2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Raunā notiks konference “Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi”

Raunā notiks konference “Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi”

19. decembrī Raunas kultūras centrā Dīķa ielā 6, Raunā, notiks konference “Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi”, kuras mērķis ir savest kopā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas speciālistus, pētniekus, uzņēmējus, kultūrvēsturiskā mantojuma objektu īpašniekus, apsaimniekotājus un attīstītājus, lai veidotu dialogu par kultūrvēsturiskā mantojuma sniegtajām iespējām un izaicinājumiem.

Konference plānota trīs daļās. Pirmā daļa būs veltīta vēstures, kultūras mantojuma saglabāšanas un Rauna pils tematikai. Ar pētniecības stāstiem par Raunas pils vēsturi, izpēti, attīstības plānošanu, viduslaiku piļu saglabāšanu, restaurāciju  u.c. uzstāsies pētnieki, restauratori, arhitekti u.c. ar jomu saistīti speciālisti. Konferences otrā daļa būs veltīta kultūrvēsturiskajam mantojumam un uzņēmējdarbībai. Šeit ar pieredzes un iedvesmas stātiem uzstāsies dažādu kultūrvēsturisko vietu apsaimniekotāji, attīstītāji un īpašnieki. Savukārt konferences trešā daļā klātesošie būs aicināti iesaistīties diskusijā un kopā ar nozares ekspertiem censties atbildēt uz jautājumiem par kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienu vajadzību samērojamību un kultūrvēsturiskajiem resursiem kā pamatu vietējās uzņēmējdarbības attīstībai.

Interesentiem lūgums pieteikt dalību konferencē līdz 14.decembrim, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai pa tel. 28728377

Konference “Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi” tiek organizēta Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RunRaRo, projekta Nr. LV-RU-052) ietvaros. Vairāk par projektu: https://smiltenesnovads.lv/landscape-as-a-resource-backing-new-services-and-tourism-jeb-runraro/

Konferences programma ŠEIT

Kontaktpersona:

Ieva Plētiena,

Projekta vadītāja Smiltenes novadā

Tel. 28728377

e-pasts: [email protected]

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 Projekts RunRaRo tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.