2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

695 novadnieki ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem

Jau šajā nedēļas nogalē sāksies XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki – mūsu tautas lepnums, identitātes kods, sirdsbalss, vienojošs pavediens. Uz to no Smiltenes novada dosies 25 amatiermākslas kolektīvi, kopā – 695 dalībnieki.

Lepojamies par novadnieku pārstāvniecību teju visās svētku nozarēs: 289 koru dziedātāji, 272 dejotāji, 64 lietišķās mākslas amata meistari, 53 pūtēju orķestra dalībnieki, 24 amatierteātra aktieri.

Svētkos Smiltenes novadu pārstāvēs:

Smiltenes kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ieviņa”, vadītājs Reinis Rešetins;

Smiltenes kultūras centra jauktais koris “LidoJums”, vadītāja Mārīte Junita Apsīte;

Smiltenes kultūras centra jauktais koris “Vidzemīte”, vadīja Baiba Žēbina;

Smiltenes kultūras centra pūtēju orķestris “Smiltene”, vadītāji Pēteris Vilks un Jānis Silakalns;

Smiltenes kultūras centra senioru koris “Mežābele”, vadītāja Velta Ispravņikova;

Smiltenes kultūras centra jauktais koris “Pakalni”, vadītājs Ēriks Derums;

Smiltenes kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Buki”, vadītāja Ieva Atare;

Smiltenes kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Buku studija”, vadītāja Ieva Atare;

Smiltenes vidusskolas koris “Lido”, vadītājs Imants Točs;

Smiltenes tehnikuma jauniešu deju kolektīvs “Amatnieki”, vadītāja Anda Kalniņa;

Tautas lietišķās mākslas studija “Smiltene”;

Apes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Metenis”, vadītāja Lāsma Skutāne;

Apes tautas nama amatnieku studija “Ape”, vadītāja Līga Maija Seņina;

Apes tautas nama jauktais koris “Ape”, vadītāja Sandra Oto;

Smiltenes novada SIA Blome (strādnieku un inteliģences apvienības) teātris, režisore Gita Skadiņa;

Blomes tautas nama lietišķās mākslas pulciņš “Blumenhof”, vadītājas Līga Kondriča un Inese Puriņa;

Blomes tautas nama jauniešu deju kolektīvs “Atspēriens”, vadītāja Evita Kaķīte-Brasa;

Blomes tautas nama senioru deju kolektīvs “Nadele”, vadītāja Inga Ķestere;

Grundzāles kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Rieda”, vadītāja Inga Ķestere;

Grundzāles kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rieda”, vadītāja Inga Ķestere;

Palsmanes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Cīrulis”, vadītāja Aija Zeibote;

Raunas pagasta jauktais koris “Rauna”, vadītājas Sarma Bērziņa un Dace Ābrama;

Raunas kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Trejdeviņi”, vadītāja Madara Podniece;

Trapenes kultūras nama sieviešu koris “Trapene”, vadītāja Ilze Dāve;

Virešu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Virši”, vadītāja Svetlana Spalviņa.

 

Jūsu dejās, dziesmās, melodijās, rokdarbos un aktiermākslā tiek cildināta, kopta un tālāk nodota mūsu tautas vēsture, vērtības un dzīvesziņa.

Lai sanāk notvert un līdz dziļumiem izbaudīt kopā būšanas spēku un vienotību!

Lai sanāk izjust lepnumu par sevi, savu novadu, savu tautu!

Smiltenes novada pašvaldība vēl labu ceļavēju pretim svētkiem!

 

Madara Mūrniece

Smiltenes novada pašvaldības zīmolvedības un mārketinga speciāliste