2023. gada 29. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Citi pašvaldības projekti

Projekts “LIFE ADAPTATE”

Projekta nosaukums:
“Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049
Projekta mērķis:
LIFE ADAPTATE galvenais mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai atrastu, izstrādātu labākos tehniskos risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
LIFE, pielāgošanās klimata pārmaiņām
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība
Rīcības virziens 1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldībaUzdevums 1.4.1: Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Pasākums 1.4.1.3. Ūdenstilpņu apsaimniekošana.
Projekta aktivitātes:
1. Attīstīt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvija, Portugāle, Spānija), kā arī izmantojot sadarbības priekšrocības, uzzināt kā dažādas institūcijas izmanto tehniskās iespējas.
2.    Izstrādāt, izvērtēt un uzraudzīt IEKRP plānu, lai uzlabotu iespējas izmantot un nodot zināšanas tālāk.
3.    Parādīt projekta darbību pozitīvo ietekmi uz klimatu pārmaiņu mazināšanos vai pielāgošanos vietējā līmenī, kā arī citas pieejas, ko var izmantot dažādas Eiropas valstis, kam ir līdzīgas klimata pārmaiņas.
4.    Veidot un izmēģināt sadarbības plānus, programmas starp projektā iesaistītajiem partneriem.
5.    Iesniegt un parādīt novērtējumu par klimatu pārmaiņu ietekmi, to mazināšanos un pielāgošanas pasākumiem vietējā līmenī, it īpaši plānošanas politikā un projektos.
6.    Izstrādāt konkrētas vadlīnijas, rādītājus, kuras ir, iespējams, piemērot un nodot citiem, kā arī rezultātus un sasniegumus, kas veicinātu vietējās klimata pielāgošanu pārmaiņu politikas attīstību.
Aktivitātes:
Smiltenes pašvaldība-Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana.
Aguilas pašvaldība- mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.
Lorkas pašvaldība- galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā.
Kartagenas pašvaldība- pilsētas zaļo zonu apvienošana LIFE programmas ietvaros.
Mertola pašvaldība- klimatu pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana.
Alfândega da Fé pašvaldība- ēnaino zonu izveidošana, izmantojot saules paneļu sistēmas.
Projekta partneri:
1)Eiropas pašvaldības- Aguilas pašvaldība (Spānija), Cartagenas pašvaldība (Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība ( Portugāle), Smiltenes pašvaldība (Latvija)
2)Konsultatīvās institūcijas-Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L. (Spānija), IrRADIARE, Science for evolution, Lda (Portugāle).
Projekta ilgums:
01.09.2017.- 30.09.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 11 partneriem: 3 214 997 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 291 461,00 EUR: Programmas finansējums: 185 234 EUR
Pašvaldības finansējums:106 227 EUR
Pievienotie dokumenti:

Projekta brošūra
Relīze 17.10.2017.
Relīze 04.07.2018.
Projekta mājas lapa
Relīze 15.11.2018.
Relīze 07.02.2019.
Relīze 01.04.2019.

Relīze 06.07.2021 

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam

Projekta ietvaros izveidotais Life Adaptate video 

12.08.2021 Izstādes publikācija 

Projekta nosaukums:
“Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049
Projekta mērķis:
LIFE ADAPTATE galvenais mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai atrastu, izstrādātu labākos tehniskos risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
LIFE, pielāgošanās klimata pārmaiņām
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 1: Efektīva publiskā pārvalde un līdzdalība
Rīcības virziens 1.4: Dabas resursu ilgtspējīga pārvaldībaUzdevums 1.4.1: Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību. Pasākums 1.4.1.3. Ūdenstilpņu apsaimniekošana.
Projekta aktivitātes:
1. Attīstīt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu (IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvija, Portugāle, Spānija), kā arī izmantojot sadarbības priekšrocības, uzzināt kā dažādas institūcijas izmanto tehniskās iespējas.
2.    Izstrādāt, izvērtēt un uzraudzīt IEKRP plānu, lai uzlabotu iespējas izmantot un nodot zināšanas tālāk.
3.    Parādīt projekta darbību pozitīvo ietekmi uz klimatu pārmaiņu mazināšanos vai pielāgošanos vietējā līmenī, kā arī citas pieejas, ko var izmantot dažādas Eiropas valstis, kam ir līdzīgas klimata pārmaiņas.
4.    Veidot un izmēģināt sadarbības plānus, programmas starp projektā iesaistītajiem partneriem.
5.    Iesniegt un parādīt novērtējumu par klimatu pārmaiņu ietekmi, to mazināšanos un pielāgošanas pasākumiem vietējā līmenī, it īpaši plānošanas politikā un projektos.
6.    Izstrādāt konkrētas vadlīnijas, rādītājus, kuras ir, iespējams, piemērot un nodot citiem, kā arī rezultātus un sasniegumus, kas veicinātu vietējās klimata pielāgošanu pārmaiņu politikas attīstību.
Aktivitātes:
Smiltenes pašvaldība-Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana.
Aguilas pašvaldība- mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.
Lorkas pašvaldība- galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā.
Kartagenas pašvaldība- pilsētas zaļo zonu apvienošana LIFE programmas ietvaros.
Mertola pašvaldība- klimatu pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana.
Alfândega da Fé pašvaldība- ēnaino zonu izveidošana, izmantojot saules paneļu sistēmas.
Projekta partneri:
1)Eiropas pašvaldības- Aguilas pašvaldība (Spānija), Cartagenas pašvaldība (Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība ( Portugāle), Smiltenes pašvaldība (Latvija)
2)Konsultatīvās institūcijas-Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L. (Spānija), IrRADIARE, Science for evolution, Lda (Portugāle).
Projekta ilgums:
01.09.2017.- 30.09.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 11 partneriem: 3 214 997 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 291 461,00 EUR: Programmas finansējums: 185 234 EUR
Pašvaldības finansējums:106 227 EUR
Pievienotie dokumenti:

Projekta brošūra
Relīze 17.10.2017.
Relīze 04.07.2018.
Projekta mājas lapa
Relīze 15.11.2018.
Relīze 07.02.2019.
Relīze 01.04.2019.

Relīze 06.07.2021 

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam

Projekta ietvaros izveidotais Life Adaptate video 

12.08.2021 Izstādes publikācija 

Projekts “Ielu apgaismes tīklu izbūve Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 1.kārta”

Projekta nosaukums:
“Ielu apgaismes tīklu izbūve Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 1.kārta”
Projekta mērķis:

Saltupu ciemā izbūvēt un uzstādīt 19 jaunus gaismekļus

Piezīmes: 

Projekts tiek realizēts paralēli ar AS “Sadales tīkls” investīciju projektu “T-3834 “Saltupi” Z-1 0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Launkalnes pagastā”, kura laikā apgaismojuma un spēka tīkli tiek guldīti vienā tranšejā.

Projekta ilgums:
14.04.2021. – 31.07.2021.
Projekta finansējums:

Pašvaldības finansējums: 22870,57 EUR
Pievienotie dokumenti:
 

Projekts “Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana”

Projekta nosaukums:
“Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana”
Projekta mērķis:

Īstermiņa: Izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums), lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu teritorijas dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī uzlabotu esošās tūrisma infrastruktūras kvalitāti Ilgtermiņa: saglabāt teritorijas ekoloģiskos procesus un attīstīt tūrisma infrastruktūru, kas bāzēta uz ilgtspējīgu un saudzīgu resursu izmantošanu un antropogēnās slodzes samazināšanu.

Piezīmes: 

Projekta uzdevumi

Raunas novada dome uzņemas dabas aizsardzības plāna izstrādi, piesaistot plāna izstrādes vadītāju un ekspertus kā projekta darbiniekus. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz vides aizsardzības problēmu risināšanu tuvākā un tālākā nākotnē. Projekta uzdevumi: 1. Organizēt informatīvo sanāksmi, apzinot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā. 2. Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupas (eksperti, pašvaldības, zemes īpašnieku, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts meža dienesta (VMD) un Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāvji) izveidošana un uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana. 3. Veikt īpaši aizsargājamo biotopu – meža, pļavas, saldūdeņu, augu, bezmugurkaulnieku un sūnu izpēti (teritorijā sastopamas retas sūnu sugas, kas aug tikai vietās, kur izplūst kaļķaini ūdeņi.), kā arī sagatavot dabas vērtību kartējumu dabas liegumā “Raunas Staburags”, iegūstot datus dabas aizsardzības plāna sagatavošanai. 4. Uzraudzības grupu sanāksmju organizēšana (tiek izvērtēts vai individuālie noteikumi ir nepieciešami). 5. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēšana saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 6. Atjaunot videi draudzīgu tūrisma infrastruktūru (piebraucamā ceļa segums un kāpnes, informatīvās zīmes), kas dabas lieguma apmeklētājiem un vietējiem iedzīvotājiem, dos iespēju labāk iepazīt teritoriju, kā arī veicinās antropogēnās slodzes samazināšanu uz dabas lieguma teritoriju 7. Noorganizēt ekskursiju un vides izglītības nodarbību dabā iesaistīto ekspertu vadībā, īpaši iesaistot jauniešus (Raunas vidusskolas audzēkņi). 8. Noorganizēt atsevišķu tikšanos/diskusiju par Raunas Staburaga dabas vērtībām un dabas aizsardzību plašākā nozīmē pašlaik aktuālās ES nozīmes biotopu kartēšanas, mežu un zālāju apsaimniekošanas kontekstā (piedalās eksperti un Dabas aizsardzības pārvalde). 9. Sagatavot un noformēt dabas aizsardzības plānu atbilstoši 09.10.2007. MK noteikumiem Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. 10. Aktualizēt un ievietot Raunas novada mājas lapā informāciju par teritorijas dabas vērtībām, nodrošināt projekta publicitātes pasākumus. Dabas plāna izstrādes noteikumi nosaka informācijas ievietošanas nepieciešamību gan pašvaldību, gan Dabas pārvaldes mājaslapā.

Projekta rezultāti

Lai nodrošinātu projekta pilnvērtīgu īstenošanu un reģionāla mēroga ietekmi, tā īstenošanā tiks iesaistīti Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, VMD, LAD, VZD speciālisti, vietējie izdzīvotāji, jaunieši, tūristi, pašvaldības speciālisti un citi interesenti. Īstenojot projektu, tiek sasniegti sekojoši rezultāti: 1. Noorganizēta 1 informatīvā sanāksme, apkopojot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā, kuras mērķis savest kopā visas ieinteresētās institūcijas un personas un uzklausīt viņu viedokļus, noteikt plāna izstrādes ietvaru. Informatīvās sanāksmes laikā visi klātesošie iepazīstināti ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. 2. Izveidota dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupa, kurā piedalās pārstāvji no DAP, VMD, VZD, LAD, iestādēm, biedrībām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, kas izskatīja priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem, izvērtēja dabas resursu izmantošanas iespējas, noorganizētas 3 uzraudzības grupas sanāksmes, norises laiku un vietu saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi; 3. Dabas liegumā “Raunas Staburags” veikta īpaši aizsargājamo biotopu – meža, pļavas, saldūdeņu, augu, bezmugurkaulnieku un sūnu izpēte(kartēšana). Sagatavots par katru biotopu grupu raksturojums (6 gab.), kā arī plāna izstrādei nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls (vismaz 10 kartes atbilstoši Noteikumiem, ģeodatubāzes sagatavošana, Natura 2000 standarta formu aizpildīšana). 4. Organizētas 1 sabiedriskās apspriešanas sanāksme, saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 5. Izveidota videi draudzīga infrastruktūra – esošās infrastruktūras atjaunošana (rekonstruētas/atjaunotas kāpnes (1 gab.) ar 100 pakāpieniem, piebraucamā ceļa segums – 200 m, izvietotas 2 ,,efektīvākas” (pievērsta apmeklētāju uzmanība) informatīvās zīmes). 6. Noorganizēta ekskursija un vides izglītības nodarbība dabā iesaistīto ekspertu vadībā, piedaloties visiem interesentiem. 7. Noorganizēta 1 tikšanās/diskusija par Raunas Staburaga dabas vērtībām un dabas aizsardzību plašākā nozīmē pašlaik aktuālās ES nozīmes biotopu kartēšanas, mežu un zālāju apsaimniekošanas kontekstā. 8. Sagatavots 1 dabas aizsardzības plāns atbilstoši Noteikumiem, kas ietver informāciju par aizsargājamo teritoriju un vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu tās aizsardzības mērķu; sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu; 9. Izstrādātais dabas aizsardzības plāns ,,Raunas Staburagam” iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldei izskatīšanai un virzīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai. 10. Apstiprinātais dabas aizsardzības plāns kalpo par instrumentu mērķtiecīgai ilgtermiņa dabas lieguma apsaimniekošanai, ir skaidri definētas atļautās un ierobežotās darbības lieguma un tam pieguļošajās teritorijās. Ilgtermiņa rezultāts – nākamajā paaudzēm saglabātas unikālas dabas vērtības, neizslēdzot aktīvo tūrismu, labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā ,, Raunas Staburaga” dabas aizsardzības plāns ir sagatavots.

Projekta ilgums:
Realizācijas laiks 30.04.2018
Projekta finansējums:

Projekta kopējās izmaksas: 10 398.11 €

Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda: 7 798.58 €

Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda: 7 799.00 €

Pievienotie dokumenti:

Dabas liegums „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums) izveidots, lai saglabātu saldūdens kaļķiežu (jeb šūnakmens) krauju – Raunas Staburaga atsegumu, kas ir nozīmīgākā Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamā biotopa “Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus” atradne valstī. Tā ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur avotkaļķi izgulsnējušies, veidojot klintij līdzīgu atsegumu, kas joprojām ir aktīvs un kurā notiek dabisks process – avotkaļķu izgulsnēšanās. Dabas lieguma vertikālo struktūru veido Raunas un Klampupes ieleju posmi, kas klāti ar mežu un kuros sastopami ne tikai Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie purvu (avotu), bet arī mežu, atsegumu, straujteču biotopi. Šo dabas vērtību komplekss ir saglabājams nākamajām paaudzēm kā unikāla dzīvotne dažādām augu un dzīvnieku sugām, kā arī Raunas Staburaga atsegumu kā daudzveidīgs dabas tūrisma objekts.

Dabas liegums atrodas Raunas novada Raunas pagasta administratīvajā teritorijā (skatīt 1.attēlu). Tā dabas aizsardzības statuss noteikts kopš 1987.gada, kad Raunas Staburagam tiek piešķirts botāniskā lieguma statuss, lai aizsargātu unikālo atsegumu, kurā notiek avotkaļķu izgulsnēšanās, kā arī  Alpu kreimules (Pinguicula alpina) atradni. Jau šajā laikā dabas lieguma teritorijā tiek aizsargāts ne tikai atsegums, bet arī  Raunas un Klampupes upes posmi. Kopš 1999.gada dabas liegums noteikts šobrīd esošajās teritorijas robežās, savukārt 2005.gadā teritorija iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000, kā B tipa teritorija. Tas nozīmē, ka tā noteikta īpaši aizsargājamo sugu (izņemot putnu sugu aizsardzībai) un biotopu aizsardzībai.

Tā aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamo un aizliegto darbību veidus tajā nosaka Ministru kabineta (turpmāk – MK) 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Vispārējie noteikumi). Savukārt dabas lieguma robeža tiek noteikta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 41.pielikumā (turpmāk – noteikumi par dabas liegumiem).

Teritorijas bioloģisko vērtību veido 7 Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) aizsargājamo biotopu veidi. Kopējā ES aizsargājamo biotopu platība dabas liegumā ir 12,49 ha, kas veido  58 % no kopējās teritorijas platības. Dabas liegumā ir konstatēti šādi ES aizsargājamo biotopu veidi: saldūdens biotops 3260 “Upju straujteces un dabiski upju posmi”; divi purvu 7160 “Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji”; 7220*; Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus; alu un atsegumu biotops 8210 “Karbonātisku pamatiežu atsegumi”, kā arī trīs meža biotopu veidi 9180* ”Nogāžu un gravu meži”, 9050 “Sugām bagāti egļu meži” un 91E0* “Aluviālie un krastmalu meži”.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes – „Vietējās vides iniciatīvas” projekta „Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” ietvaros.

DABAS LIEGUMA „RAUNAS STABURAGS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA APRAKSTS

DABAS LIEGUMA „RAUNAS STABURAGS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

“PAZIŅOJUMS PAR DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS SANĀKSMI” NR. 1-08/215/2017

 

Projekts “Dakteru ielas pārbūve”

Projekta nosaukums:
Dakteru ielas rekonstrukcijas darbi, kura ietvaros plānots pārbūvēt ielu un tās pieslēgumus 1287 m garumā, posmā no Dakteru ielas 1 līdz Dārza ielai 
Projekta mērķis:
Pieslēgumu un nobrauktuvju sakārtošana, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši transportlīdzekļu trajektorijām un normālprofiliem. 
Aktivitātes:

Dakteru ielas kreisajā pusē, posmā no Dārza ielas līdz Tepera ezeram paredzēts ierīkot 2-2,5 m platu gājēju ietvi apvienotu ar veloceliņu.

Paredzēts izbūvēt vairākas autostāvvietas:  

 • Dakteru un Peldu ielas krustojumā – 3 stāvvietas;
 • Gar Smiltenes vidusskolu – 26 stāvvietas vieglajām automašīnām un 1 stāvvietu autobusam;

Atjaunot stāvlaukumu: 

 • Pie SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” – 17 stāvvietas; 
 • Dakteru ielas sākumā, Tepera ezera tuvumā – 22 stāvvietas. 

Dakteru ielas labajā pusē, starp Dārza un Peldu ielām, esošajā brīvajā, neizmantotajā teritorijā paredzēts ierīkot labiekārtotu atpūtas laukumu ar soliņiem, atkritumu urnām un apstādījumiem. 

Plānoto darbu izpilde:

Lai nodrošinātu satiksmes organizāciju un plānoto darbu izpildi objektā darbi tiks organizēti pa posmiem. 

 • Darbi objektā uzsākti ar trases uzmērīšanu un nospraušanu dabā;
 • Veikti sagatavošanas darbi un esošo konstrukciju demontāžas darbi; 
 • Ielas malā augošo koku un dzīvžogu zāģēšana;
 • Apakšzemes centrālo komunikāciju – ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma un vājstrāvas tīklu pārbūves darbi;
 • Ielas, ietves zemes klātnes izbūve;
 • Pamata konstruktīvo kārtu izbūve līdz šķembu pamata apakškārtai;
 • Betona apmaļu, minerālmateriāla pamata virsējās kārtas izbūve ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve – asfalta seguma un betona bruģakmens seguma izbūve;
 • Labiekārtošanas darbi un aprīkojuma uzstādīšana;
 • Stādīti jauni koki – 21 liepa un 6 pīlādži;
 • Atjaunoti dzīvžogi, kas skarti vai bojāti ielas pārbūves darbu laikā. 
Projekta ilgums:
2020. -2021. gads 
Projekta finansējums:

Pašvaldības finansējums: 1686182,04 EUR 

Būvdarbu izpildītājs:  SIA “8 CBR”

Būvuzraudzība: SIA “RS Būvnieks”

Autoru uzraudzība: SIA “Ceļu komforts”

Publicitāte: 

18.09.2020.

30.09.2020.

09.11.2020.

05.01.2021.

02.02.2021.

 

Projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā”

Projekta nosaukums:

Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/043

Aktivitātes:

Vietējās veselības veicināšanas pasākumi

Projekta finansējums:

Finansējuma saņēmējs: Raunas novada dome 

Publicitāte: 

Pasākumu plāns 2021. gada oktobrim

Projekta darba plāns 2021. gadam