2022. gada 10. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

27. jūnijs – nedzirdīgi neredzīgo diena

Nedzirdīgi neredzīgo diena ir veltīta cilvēkiem, kuri vienlaikus ir neredzīgi un nedzirdīgi. Šī diena tiek dēvēta arī par Helēnas Kelleres dienu. Šo dienu par atzīmējamu noteica Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džimijs Kārters 1980.gadā, kuru atzīmē arī starptautiskās organizācijas, kas darbojas šo cilvēku interešu aizstāvības jomā.

Helēna Kellere (dzimusi 1880. gada 27. jūnijā), kas redzi un dzirdi slimības dēļ bija zaudējusi 19 mēnešu vecumā, bija amerikāņu rakstniece, skolotāja, kas iestājās arī par sieviešu un darba tiesībām, kā arī sociālisma idejām.
Latvijā ir ap 10 000 cilvēku, kuriem ir redzes traucējumi, un ap 3000 cilvēku, kuriem ir dzirdes traucējumi.

Nedzirdīgi neredzīgajiem cilvēkiem ir pieejami vairāki būtiski pakalpojumi. Nedzirdīgi neredzīgie cilvēki var saņemt tos pašus atvieglojumus, kas paredzēti personām ar invaliditāti. Kopš 2013.gada ir ieviests valsts apmaksāts surdotulka pakalpojums izglītības iegūšanai un saskarsmei. Valsts finansē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar redzes un dzirdes invaliditāti, tajā skaitā surdotulka pakalpojumu nedzirdīgiem cilvēkiem, specializētos tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku neredzīgām personām un surdotehniku nedzirdīgām vai vājdzirdīgām personām. Pakalpojumu nodrošināšana deleģēta Latvijas Neredzīgo biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo savienībai. Cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti ir tiesības uz pabalstu par asistenta izmantošanu.

Pasaulē pakāpeniski mainās uzskats par cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Viņiem ir tādas pašas vajadzības kā ikvienam citam cilvēkam, īpašs ir nepieciešamais atbalsts – pieejama vide un informācija, iekļaujoša izglītība, veselības aprūpe un citi pakalpojumi.

Informāciju sagatavoja:
Linda Jansone, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]