2024. gada 21. febr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Detālplānojumi

Smiltenes novada domes 2009. gada 30.septembra lēmums Par teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu, skatīt ŠEIT.

Detālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē  
Lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums
Detālplānojuma teritorija
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Esošā situācija
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi
Šķērsprofils 1
Šķērsprofils 2
Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Ziņojums par detālplānojuma izstrādi
Paziņojums par detālplānojuma “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novads” publisko apspriešanu
Detālplānojuma publiskā apspriešana

Saite uz oficiālo plānošanas dokumentu portālu, kurā ir iespēja iesniegt ieteikumus, priekšlikumus, iebildumus par izstrādāto redakciju.
 
Smiltene, Audēju iela 14  
Plānotā atļautā izmantošana
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 
Smiltene, Rīgas iela 11 un Audēju iela 20  
Plānotā atļautā izmantošana
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 
Launkalnes pagasta zemesgabals Nr.2  
Plānotā atļautā izmantošana
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 
Smiltene, Drandu iela 5C  
Plānotā atļautā izmantošana
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi