2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Baznīcā noslēgto laulību reģistrācija

Pakalpojuma turētājs  
Smiltenes novada novada domes Dzimtsarakstu nodaļa  
Pakalpojuma īss apraksts  
Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta.  
Pakalpojuma saņēmēji  
Privāto tiesību Juridiska persona
Garīdznieks, kuram ir ev. luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt.
 
PAKALPOJUMA PILNAIS APRAKSTS SPIEST ŠEIT
VEIDLAPA SPIESTS ŠEIT
 
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu  
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
MK 03.09.2013. not. Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879
 
Pakalpojuma maksa  
Bezmaksas  
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)  
Klātienes apmeklējuma laikā vai 1 darba dienas laikā no sūtījuma saņemšanas.  
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas  
Klātiene – Baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā.
Korespondence – Baznīca, kurā noslēgta laulība, dzimtsarakstu nodaļai atsūta paziņojumu par noslēgto laulību pa pastu.
 
Pakalpojuma saņemšanas iespējas  
Korespondence – Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.
Klātiene – Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.
 
KONTAKTINFORMĀCIJA   
Klātiene: Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64707572
E-pasts: [email protected]
Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00):
P.: 8.00 – 18.00
O.: 8.00 – 17.00
T.: 8.00 – 17.00
C.: 8.00 – 17.00
P.: 8.00 – 16.00
Smiltenes novada VPVKAC
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 64707588

 

 


 

 

 

 

Pakalpojuma turētājs
Smiltenes novada novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
Pakalpojuma
īss apraksts
Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta.
Pakalpojuma
saņēmēji
Privāto tiesību Juridiska persona
Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnie-ku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdais-tu) konfesijas vadības atļauja laulāt.
  PAKALPOJUMA PILNAIS APRAKSTS SPIEST ŠEIT
VEIDLAPA
Normatīvie
akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
MK 03.09.2013. not. Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879
Pakalpojuma maksa Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) Klātienes apmeklējuma laikā vai 1 darba dienas laikā no sūtījuma saņemšanas.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Klātiene – Baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā.
Korespondence – Baznīca, kurā noslēgta laulība, dzimtsarakstu nodaļai atsūta paziņojumu par noslēgto laulību pa pastu.
Pakalpojuma saņemšanas iespējas Korespondence – Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā
Klātiene – Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā
Kontaktinformācija Klātiene:Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64707572
E-pasts: [email protected]
Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00):
P.: 8.00 – 18.00
O.: 8.00 – 17.00
T.: 8.00 – 17.00
C.: 8.00 – 17.00
P.: 8.00 – 16.00
Smiltenes novada VPVKAC
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 64707588