2023. gada 28. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Kultūrvēsturiskā mantojuma konference Raunā

Kultūrvēsturiskā mantojuma konference Raunā

19.decembrī Raunas kultūras centrā Smiltenes novada pašvaldība organizēja konferenci “Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi”. Tā tika organizēta Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (RunRaRo, LV-RU-052) ietvaros. Šī bija lieliska iespēja, kas ļāva sanākt kopā dažādu jomu cilvēkiem, kurus vieno viens atslēgvārds – kultūrvēsturiskais mantojums. Tie bija vēsturnieki, arheologi, arhitekti, restauratori, projektu vadītāji, pašvaldību speciālisti, uzņēmēji un citi interesenti.

Konferences pirmā daļa bija veltīta Raunas viduslaiku pilij, dodot iespēju klātesošajiem iepazīt Raunas pils vēsturi, pils arheoloģiskās izpētes procesus un rezultātus, pils attīstības ieceres un ceļu līdz tam, kā arī pilsdrupu saglabāšanas aspektus un lielākos izaicinājumus. Konferences pirmajā daļā uzstājās vēsturnieks Edgars Plētiens, arheoloģe Sandra Zirne, arhitekts Artūrs Lapiņš un restaurators Rihards Platais.

Konferences otrajā daļā klātesošajiem bija iespēja uzklausīt pieredzes stāstus par dažādu kultūrvēsturiskā mantojuma objektu attīstīšu, saglabāšanu, iekļaušanu tūrisma un uzņēmējdarbības aktivitātes, ar kuriem dalījās kultūrvēsturiskā mantojuma īpašnieki un attīstītāji. Šeit uzstājās Bauskas novada pašvaldības pārstāve Laura Ārente ar stāstu par Mežotnes pilskalnu, Auļukalna muižas īpašniece Inita Šalkovska ar stāstu par Auļukalna muižu, Līgatnes papīrfabrikas īpašnieks Edgars Ricevs ar stāstu par Līgatnes papīrfabrikas attīstību, kā arī Smiltenes novada pašvaldības pārstāve Ieva Plētiena ar Raunas viduslaiku pils stāstu.

Konferences noslēgumā klātesošie tika aicināti uz paneļdiskusiju “Kā mūsdienu vajadzības samērot ar kultūras mantojumu? Kultūrvēsturiskie resursi kā pamats vietējās uzņēmējdarbības attīstībai”. Diskusijā piedalījās Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja Sandra Zirne, Smiltenes pašvaldības pārstāvis Mārtiņš Ulāns, biedrības “Vizuālās kultūras klubs” vadītājs Dmitrijs Ščegoļevs un vēsturnieks, Raunas iedzīvotājs Edgars Plētiens.

 

Paldies visiem konferences dalībniekiem, klausītājiem un atbalstītājiem!

 

Vairāk par projektu: https://smiltenesnovads.lv/landscape-as-a-resource-backing-new-services-and-tourism-jeb-runraro/

DSC_1191

Image 1 of 15

Kontaktpersona:

Ieva Plētiena,

Projekta vadītāja Smiltenes novadā

Tel. 28728377

e-pasts: [email protected]

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekts RunRaRo tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.