtā atbalstītie projekti:

 1. Projekts “Podesti izstādēm”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 284,35 EUR apmērā;
 2. Projekts “Stikla darbnīca”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 1985,20 EUR apmērā;
 3. Projekts “Mākslas un amatniecības forums Mēru muižā”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 1736,00 EUR apmērā;
 4. Projekts “Dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas un kultūras vietas izveide Smiltenes Vecajā parkā”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 2000,00 EUR apmērā;
 5. Projekts “BMX ikdienas sporta jaku iegāde”, iesniedzējs biedrība “BMX klubs Silvas Ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 1250,00 EUR apmērā;
 6. Projekts “Skrienam kopā”, iesniedzējs biedrība “Vītolēni”, piešķirts līdzfinansējums 1993,18 EUR apmērā;
 7. Projekts “Lielo dārza spēļu iegāde”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirts līdzfinansējums 188,50 EUR apmērā;
 8. Projekts “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas kroņluktura restaurācija”, iesniedzējs biedrība “Māsas Veronikas”, piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR apmērā;
 9. Projekts “Palsmanes baznīcas sētas atjaunošana”, iesniedzējs biedrība “Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze”, piešķirts līdzfinansējums 2000 EUR apmērā;
 10. Projekts “GPS ierīces iegāde spēlētāju snieguma datu iegūšanai un apstrādei”, iesniedzējs biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 1174,95 EUR apmērā;
 11. Projekts “Grundzāles skolas Zaļajai klasei”, iesniedzējs biedrība “Grundzāles skolai”, piešķirts līdzfinansējums 250 EUR apmērā.

Otrajā kārtā atbalstītie projekti:

 1. Projekts “BMX ātri uzstādāma nojume/telts iegāde”, iesniedzējs biedrība “BMX klubs Silvas Ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 1195,25 EUR apmērā;
 2. Projekts “Gaujienas kalendārs”, iesniedzējs biedrība “Vītolēni”, piešķirts līdzfinansējums 925,00 EUR apmērā;
 3. Projekts ‘”Mākslas dārza” pagalma vides labiekārtošana”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 799,91 EUR apmērā;
 4. Projekts “Arheoloģiskie ziemas tērpi Smiltenes folkloras kopai “Rudzupuķe””, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 500,00 EUR apmērā;
 5. Projekts “Zaļās klases izveide Blomes pamatskolā”, iesniedzējs biedrība “GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinansējums 2000,00 EUR apmērā;
 6. Projekts “Vienoti tērpi Dziesmusvētkos TLMS “Smiltene” dalībniekiem”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 333,57 EUR apmērā.

2021.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2021. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  8 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. Projektam “Mākslīgā intelekta video reģistratora “Veo” iegāde”, iesniedzējs biedrība “Futbola klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā;
 2. Projektam “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa logu restaurācija”, iesniedzējs Palsmanes Evaņģēliski Luteriskā Draudze, piešķirts līdzfinansējums 276,65 EUR apmērā;
 3. Projektam “Zaļā klase Grundzāles skolai”, iesniedzējs biedrība “Grundzāles skolai”, piešķirts līdzfinansējums 776,68 EUR apmērā;
 4. Projektam “Būsim pa smuko!”, iesniedzējs biedrība “Basketbola klubs Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 875,00 EUR apmērā;
 5. Projektam “BMX sporta kreklu un treniņa krekla iegāde”, iesniedzējs biedrība “BMX klubs Silvas ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums 800,00 EUR apmērā;
 6. Projektam “Kopā būt 2021”, iesniedzējs nodibinājums “Fonds Saules kalns”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā;
 7. Projektam “Blomes pamatskolas apzaļumošanas un labiekārtošanas projekts”, iesniedzējs biedrība “GaisMa tunelī”, piešķirts līdzfinansējums 771,67 EUR apmērā;
 8. Projektam “Disku golfa parka PALSA paplašināšana”, iesniedzējs Biedrība “Sporta draugu klubs PALSA”, piešķirts līdzfinansējums 500,00 EUR apmērā.

2020.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2020. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  14 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. Projektam “Koncerttērpu iegāde Eiropas deju kopai “Smiltesele”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai”, piešķirts līdzfinansējums 307,26 EUR apmērā;
 2. Projektam “Smiltenes novadā veselas un laimīgas ģimenes”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 600,00 EUR apmērā;
 3. Projektam “Sporta masu pasākumu materiāli tehniskā aprīkojuma uzlabošana”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes sporta centrs”, piešķirts līdzfinansējums 950,00 EUR apmērā;
 4. Projektam “Stipra ģimene-veiksmes atslēga nākotnei”, iesniedzējs biedrība “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi”, piešķirts līdzfinansējums 906,25 EUR apmērā;
 5. Projektam “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirts līdzfinansējums 420,00 EUR apmērā;
 6. Projektam “Tu esi tas, ko tu ēd – kā uzturs ietekmē cilvēka fizisko un garīgo veselību”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 7. Projektam ”Veselā miesā vesels gars” – elpošanas sistēmas attīstīšana un nostiprināšana”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 8. Projektam “Izglītojošas ekspozīcijas izveide Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā”, iesniedzējs Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.
 9. Projektam “Seminārs “Latvijas vēsturiskie muižu dārzi un senie kultūraugi” un dārza veidošanas meistarklase” no biedrības “Smiltenei un Latvijai” piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 10. Projektam “Pasaku terapija” – pasaka kā sevis izzināšanas veids” no biedrības “Smiltenei un Latvijai” piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 11. Projektam “Skaistumam un labsajūtai” no biedrības “Smiltenei un Latvijai” piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā;
 12. Projektam “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana – latviskums, I kārta” no biedrības “Vilkmuiža 2011”, piešķirts līdzfinansējums 112,76 EUR apmērā;
 13. Projektam “FK Smiltene treniņu formu iegāde” no biedrības  “Futbola klubs “Smiltene””,  piešķirts līdzfinansējums  1000,00 EUR apmērā;
 14. Projektam “Apmācības “Es zinu un varu”” no biedrības “Māsas Veronikas” piešķirts līdzfinansējums 100,00 EUR apmērā.

2019.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2019. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  5 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. Projekts “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”, iesniedzējs Biedrības “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”” – piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.
 2. Projekts “Kāpšanas sienas ierīkošana Blomes pamatskolā”, iesniedzējs biedrība “Gaisma tunelī” – piešķirts līdzfinansējumu 508,29 EUR apmērā.
 3. Projekts “Tautas tērpu iegāde Palsmanes pagasta deju kolektīvam “Mazais brālis””, iesniedzējs sieviešu biedrība “Spēkavots” – piešķirt līdzfinansējums 309,80 EUR apmērā.
 4. Projekts “Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011” – piešķirts līdzfinansējums 523,33 EUR apmērā.
 5. Projekts “Palsmanes mednieku nama jumta seguma nomaiņa”, iesniedzējs biedrība “Palsmanes mednieku klubs” – piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.
 6. Projekts “Tērpi VPDK “Varis””, iesniedzējs biedrība “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi”” – piešķirts līdzfinansējums 272,00 EUR apmērā;
 7. Projekts “Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība” – piešķirts līdzfinansējums 135,00 EUR apmērā;
 8. Projekts “Tautas tērpu izgatavošana – iegāde 1.-2.klases tautas deju kolektīvam “Buciņi” un jauniešu deju kolektīvam “Buki””, iesniedzējs biedrība “Buki-Buciņi” – piešķirts līdzfinansējums 491,13 EUR apmērā;
 9. Projekts “Telpu iekārtojums ērtākam darbam TLMS “Smiltene””, iesniedzējs “Sabiedrība un attīstība”- piešķirts līdzfinansējums 199,65 EUR apmērā;
 10. Projekts “Handicraft Festival – Transnational cooperation project”, iesniedzējs “Abulas lauku partnerība” – piešķirts līdzfinansējums 656,45 EUR apmērā;
 11. Projekts “18.gs. Vidzemes tērpu komplekts kultūras izpratnei”, iesniedzējs “Sabiedrība un attīstība” – piešķirts līdzfinansējums 904,35 EUR apmērā.

2018.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2018. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  9 nevalstisko organizāciju projektus:

 1. Projekts “Smiltenes Svētā Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”, iesniedzējs “Smiltenes Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze”,  piešķirts līdzfinansējums 1000,00  euro apmērā;
 2. Projekts “II Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”, iesniedzējs biedrība “Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 432,00 euro apmērā;
 3. Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam iesniedzējs” iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 784,08 euro apmērā;
 4. Projekts “Palsmanes ev.lut. baznīcas sakristejas un sakristejas priekštelpas telpu renovācija”, iesniedzējs “Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze”, piešķirts līdzfinansējums 998,59 euro apmērā;
 5. Projekts “Treniņš – meistarības pamats”, iesniedzējs BDR Mednieku klubs “Laiksne”, piešķirts līdzfinansējums 440,44 euro apmērā;
 6. Projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 euro apmērā;
 7. Projekts “Amatu skola Smiltenē”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 euro apmērā.
 8. Projekts “Latvijai 100 – 100 KP Smiltenē”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta klubs Azimuts” – piešķirts līdzfinansējums 743,40 EUR apmērā;
 9. Projekts “Ziedi!” – tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai” – piešķirts līdzfinansējums 490,00 EUR apmērā.

2017.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2017. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  11 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts “Velo inventārs labākiem sasniegumiem”, iesniedzējs biedrība sporta klubs “VeloLifestyle”, piešķirt līdzfinansējumu 443,90 euro apmērā;
 • Projekts “Meistars sev un citiem” biedrība “Spēkavots”, piešķirt līdzfinansējumu 995,00 euro apmērā;
 • Projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplektēšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu 409,85 euro apmērā;
 • Projekts “Orientēšanās, kā tautas sporta veida, popularizēšana”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 euro apmērā;
 • Projekts “Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim “Sabalsis””, iesniedzējs kultūras biedrība biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirt līdzfinansējumu 100,00 euro apmērā;
 • Projekts ““Dziedātprieks”- skatuves un tautas tērpu daļas jauktam korim Pakalni un kopai Rudzupuķe”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirts līdzfinansējums 499,24 EUR apmērā;
 • Projekts “Parādes tērpu iegāde FK Smiltene dalībniekiem”, iesniedzējs biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 614,76 EUR apmērā;
 • Projekts “Pēc Kurzemes tautas tērpa metiem izgatavotu tērpu iegāde VPDK “Ieviņa””, iesniedzējs biedrība “Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 476,75 EUR apmērā;
 • Projekts “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas lielās zāles krāšņu atjaunošana”, iesniedzējs Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudze, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā;
 • Projekts “Sporta tērpu iegāde”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes Vanagi”, piešķirts līdzfinansējums 320,41 EUR apmērā;
 • Projekts “Bijām, esam, būsim Latvijai!”, iesniedzējs biedrība “Kultūrizglītība un Sports”, piešķirts daļējs līdzfinansējums 140,09 EUR apmērā.

2016.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2016. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  11 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam “Ieviņa””, iesniedzējs biedrība “Klubs IEVIŅA”, piešķirts līdzfinansējums 174,78 euro apmērā;
 • Projekts „Sporta formu iegāde Smiltenes futbola 1.līgas komandai”, iesniedzējs futbola klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 euro apmērā;
 • Projekts “Ģērbies saule sudrabota, nu brauc tavi preciniek’”, iesniedzējs biedrība “Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 499,98 euro apmērā;
 • Projekts “Tautas tērps Atspērienam”, iesniedzējs sabiedriskā labuma biedrība “Kultūrizglītība un Sports”, piešķirts līdzfinansējums 394,22 euro apmērā;
 • Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam”, iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 707,85 euro apmērā;
 • Projekts “Instrumentu iegāde Vidzemes pūtēju orķestrim”, iesniedzējs biedrība “Vidzemes pūtēju orķestris”, piešķirts līdzfinansējums 505,00 euro apmērā.
 • Projekts „Kopā būt “Sauleskalnā””, iesniedzējs nodibinājums  “Fonds Saules kalns”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 euro apmērā;
 • Projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam “Ieviņa””, biedrība “Klubs Ieviņa”, piešķirts līdzfinansējums 524,34 euro apmērā;
 • Projekts “Tiesnešu mājiņas – ģērbtuves izbūve”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes sporta centrs”, piešķirts līdzfinansējums 420,00 euro apmērā;
 • Projekts “Jaunas orientēšanās kartes izgatavošana Smiltenes novadā”, iesniedzējs biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts””, piešķirts līdzfinansējums 490,00 euro apmērā;
 • Projekts “Dzejoļu grāmata bērniem “Tauriņziedu klēpis””, iesniedzējs kultūras biedrība “Harmonija”, piešķirts līdzfinansējums 110,00 euro apmērā.

2015.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2015. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  4 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”, iesniedzējs Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze;
 • Projekts „Sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, iesniedzējs biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”;
 • Projekts „Radošo ideju diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, iesniedzējs biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”;
 •  Projekts „Ieklausies un sadzirdi”, iesniedzējs Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi”.

2013.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2013.gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  8 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts „Inventāra iegāde treniņiem un sacensībām futbola kluba „Smiltene” aktivitātēm”, iesniedzējs futbola klubs „Smiltene”, pašvaldības līdzfinansējums 604.83 EUR (425.08 Ls). Projekta rezultātā iegādāts inventārs treniņiem un sacensībām, lai sekmētu jauniešu brīvā laika kvalitatīvāku pavadīšanu. Projekta ietvaros futbola klubs iegādājās – bumbas, konusus, trepītes, futbola vārtu tīklus, barjeras un nojumes spēlētājiem;
 • Projekts „Smiltenes novada tautas tērpu iegāde Launkalnes tautas mākslas kolektīviem”, iesniedzējs Biedrība „ARI TEV”, pašvaldības līdzfinansējums 426.69 EUR (299.88 Ls). Projekta rezultātā iegādāti kvalitatīvi un pēc tradīcijām šūti tērpi folkloras kopai „Rudzupuķe”. Pēc tradīcijām izgatavoti tautas tērpi palielina folkloras kopas uzdevumu kvalitāti un palielina repertuāru. Ar izveidotajiem tautas tērpu komplektiem iespējams prezentēt Smiltenes novadu un tā tautas tērpu valkāšanas tradīcijas;
 • Projekts “Ģērbies saule sudrabota”, iesniedzējs Biedrība “Vidzemes balsis”, pašvaldības līdzfinansējums 702.06 EUR (493.41 Ls). Projekta ietvaros iegādāti 13 vīru tautas tērpi, 30 sieviešu un 13 vīriešu koncerttērpi. Iegūtie tērpi stiprinās koncertu kvalitāti un tautas tērpu tradīciju saglabāšanu;
 • Projekts ”Digitāli daudzfunkcionālas telpas izveide”, iesniedzējs Biedrība „Spēkavots”, pašvaldības līdzfinansējums 710.72 EUR (499.50 Ls). Projekta rezultātā izremontēta telpa iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanai ar kopējo platību 48.5m2. Telpā ir iespējams virtuāli apstrādāt un iepazīt Palsmanes pagasta vēsturi, kā arī tā ir vieta radošām darbībām, izstādēm un prezentācijām;
 • Projekts “Latviešu tautas tērpu iegāde vidējas paaudzes deju kolektīvam „Sanācēji””, iesniedzējs Biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai”, pašvaldības līdzfinansējums 140.18 EUR (98.52 Ls). Projekta ietvaros uzšūti vīriešu pusgarie svārki (12gab.), vīriešu krekli (2 gab.), sieviešu blūzes (2 gab.) un uzadītas sieviešu pusgarās zeķes (12 gab.). Tērpu iegāde ļaus dejotiem sniegt kvalitatīvākus koncertus veidojot jaunas un interesantas dejas;
 • Projekts “Fiziskai veselībai un garīgai labsajūtai”, iesniedzējs Biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, pašvaldības līdzfinansējums 576.26 EUR (405,00 Ls). Projekta ietvaros 24.08.2013. Smiltenes pagasta Kalnamuižā notika sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurā piedalījās 81 dalībnieks. Dalībniekiem šī ir vienīgā iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs;
 • Projekts „Skaņu sistēmas un fotoaparāta iegāde biedrībai „Vilkmuiža 2011””, iesniedzējs Biedrība „Vilkmuiža”, pašvaldības līdzfinansējums 574.57 EUR (403.81 Ls). Projekta ietvaros iegādātas apskaņošanas iekārtas un digitālā spoguļkamera. Ar iegādāto aparatūru paredzēts veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas un jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedrības norisēs;
 • Projekts „Tērpu iegāde bērnu – jauniešu deju kolektīvam „Dadži””, iesniedzējs Biedrība „Smiltenes jauniešu dome”, pašvaldības līdzfinansējums 711.15 EUR (499.80 Ls). Projekta ietvaros iegādātas jauni skatuves tērpi bērnu-jauniešu deju kolektīvam „Dadži”, tādā veidā veicinot lietderīgu bērnu-jauniešu brīvā laika pavadīšanu, popularizējot latviešu tautas dejas, ceļot skatuves tēla kvalitāti un tradīciju saglabāšanu un pārmantojamību.

2012.gadā atbalstītie projekti

Smiltenes novada dome 2012. gadā projektu līdzfinansēšanas konkursā atbalstīja  8 nevalstisko organizāciju projektus:

 • Projekts „Biedrības “Vidzemes pūtēju orķestris” kapacitātes stiprināšana”, iesniedzējs Biedrība “Vidzemes pūtēju orķestris”, pašvaldības līdzfinansējums 106,80Ls. Projekta rezultātā iegādāts dators, datorprogramma „Sibelius” un printeris, kas dod iespēju izmantot kvalitatīvākas notis, produktīvāk strādāt mēģinājumos un sagatavot lielāku apjomu skaņdarbu koncertiem īsākā laika periodā;
 • Projekts „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem”, iesniedzējs Biedrība “Smiltenei un Latvijai”, pašvaldības līdzfinansējums 500,00 Ls. Projekta rezultātā iegādātas jaunu grāmatu kopas, kas pieejamas lauku iedzīvotājiem 11 apdzīvotajās vietās – Smiltenes pagasta Kalnamuižā, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles pagastos, Grundzāles pagasta Aumeisteros, Bilskas pagasta Bilskā, Birzuļos un Lobērģos. Projekts devis iespēju lauku iedzīvotājiem saņemt universālu un kvalitatīvu literatūru visās zinātņu nozarēs;
 • Projekts “Sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām”, iesniedzējs Biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, pašvaldības līdzfinansējums 340,00 Ls. Projekta ietvaros 31.08.2012. Smiltenes pagasta Kalnamuižā notika sporta un veselības diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurā piedalījās 71 dalībnieks. Dalībniekiem šī ir vienīgā iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs;
 • Projekts ”Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē”, iesniedzējs Biedrība “Spēkavots”, pašvaldības līdzfinansējums 400,00 Ls. Projekta rezultātā turpināta skvēra labiekārtošana, veikta celiņa un laukuma bruģēšana, 4 koka soliņu, 2 atkritumu urnu uzstādīšana, izveidotas 2 akmens skulptūras, kā rezultātā radīta publiski pieejama rekreācijas zona, veidojot pievilcīgu dabas ainavu vietējā lauku teritorijā;
 • Projekts  “Mēru muižas kulinārais mantojums”, iesniedzējs Nodibinājums “Smiltenes muzeja fonds”, pašvaldības līdzfinansējums 447,01 Ls. Projekta ietvaros izremontēta muižas virtuve ar jaunu malkas plīti, izgatavotas koka mēbeles. Turpmāk muzeja apmeklētājiem būs pieejama iekārtota un estētiska virtuve, kurā tiks piedāvātas muzeja nodarbības.
 • Projekts „Inventāra iegāde bērnu rotaļu laukumiem Bilskas un Mēru ciemos”, iesniedzējs Biedrība “Vilkmuiža”, pašvaldības līdzfinansējums 499,59 Ls. Projekta ietvaros plānots izveidota un paplašināt bērnu aktīvās atpūtas objektus, stiprināt ģimenes kā vērtības apziņu un iesaistīt vietējos iedzīvotājus apkārtējās vides labiekārtošanā;
 • Projekts „Dabas izziņas un piedzīvojumu takas izveidošana”, iesniedzējs Biedrība “Palsmanes pieaugušo tālākizglītības atbalsta centrs”, pašvaldības līdzfinansējums 400,00Ls. Projekta ietvaros plānots izveidot dabas izziņas un piedzīvojumu taku Palsmanes ciematā Palsas upes krastā;
 • Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide Blomes pagastā”, iesniedzējs biedrība „GaisMa tunelī”, pašvaldības līdzfinansējums 467,99 Ls. Projekta ietvaros plānots izveidot Blomes pagasta bērniem sakoptu vidi ar drošu un viegli pieejamu rotaļu laukumu, kas attīsta dažādas bērna spējas un iemaņas.

Konkurss „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

2023. gadā atbalstītie projekti

 1. Projekts “Mobila angāra (tents) iegāde velo amfībijas BeTRITON nomas punkta ierīkošanai un noliktavas vajadzībām”, kuru iesniedzis SIA “BeTRITON”, piešķirts 2990 EUR finansējums. Projekta mērķis – nodrošināt unikālu pieredzi cilvēkiem gan no Latvijas, gan ārvalstīm – elektro velo amfībijas nomu.
 2. Projekts “Inventāra iegāde ABA terapijai”, kuru iesniegusi Inga Švēde, tam piešķirts 3000 EUR finansējums, projekta mērķis – nodrošināt ABA terapijas pakalpojumu novada iedzīvotājiem.
 3. Projekts “Medicīniski vērtīgu un gurmānu sēņu audzēšana”, kuram piešķirti 2289,32 EUR. Projektu iesniedza Dāgs Rūdis Bareika un tā mērķis ir attīstīt dažādu vērtīgu sēņu audzēšanas pakalpojumu gan patēriņam ēdināšanas biznesā, gan medicīnā.
 4. Projekts “TWO TALES preces mājdzīvniekiem” – noderīgu, daudzreiz lietojamu tērpu izgatavošana mājdzīvniekiem, kuri atkopjas no traumām vai citiem veselības traucējumiem. Projektu iesniedza Evita Graudiņa un tam piešķirts līdzfinansējums 2500 EUR apmērā.
 5. Projekts “Dzīvžogu un mākslīgo koku formu veidošana, izmantojot elektriskās un ar akumulatoru darbināmās dzīvžoga šķēres un trīskāju trepes”, kuru iesniedza uzņēmums SIA “Tree 3000”. Projektam, kura mērķis ir iegādāties aprīkojumu dažādu apstādījumu formu veidošanai, piešķirts līdzfinansējums 2500 EUR apmērā.
 6. Projekts “Grupu fitnesa nodarbības: “BodyPump” un “Funkcionālais treniņš+mobilitāte””, tā mērķis ir iegādāties aprīkojumu enerģiskiem un mūsdienīgiem fitnesa treniņiem. Iesniedzēja – Ilze Lāce, kurai līdzfinansējumā piešķirti 2500 EUR.
 7. Projektam “Manikīra un pedikīra pakalpojumi Raunā”, kura mērķis ir piedāvāt Raunas iedzīvotājiem attiecīgo pakalpojumu, piešķirts līdzfinansējums 1279,37 EUR. Projektu iesniedza Jana Vītola.
 8. Projekts “VIKERII grafiskā dizaina un radošo darbnīcu studija”, kuru iesniedza Kristiāna Līdaka saņems līdzfinansējumu 941,31 EUR. Projekta mērķis – piedāvāt grafiskā dizaina pakalpojumu.

 

 

 

2022. gadā atbalstītie projekti

1.Projekts “Triecienviļņa iekārtas iegāde SIA “FIZIO DĀRZS””. 

Projekta mērķis ir iegādāties triecienviļņu iekārtu, tādējādi nodrošinot jaunu pakalpojumu – triecienviļņu terapiju Smiltenes novadā. Iesniedzējs SIA “FIZIO DĀRZS”. Līdzfinansējums tiek piešķirts 3000,00 EUR apmērā;

2. Projekts “Ceļu projektēšana 3D, BIM modeļu izstrāde”.

Projekta mērķis ir veidot vadošo projektēšanas uzņēmumu ceļu projektēšanas jomā Latvijā, kā arī veicināt eksportu uz Skandināviju. Iesniedzējs SIA “DE SIGN”. Līdzfinansējums tiek piešķirts 3000,00 EUR apmērā;

3. Projekts “Evitas darināts”.

Projekta mērķis ir veidot savu zīmolu un ražot/šūt dažādus produktus (mīļspilveni, iepirkuma somas, mugursomas, rotaļlietas u.c.). Iesniedzējs Evita Ūdre. Līdzfinansējums tiek piešķirts 2522,29 EUR apmērā;

4. Projekts “Dārzeņu & augļu spēks vienā karotē”.

Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvu augu valsts produktu ražošanu, kura pamatā ir sublimētas izejvielas. Iesniedzējs SIA “Lāča oga”. Līdzfinansējums tiek piešķirts 3000,00 EUR apmērā;

5. Projekts “Supo Gaujienā”.

Projekta mērķis ir veicināt aktīvās atpūtas daudzveidību Smiltenes novadā, piedāvājot SUP dēļu braucienus, kas apvienoti ar jogas un elpošanas aktivitātēm. Iesniedzējs Roberts Aubēns. Līdzfinansējums tiek piešķirts 2320,00 EUR apmērā;

6. Projekts “SOPA RADA”.

Projekta ietvaros ir plānots radīt bēbīšu skoliņu, kā arī veidot nelielas bērnu pieskatīšanas grupiņas Smiltenē. Iesniedzējs Saiva Vantere. Tiek piešķirts daļējs līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.

 

 

 

2021. gadā atbalstītie projekti

Projekts “Rindstarpu rušinātāja ar papildrīkiem iegāde”

Projekta mērķis – iegādāties rindstarpu rušinātāju, tādējādi palielinot dārzeņu apjomus un veidojot sezonālos dārzeņu grozus, ko piegādāt pa tiešo gala patērētājiem Smiltenē, Valmierā u.c. Projektu īsteno Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība “Saimnieki”. Projektam piešķirts līdzfinansējums 1109,61 EUR apmērā.

Projekts “3D printēšana automašīnu uzlabošanai ar mūsdienīgām tehnoloģijām”

Projekta mērķis – ražot individuālās/mūsdienīgās 3d printētas automašīnu detaļas automašīnām, kas vecākas par padsmit gadiem. Projektu īsteno saimnieciskās darbības veicējs Kristaps Purmalis. Projektam piešķirts līdzfinansējums 3000,00 EUR apmērā.

Projekts “Gutāne Baiba – fizioterapeita prakse aprīkojuma iegāde”

Proejekta mērķis – iegādāties elektroprocedūru iekārtas un aprīkojumu, lai varētu sniegt jaunu pakalpojumu pacientiem ar bieži sastopamām sūdzībām, saslimšanām kā muskuļu saspringums, sāpes, tirpšana u.c. Projektu īsteno saimnieciskās darbības veicēja Baiba Gutāne. Projektam piešķirts līdzfinansējums 2430,65 EUR apmērā.

Projekts “Elektrotransporta iegāde, Smiltenes novada popularizēšana”

Projekta mērķis – radīt jaunu tūrisma pakalpojumu, iegādājoties elektrotransportu ar ko veikt izbraucienus pa Smilteni, tādējādi iepazīstinot pilsētas viesus un interesentus ar pilsētu, pilsētas vēsturi. Projektu īsteno saimnieciskās darbības veicējs Ingus Staško. Projektam piešķirts līdzfinansējums 3000,00 EUR apmērā.

 

 

Projekts “Kokapstrādes uzņēmuma izveide”

Projekta mērķis – izveidot kokapstrādes uzņēmumu Smiltenes novadā, radot jaunas darba vietas. Projektu īsteno saimnieciskās darbības veicējs Kaspars Liepiņš. Projektam piešķirts līdzfinansējums 1300,00 EUR apmērā.

 

2020.gadā atbalstītie projekti

Projekts “Kondicioniera uzpildes iekārtu iegāde”

Konkursa ietvaros saimnieciskās darbības veicējs Kaspars Boļšis īsteno prjojektu “Kondicioniera uzpildes iekārtu iegāde”. Projekta mērķis ir iegādāties kondicioniera uzpildes staciju BD220, lai nodrošinātu lauksaimniekiem izbraukumu pakalpojumu – kondicioniera uzpildi tehnikai. Projektam piešķirts līdzfinansējums 1338,99 EUR apmērā.

Projekts “Annes Laivas – 2”

SIA “AT Boards”, īsteno projektu “Annes Laivas – 2”,kura mērķis ir iegādāties 3 dažāda izmēra un materiāla hidrotērpus, lai veidotu specializētus 3 stundu ilgus braucienus ar jūras kajakiem un SUP dēļiem Gaujas upē rudens, ziemas un pavasara mēnešos. Projektam piešķirts līdzfinansējums 2816,00 EUR apmērā.

Projekts “Fotopakalpojumu klāsta paplašināšana”

Saimnieciskās darbības veicējs Agnis Melderis ir īstenojis projektu “Fotopakalpojumu klāsta paplašināšana”, kura mērķis bija paplašināt līdz šim piedāvāto pakalpojumu klāstu, klasiskai fotogrāfijai pievienojot aerofoto. Projekta “Fotopakalpojumu klāsta paplašināšana” ietvaros tika iegādāts drons Mavic 2 Pro. Projektam piešķirts līdzfinansējums 2201,60 EUR apmērā.

Projekts “Labiekārtošanas un atpazīstamības objekti SIA Amberfarm tūrisma aktivitāšu attīstībai”

SIA “Amberfarm” konkursa ietvaros ir īstenojis projektu “Labiekārtošanas un atpazīstamības objekti SIA Amberfarm tūrisma aktivitāšu attīstībai”, kura mērķis bija attīstīt tūrisma infrastruktūru un atpazīstamību. Projekta ietvaros tika izbūvētas labierīcības, kuras ir piemērotas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī tika izveidots uzņēmuma atpazīstamības objekts – izkārtne, lai uzņēmums būtu pamanāms braucot pa šoseju Smiltene-Gulbene. SIA “Amberfarm” cer, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks radīta atbilstoša vide tūrisma prasībām un tiks veicināta Smiltenes novada uzņēmuma atpazīstamība tūristu piesaistei, kas savukārt veicinātu arī visa Smiltenes novada tūrisma objektu apmeklējumu pieaugumu. Projektam piešķirts līdzfinansējums 2880,00 EUR apmērā. 

 

Projekts “Instrumentu un iekārtu iegāde”

SIA “AJ Prospect” konkursa ietvaros ir īstenojis projektu “Instrumentu un iekārtu iegāde”, kura mērķis bija iegādāties rotācijas lāzernivelieri, ko izmantot uzņēmuma darbības uzlabošanai. Ar šo iekārtu ir iespējams veikt zemes reljefa augstuma mērīšanu, inženierkomunikāciju izbūvei nepieciešamo kritumu ierīkošanu un kontroli, kas atvieglos darbinieku darbu un ļaus to veikt ātrākā laikā. Projektam piešķirts līdzfinansējums 800,00 EUR apmērā.

 

Projekts “Specializētā dārza traktora iegāde”

Konkursa ietvaros SIA “A.G.P. pakalpojumi” ir īstenojis projektu “Specializētā dārza traktora iegāde”, kura mērķis bija iegādāties traktoru Grillo Climber, lai sniegtu plašāku un kvalitatīvāku piedāvājumu klāstu pakalpojuma ņēmējiem – daudzveidīgākus zāles pļaušanas pakalpojumus. Ar šo inovatīvo iekārtu ir iespējams nopļaut zālāju no mauriņam līdz pāraugušai zālei, kā arī mazus krūmus. Uzņēmējs plāno izmantot iegādāto iekārtu, lai sniegtu zāles pļaušanas pakalpojumus ne tikai Vidzemes reģionā, bet arī citviet Latvijā. Projektam tika piešķirts līdzfinansējums 1963,41 EUR apmērā.

 

2019.gadā atbalstītie projekti

Projekts “Celmu frēzes FSI B22 iegāde”

Konkursa ietvaros SIA “A.G.P. pakalpojumi” īstenoja projektu “Celmu frēzes FSI B22 iegāde”, kura mērķis bija iegādāties celmu frēzi FSI B22, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pilnu dārzu un parku apsaimniekošanas procesu – no zālāja pļaušanas līdz nozāģēto koku celmu frēzēšanai. Projektam tika piešķirts finansējums 3000,00 euro apmērā. SIA “A.G.P. pakalpojumi” valdes loceklis A.Šaicāns priecājas, ka Smiltenes novada dome rīko šādu konkursu un atbalsta cilvēku idejas uzņēmējdarbības uzsākšanā, un uzsver, ka it īpaši jaunajam uzņēmējam, līdzfinansējuma saņemšana ir kā atspēriens  savas idejas realizēšanā. 

Projekts “Pašas Taisīts”

Konkursa ietvaros saimnieciskās darbības veicēja Paula Timermane īstenoja projektu “Pašas Taisīts”, kura mērķis bija uzlabot darba efektivitāti, izgatavojot bērnu un pieaugušo auduma šūpoles, šūpuļus un šūpuļtīklus. Šim projektam tika piešķirts daļējs līdzfinansējums- inventāra iegādei 1255,21 euro apmērā. Paula Timermane ir pateicīga uzņēmējdarbības ideju konkursam un uzsver, ka piedalīšanās bija ne tikai liels ieguvums finansiālā ziņā, iegūstot profesionālu darba aprīkojumu, lai varētu veikt kvalitatīvāk darbu, bet arī lieliska un jauna pieredze, kuru izmantot arī turpmāk.

Projekts “Aģentūras Olee radošās telpas, kur lieliem un maziem darboties prieks”

Saimnieciskās darbības veicējas Santas Sāres-Geržas īstenotā projekta rezultātā tiks sasniegts mērķis: izremontētas un labiekārtotas telpas, lai tajās atvērtu vietu svētku organizēšanai. Smiltenes novada dome šī projekta realizācijai piešķīra daļēju līdzfinansējumu – āra nojumes, bumbu baseina un rotaļu elementu iegādei 659,27 euro apmērā. Santa Sāre-Gerža jeb “Aģentūra Olee” šobrīd organizē dažādus kultūras pasākumus un ir ļoti pieprasīta māksliniece gan Smiltenes novadā, gan apkārtējos novados. Projekta īstenotājas mērķis ir nākotnē paplašināt savas darbošanās iespējas, piedāvājot arī izglītojošas lekcijas vecākiem, jaunajām māmiņām, nodarbības kopā ar bērniem, mūzikas terapiju un citas vecākiem un bērniem aktuālas lietas.

Projekts “Transportkastu un glabāšanas kastu ražošana”

SIA “S Visual” ir īstenojis projektu “Transportkastu un glabāšanas kastu ražošana”, kura mērķis ir ražot un piedāvāt klientiem transportkastes un glabāšanas kastes dažādu iekārtu, tehniku pārvadāšanai un glabāšanai. Līdzfinansējums tika piešķirts ražošanas iekārtu iegādei 2099,21 euro apmērā, lai primāri varētu ražot transportkastes uzņēmuma vajadzībām, kā arī piedāvāt tās citiem. Uzņēmuma īpašnieks Uģis Sirmais uzsver, ka šī ir ļoti specifiska uzņēmējdarbības niša, tāpēc priecājas, ka pašvaldība atbalstīja viņa ideju, jo piešķirtais finansējums deva iespēju iegādāties jaunu iekārtu.

Projekts “Uzņēmuma attīstība”

SIA “Kirsītis DA” īsteno projektu, kura mērķis ir attīstīt saldo ķiršu un dažādu ogu audzēšanu, lai varētu piedāvāt svaigas ogas ne tikai Smiltenes novadā, bet arī blakus esošos novados. Projektam tika piešķirts daļējs līdzfinansējums – sētas un laistīšanas iekārtas iegādei 1904,79 euro apmērā. Uzņēmuma īpašnieki ar lielu optimismu skatās nākotnē un ir pārliecināti, ka darbošanās šajā jomā ir perspektīva un, nākotnē paplašinoties, tiks radītas jaunas darbavietas. SIA “Ķirsītis DA” nākotnē plāno piedāvāt interesentiem arī ekskursijas pa augļkoku un krūmu dārziem un apmācības vietējiem augļkoku un krūmu audzēt gribētājiem.

Projekts “Sup House Vasaras terase”

SIA “Go Prost” projekta īstenošanas rezultātā Smiltenē, pie Tepera ezera tiks izbūvēta lieliska atpūtas vieta, kur baudot SIA “GoProst” piedāvātās dažādās uzkodas un dzērienus, veroties pāri Tepera promenādei no SUP House 2. stāva terases, varēs pavadīt nesteidzīgus vasaras atpūtas brīžus. Projekta īstenotāji uzskata, ka viņu misija ir radīt Smiltenē aktīvu atpūtas vietu, ar kuru var lepoties. Projektam tika piešķirts līdzfinansējums 3000,00 euro apmērā.

2018.gadā atbalstītie projekti

Projekts “Peldošas – braucošas mājas prototipa izstrāde”

SIA “ZELTINI” īsteno projektu, kura mērķis ir izveidot dizaina prototipa darbnīcu peldošu un braucošu māju idejas realizācijai. Projekta vīzija ir radīt produktu un dizaina laboratoriju, kas fokusējas uz dažādu produktu modelēšanu caur eksperimentu, uzsverot augsto tehnoloģiju, dabīgo un vietējo materiālu apgūšanu. Līdzfinansējums tika piešķirts 2999,00 euro apmērā.

Projekts “Annes Laivas”

Andis Tiļčiks ir īstenojis projektu “Annes Laivas”, kura mērķis ir veicināt ūdens tūrisma attīstību piedāvājot ūdens ekipējumus Tepera, Niedrāja ezeros un upju maršrutos – Gaujas augštecē. Projektam tika piešķirts daļējs līdzfinansējums laivu transporta piekabes iegādei 963,80 euro apmērā. Projekta īstenotājs vērtē, ka aizvadītā sezona bijusi veiksmīga un sasniegti prognozētie mērķi. Ir izveidojies patstāvīgo klientu loks un priecē, ka  ar ūdens aktivitātēm brauc nodarboties ne tikai Smiltenes novada iedzīvotāji, bet arī no apkārtējiem novadiem – Valmieras, Cēsīm. Ūdens ekipējums (SUP dēļi, kajaki) galvenokārt tiek piedāvāti nomāt Niedrāja ezera krastā un tādēļ ļoti noder projekta ietvaros iegādātā piekabe, kas ļauj veiksmīgi pārvest ūdens  ekipējumu.

Projekts “IK ”M.Purmalis” uzņēmējdarbības nodrošināšana”

Šogad līdzfinansējumu saņēma projekts “IK ”M.Purmalis” uzņēmējdarbības nodrošināšana”, kura mērķis ir Smiltenes novadā radīt jaunu pakalpojumu – koka detaļu savienošanu ar slēptiem savienojumiem (neizmantojot mūsdienu skrūves, naglas), kas dod iespēju atjaunot senču ēkas, kvalitatīvi nomainīt bojātās un nokalpojušās koka konstrukcijas vai to posmus ar autentiskiem materiāliem. Līdzfinansējums tika piešķirts 1588,49 euro apmērā instrumentiem – jaunai frēzei, skaidu un putekļu savācēja iegādei, kā arī interneta mājas lapas izveidošanai.  Uzņēmuma īpašnieks Mikus Purmalis atzīst, ka iegādātā tehnika ievērojami atvieglo darbu, izgatavojot un atjaunojot mēbeles, pirmie pasūtījumi jau nodoti klientiem.

Projekts “Airi un pedāļi – priekam un veselībai”

Uzņēmums SIA “IG Activities” konkursa ietvaros uzņēmums  īstenoja projektu “Airi un pedāļi – priekam un veselībai”, kura mērķis ir dažādot nomas piedāvājumu, veicot investīcijas inventāra iegādei. Daļējs līdzfinansējums piešķirts velokartingu, velosipēdistu aizsargķiveru un bērnu velosēdeklīšu iegādei 1600,00 euro apmērā. SIA  “IG Activities”  vadītājs  Gundars Cers aktīvi meklē  iespējas, lai  attīstītu un pilnveidotu  uzņēmējdarbību. Šogad uzņēmums īstenoja arī  Lauku atbalsta dienesta līdzfinansēto projektu “Aktīvās atpūtas inventāra nomas punkta izveide Smiltenē”, kura rezultātā tika izveidots velosipēdu nomas punkts Gaujas ielā 8, Smiltenē un lai dažādotu nomas punktā iznomājamā ekipējuma iespējas G. Cers pieteica savu ideju konkursā, kuru veiksmīgi realizēja un tādēļ aicina iedzīvotājus  izmantot nomas punkta dotās iespējas.

Projekts “EK BŪVE LV efektivitātes celšana”

Uzņēmums SIA “EK BŪVE LV” konkursa ietvaros uzņēmums  īstenoja  projektu “EK BŪVE LV efektivitātes celšana”, kura mērķis ir celt darba efektivitāti, iegādājoties papildus tehnisko nodrošinājumu būvniecības pakalpojumu sniegšanai un palielināt darba vietas uzņēmumā SIA “EK BŪVE LV”. Projektam tika piešķirts daļējs finansējums 1848.71 euro apmērā instrumentu iegādei. Uzņēmuma vadītājs Edgars Kalniņš ir gandarīts par realizēto projektu, jo iegādātie instrumenti atvieglo ikdienas darbu un uzlabo darba kvalitāti. Šobrīd uzņēmums veic būvniecības darbus vairāk kā 10 objektos un par darba trūkumu nesūdzas. Palielinoties darba apjomam, uzņēmums vasaras periodā ir arī palielinājis darbinieku skaitu par 8 cilvēkiem, kaut gan saskaras ar grūtībām atrast kvalitatīvus strādniekus.

2017.gadā atbalstītie projekti

Projekts “GoProst on Sup”

Uzņēmums SIA “GoProst” savu ideju iesniedza 2017.gadā un 2018.gadā realizējuši plānoto. Īstenots projekts “GoProst on Sup”, kura mērķis ir veicināt gan aktīvās atpūtas iespējas uz ūdeņiem ar SUP dēļiem, gan arī piedāvāt aktīvās atpūtas inventāra nomu. Līdzfinansējums tika piešķirts 3000,00 euro apmērā par kuriem tika iegādāti seši jauni SUP dēļi un inventārs. SUP dēļu noma tiek piedāvāta pie Tepera ezera izvietotajā nomas bāzē. Vēlamies atzīmēt, ka šogad Rīgā norisinājās gadskārtējais jauniešu biznesa projektu konkurss “Radām novadam”, kurā pirmo vietu un balvas 2500 eiro vērtībā ieguva komanda ”GoProst” par izveidoto sporta un atpūtas bāzi Smiltenes novadā.

Projektu “Konvekcijas krāsns un raudzētavas iegāde konditorejai”

Daiga Knostenberga  konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” ietvaros ir īstenojusi projektu “Konvekcijas krāsns un raudzētavas iegāde konditorejai”, kuras mērķis ir palielināt produkcijas apgrozījumu, kā arī nodrošināt darbavietu vai prakses vietu Smiltenes tehnikuma audzēkņiem vai arī vasarās nodrošināt darbu skolēniem, kas vēlas papildus praktizēties tieši konditorejas izstrādājumu ražošanā. Tika piešķirts daļējs finansējumu 2269,00 euro apmērā. Daigu Knostenbergu konkursam pieteikties pamudināja viņas ģimene, kas arī ir liels atbalsts uzņēmējdarbībā, jo tieši ģimene palīdzēja gan projekta rakstīšanā, gan īstenošanā. Par projekta finansējumu tika iegādāta konvekcijas krāsns un raudzētava. D.Knostenberga ir ļoti apmierināta par projekta ietvaros iegādāto jauno tehniku, kas atvieglo ikdienas darbu un uzlabo darba efektivitāti.  Jaunajā krāsnī ir iespējams cept lielāka izmēra kliņģerus, kā arī tajā var kontrolēt gaisa plūsmu, temperatūru, mitruma % iekšpusē, tādēļ gala produkts tiek pagatavots atbilstoši izvēlētai receptei. Šobrīd pie Daigas var pasūtīt dažādu veidu konditorijas un kulinārijas izstrādājumus, kūkas, saldos un sāļos kliņģerus, cepumus, pīrādziņus u.c.

Projekts “”Palsmanes pagasta Smiltenes novada zemnieku saimniecības „Veccepļi” atpazīstamības veicināšana un modernizācija”

Z/S “Veccepļi” ir īstenojuši savu projektu “”Palsmanes pagasta Smiltenes novada zemnieku saimniecības „Veccepļi” atpazīstamības veicināšana un modernizācija”, kura mērķis ir papildināt savu produkciju ar dažādām jaunām sulām, sukādēm un žāvējumiem, kā arī veicināt savu atpazīstamību, izveidojot savu mājaslapu internetā un izveidot etiķetes gan sulai, gan sukādēm. Līdzfinansējums tika piešķirts 731,00 euro apmērā.  Z/S “Veccepļi” īpašnieks Modris Zvirbulis stāsta, ka 2005. gadā saimniecība sāka savu ceļu augļkopībā, iestādot pirmās ābelītes nepilnu 3 ha platībā. Cītīgi strādājot un pilnveidojoties, dārzs ir izaudzis 7,58 ha liels, ko sastāda 7,26 ha ābeles un 0,32 ha bumbieres, kā arī ir izveidoti jāņogu un upeņu stādījumi 0,2 ha platībā. No augļiem un ogām tiek spiestas un pasterizētas sulas, kas tiek pildītas “Bag in Box” pakās. Sulas tiek piedāvātas gan ābolu, bumbieru, jāņogu, gan arī attīstoties saimniecība papildina sulu sortimentu ar dažādiem sajaukumiem, piemēram, ābolu-aroniju, ābolu- ķirbju sula. No augļiem un ogām tiek piedāvāti arī jauni produkti- sukādes un žāvējumi. M.Zvirbulis pastāstīja, ka iesaistījušies šajā projekta konkursā, lai veicinātu savu produktu atpazīstamību, jo saimniecībā darbi rit uz priekšu un pamazām aug gan produkcijas daudzveidība, gan produkcijas apjomi un ir nepieciešama plašāka iedzīvotāju informēšana par savu produkciju, tādēļ projekta ietvaros tika izveidota sava mājaslapa www.aboli.lv, iegādāta Windows datorprogramma, lai atvieglotu grāmatvedības darbus saimniecībā, kā arī izgatavotas jaunas, estētiski pievilcīgas un kvalitatīvas etiķetes gan sulām, gan sukādēm un žāvējumiem.

Projekts “Sulu birzs!”

SIA “Kainaiži” konkursa ietvaros saņēma atbalstu projektam “Sulu birzs!”, kura ietvaros veidoja  koku parku no Kanādas kļavu, melno valriekstu un Latvijas bērzu stādiem. Līdzfinansējums tiek piešķirts 3000,00 euro apmērā. „Pasaulē ir ap 20 koku veidu, no kuriem var iegūt sulu pārtikai. Mūsu platuma grādos ir trīs veida sulu koku. Zināmākie ir bērzs un kļava. No mazāk zināmiem kokiem sulu vēl var iegūt no valrieksta. Mēs plānojam izveidot pirmo Eiropā un, iespējams, pasaulē Sulu koku parku, kurš varētu būt gan apskates objekts tūristiem, gan arī mežs, no kura nākotnē tiks iegūtas sulas realizēšanai Latvijas un pasaules tirgos.  Bērzu sulu jau šobrīd tirgojam gan Latvijā, gan pasaulē ar BIRZĪ zīmolu, taču šis parks ļaus paplašināt tālākā nākotnē mūsu produktu klāstu vēl ar vairākiem ekskluzīviem produktiem – kļavu sīrupu, kā arī valriekstu sulu un sīrupu. Nākotnē plānojam parku attīstīt un sastādīt arī mazāk zināmus kļavu, valriekstu un bērzu veidus, kas būs pieejami BIRZĪ ražotnes apmeklētāju apskatei.”  Pasākuma ideju komentē uzņēmuma īpašnieks Ervins Labanovskis.

Līdzfinansētie projekti konkursā “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojoši pasākumi”

2023

 • 1. kārta:
 • Biedrības “Vilkmuiža 2011” projekts “Alejas svētki”, piešķirtais līdzfinansējums 752, 98 EUR. “Alejas svētki” projekts īstenots 2023. gada 27. jūlijā, Bilskā, aizvadot dažādām aktivitātēm bagātu pasākumu. Dalībnieki varēja priecāties bērnu pēcpusdienā ar dārza spēlēm, burbuļiem, rotaļām un citām izklaidēm, doties svētku gājienā grupas “Zelta kniede” pavadībā, piedalīties bumbiņu ripināšanas akcijā, viktorīnā par Bilsku un atpūsties mūzikas grupas pavadībā. Svētki sniedza ieguldījumu vietējās Bilskas kopienas saliedēšanā, nodrošinot ikvienam interesentam iespēju kopīgi pavadīt laiku.
 • Biedrības “Latvijas laikmetīgās mākslas centrs” projekts “Latvijas laikmetīgās mākslas centra starptautiskā Vasaras skola 2023”, piešķirtais līdzfinansējums 2000 EUR. Vasaras skola, kuras mītnes vieta bija Smiltenes vidusskola, norisinājās no 2023. gada 4. līdz 11. augustam. Tās tēma bija “Rūpes par dabu, rūpes par cilvēkiem” un dalībnieku vidū bija mākslinieki, mākslas zinātnieki, teorētiķi un studenti no Vācijas, Igaunijas, Polijas un citām valstīm. Projekta ietvaros norisinājās sešas lekcijas un darbnīcas, kurās varēja piedalīties ikviens interesents, kurš vēlējās uzzināt vairāk par klimata pārmaiņām, videi draudzīgu dzīvesveidu, dabas resursu saglabāšanu un citām tēmām, kas saistās ar ilgtspēju.
 • Madaras Kalniņas projekts “Festivāls Madaras 2023”, piešķirtais līdzfinansējums 1213 EUR apmērā. Pasākums norisinājās 2023. gada 12. augustā Smiltenes pagasta “Ilgās”. Tautas mūzikas festivāls kļūst par brīnišķīgu ikgadēju tradīciju. Pasākums šogad norisinājās jau trešo reizi un priecēja apmeklētājus ar radošām darbnīcām, dejas meistarklasi, vokāli instrumentālu, kā arī tautas deju un kora dziesmu koncertu, bet noslēgumā – saviļņojošu koncertu “Visa pasaule ziedos”, kas apmeklētājiem sniedza iespēju godināt latviešu folkloru un kultūru, kā arī kopīgi atpūsties interesantās nodarbībās.
 • Biedrības “Apes jauniešu klubs “Sliedes”” projekts “Elīnas Zālītes 125. dzimšanas dienas svinības”, kam piešķirts līdzfinansējums 1213 EUR apmērā. Ape lepojas ar saviem cilvēkiem un īpaši – atpazīstamo novada dižgaru – Elīnu Zālīti! Par godu rakstnieces 125. jubilejai 2023. gada 6. un 7. septembrī notiks svinības, aicinot kopā sanākt vietējos iedzīvotājus un citus novada vai Latvijas iedzīvotājus, lai apmeklētājiem dažādās paaudzēs palīdzētu izprast, kāpēc mums ir tik svarīgs Elīnas Zālītes mantojums.
 • Projekts “Erudīcijas un jautro mirkļu spēle “Apslēptās zināšanas” turpinājums”, piešķirtais līdzfinansējums 1392,70 EUR. Pasākumus plānots īstenot laikā no 2023. gada septembra līdz decembrim, kopā paredzot trīs spēļu kārtas un finālu, kuros tiks sekmētas iedzīvotāju zināšanas par novada tēmām, dažādiem citiem jautājumiem, kas sekmē iedzīvotāju informētību un erudīciju. Pasākuma pievienotā vērtība – tiek sekmēta savstarpēja pagastu iedzīvotāju saliedēšanās un iepazīšanās.
 • 2. kārta:
 • Biedrība “Reģionālās izglītības un atbalsta biedrība” īstenos projektu “Raunas radošās darbnīcas un Raunas kopienu reprezentējošā filma”. Piešķirtais līdzfinansējums – 2000 eiro. Aktivitātes ietvaros plānots īstenot dažādas radošās darbnīcas Raunas pagasta iedzīvotājiem – skaņurīku, Raunas kultūrvēsturiskā kulinārijas mantojuma, puzuru veidošanas, Ziemassvētku masku izgatavošanas darbnīcas, plānots arī masku gājiens Raunas ietvaros un kopienu reprezentējošas videofilmas izveide. Ar projekta palīdzību tā iesniedzēji vēlas aktivizēt Raunas kopienu, veicinot tās saliedēšanos.
 • Atbalstīts Madaras Kalniņas projekts “Ģimenes dienas koncerts un radošas darbnīcas 2024. gada maijā”, kuram paredzēts līdzfinansējums 1358,92 eiro apmērā. Ieceres iesniedzējas plānos ir Smiltenes pagasta “Ilgās” 2024. gada 15. maijā aicināt visu paaudžu interesentus uz pasākumu ar dažādām radošajām darbnīcām un koncertu, kurā uzstāsies koris “LidoJums”. Sarīkojuma iecere ir veicināt pasākuma apmeklētāju saliedēšanos, svinēt Ģimenes dienu un popularizēt kordziedāšanas tradīcijas.
 • Biedrība “Māsas Veronikas” īstenos ideju “Kāzas Palsmanē”, tai piešķirtā līdzfinansējuma summa – 1387, 10 eiro. Biedrība rīkos pasākumu, kura mērķis ir aktualizēt tradicionālos kāzu godus un tautasdziesmu mantojumu, kas ievākts ne tikai Palsmanē, bet arī plašāk novadā. Tāpat interesentiem būs iespēja uzzināt vairāk par tradīcijām, kultūrvēsturiskajiem datiem par kāzu svinēšanu dažādos laika posmos. Projektā tiks popularizēts Smiltenes novada kultūrvēsturiskais mantojums. Plānotais norises laiks – nākamā gada jūlijs.
 • Biedrība “Smiltenei un Latvijai” saņēmusi atbalstu ieceres “Tradicionālās kokles spēles apguves programma un koncerts” īstenošanai, kam piešķirts līdzfinansējums 2000 eiro apmērā. Projekta ietvaros dalībniekiem ar nelielām priekšszināšanām kokles spēlē tiks organizēts meistarklašu cikls, lai padziļinātāk apgūtu sešu etnogrāfisko kokļu spēli, kā arī plānots sagatavot koncertprogrammu, kurā iekļautas Vidzemē un Smiltenes novadā pierakstītas dziesmas un melodijas. Ar projekta palīdzību plānots rosināt sabiedrību apgūt tradicionālās kokles spēli, kā arī popularizēt Smiltenes novada kultūrvēsturisko mantojumu – dziesmas un melodijas.

2022

 • Projekts “Radošā pēcpusdiena “Ciemos pie Elīnas Zālītes””. Iesniedzējs: Biedrība “Apes jauniešu klubs “Sliedes””. Piešķirtais finansējums: 1105,00 EUR.
 • Projekts “Palsmanes muižas dienas”. Iesniedzējs: Biedrība “Spēkavots”. Piešķirtais finansējums: 1654,86 EUR.
 • Projekts “Smiltenes futbola vēstures grāmatas izdošana”. Iesniedzējs: Biedrība “Futbola klubs “Smiltene””. Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR.
 • Projekts “Šeit un tagad”. Iesniedzējs: Biedrība “Vītolēni”. Piešķirtais finansējums: 1678,72 EUR.
 • Projekts “Arheoloģiskā tērpa darināšanas meistarklases”. Iesniedzējs: Biedrība “Smiltenei un Latvijai”. Piešķirtais finansējums: 1950,00 EUR.
 • Projekts “Tepera stāsts”. Iesniedzējs: IU “Skaņa”. Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR.
 • Projekts “Ripo, saulīt!”. Iesniedzējs: Biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Piešķirtais finansējums: 1799,00 EUR.
 • Projekts “Erudīcijas un jautro mirkļu spēle “Apslēptie dārgumi””. Iesniedzējs: S.Kļaviņa – Dukaļska. Piešķirtais finansējums: 1970,00 EUR.

2021

 • Projekts “Fotogrāmata “Gaujiena gadalaikos”. Iesniedzējs: Biedrība “Ravels”. Piešķirtais finansējums: 1888,20 EUR.
 • Projekts “Palsas laiks”. Iesniedzējs: I. Zaharčuka. Piešķirtais finansējums: 1413,50 EUR.
 • Projekts “Māra Leja mūzikā un dejā”. Iesniedzējs: IU “Skaņa”. Piešķirtais finansējums: 1950,00 EUR.
 • Projekts “Palsmane – Rīga – Ņujorka mūziķes Annijas Vītolas dzīves lappusēs”. Iesniedzējs: I. Zaharčuka. Piešķirtais finansējums: 1625,00 EUR.
 • Projekts “Audiogids Smiltenē”. Iesniedzējs: SIA “S – Visual”. Piešķirtais finansējums: 1999,99 EUR.
 • Projekts “Smiltenes futbola vēstures izpēte”. Iesniedzējs: Biedrība “Futbola klubs “Smiltene””. Piešķirtais finansējums: 1734,84 EUR.
 • Projekts “Smiltenes novada deju raksti”. Iesniedzējs: Biedrība “Grundzāle 2010”. Piešķirtais finansējums: 1443,10 EUR.
 • Projekts “Smiltenes bundzinieki”. Iesniedzējs: Biedrība “Smiltenei un Latvijai”. Piešķirtais finansējums: 1071,00 EUR.
 • Projekts “Puķītes”. Iesniedzējs: Biedrība “Apvedceļš”. Piešķirtais finansējums: 648,00 EUR.

2020

 • Projekts “Tūrisma piedāvājums Smiltenes kultūras mantojuma popularizēšanai”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirtais finansējums 2000 EUR. 

2019

 • Projekts “Atrodi Pūķus Pūķos”, iesniedzējs I. Zaharčuka, piešķirtais finansējums 1500 EUR. Projekta mērķis ir popularizēt Smiltenes novadu ar Palsmanes pagasta Pūķu ciema kultūrvēsturisko mantojumu, piedāvājot ikvienam interesentam praktiski piedalīties radošās darbnīcās: izcept maizi un pīrāgus pēc Pūķu receptēm, izveidot Pūķu suvenīrus, izveidot pašiem savus pūķus, baudīt īpašo Pūķu ciema zupu, izzināt latviešu gadskārtu ieražu dziesmas un izdancot latviešu dančus folkloras kopas vadībā.
 • Projekts “III Tautas mūzikas festivāls Madaras 2020”, iesniedzējs M.Kalniņa, piešķirtais finansējums 1300 EUR. Projekta mērķis ir kopt un saglabāt latviešu tautas tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu vienā no latviskākajiem novadiem – Smiltenes novadā. Tautas mūzikas festivāls “Madaras” jau trešo reizi pulcēs prāvu skaitu latviešu tautas mūzikas izpildītāju un cienītāju, tautas dejas izdejotāju un latvisko tradīciju kopēju un saglabātāju. Projekta ietvaros 2020.gada augustā notiks radošas meistarklases, kas ietvers arī tautas dejas un vainagu vīšanu, četri dažādi koncerti, kuros piedalīsies gan profesionāli mūziķi, gan arī amatieru kolektīvi un jaunās paaudzes mūzikas apguvēji.
 • Projekts “Grāmata “Padomju cilvēka piezīmes””, iesniedzējs SIA “Medija Pro”, piešķirtais finansējums 1385,00 EUR.  Projekta mērķis ir izdot grāmatu par Smiltenes svarīgākajiem notikumiem – padomju pilsoņa ikdienu unikālā dienasgrāmatā ar nosaukumu “Padomju pilsoņa piezīmes”, atspoguļojot ne tikai Smiltenes izaugsmi, bet visu tā laika PSRS pilsoņu ikdienas sadzīvi Baltijas valstīs. Grāmatas pamatā tiks izmantotas unikālas dienasgrāmatas, ko mantojumā atstājis Jānis Zariņš (1915 – 2005), ilggadējs 7.CRBP galvenais inženieris, kurš pārraudzīja ceļu un daudzdzīvokļu māju būvniecību Smiltenē un apkārtnē divos galvenajos Smiltenes uzņēmumos – 7.CRBP un 8.CBR padomju laika periodā.
 • “Nošu izdevums. Grāmata “Jānis Krūmiņš – Dziesmas””, iesniedzējs J.Krūmiņš, piešķirts līdzfinansējums 400,00 EUR apmērā. Projekta mērķis ir, popularizējot Smiltenes novadu, apkopot pirmās 50 no vairāk kā 200 Smiltenes populārā dziesmu autora Jāņa Krūmiņa kompozīcijām. Tas būs pirmais no četru nošu izdevumu komplekta.
 • “Grāmata “Viņi bija tur””, iesniedzējs L. Klāva, piešķirts līdzfinansējums 415,00 EUR apmērā. Projekta mērķis ir apzināt no Smiltenes novada Brantu pagasta izsūtīto iedzīvotāju dzīves likteņus Sibīrijā un iegūtās vēstures liecības atstāt mantojumā mūsdienu paaudzēm. Projekta ietvaros tiks izdota grāmata, kas veltīta Smiltenes novada Brantu ciema Sibīrijā izsūtītajiem ļaudīm un viņu ģimenēm. 

Piešķirtais līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

2020

Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinasējuma aktivitāte Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1. Dakteru iela 59, Smiltene Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 4028,5630002. Dakteru iela 59, Smiltene Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai 2113,92 1585,44
3. Dārza ielā 50, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3837,5 2878,13
4. Limbažu ielā 10, Smiltenē  Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3376,63 2532,47

2019

Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinasējuma aktivitāte Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1.  Dakteru ielā 15, Smiltenē Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
Apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība
2424,75 1543,04
2. Dakteru ielā 59, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
4360,79 3270,6
3. Dārza ielā 50, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3867,15


2900,36


4. Rīgas ielā 3/1, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3999,96 2999,97
5. Rīgas ielā 3/2, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3999,96 2999,97

2018

Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinasējuma aktivitāte Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1. Dakteru ielā 15, Smiltenē Projekta izstrāde
Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
Apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība
6800 5000
2.  Daugavas ielā 2, Smiltenē Projekta izstrādei (tajā skaitā topogrāfijas un inženierģeoloģijas izstrādei)
Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
4377,45 3252,34
3. Daugavas ielā 64, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3259,18


2444,38


4. Dārza ielā 50, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 3340,75 2505,56
5. Limbažu ielā 5/1, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 2861 2145,75
6. Silva 3a, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
4981,78 3736,34

2017

Nr. Daudzdzīvokļu māja Līdzfinasējuma aktivitāte Kopējais plānotais finansējums, EUR Pašvaldības līdzfinansējums no kopējā apjoma, EUR
1.  Dārza ielā 23, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 659,51 494,63
2. Limbažu ielā 10, Smiltenē Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai 3363,8 1600
3. Pils ielā 7, Smiltenē Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 10745,65 3000
4. Dakteru iela 24, Smiltene Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība 1137,34 853
5. Dārza ielā 26, Smiltenē Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai
Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
6161,23 3431,75
6. Dakteru iela 15 Projekta izstrāde
Mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošana un/vai būvniecība
Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai
Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbi
Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošana
Apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība
6800 5000
7. Rīgas ielā 3/2, Smiltenē Bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai 3363,8 1600