2022. gada 6. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

8.jūlijā aizritējusi ārkārtas domes sēde

Šī gada 8.jūlijā tika sasaukta ārkārtas domes sēde ar darba kārtībā iekļautiem jautājumiem par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšanu, par Finanšu un attīstības jautājumu, Kultūras, izglītības un sporta jautājumu un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas nolikumu apstiprināšanu, par deputātu darba samaksas noteikumu apstiprināšanu un par atalgojuma noteikšanu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam un citiem nozīmīgiem jautājumiem pašvaldības darba nodrošināšanai.

Sēdes laikā tika izteikts priekšlikums, par to, ka pašvaldības nolikumā jānosaka izmaiņas, kur pašvaldības izpilddirektoram tiek paredzēti divi vietnieki. Arī deputāts Ervins Labanovskis izteica piedāvājumu iekļaut pašvaldības nolikumā konsultatīvās padomes izveidi sadarbībai ar Nevalstiskā sektora organizācijām. Nolikuma projekta 19. punkts neizslēdz šāda veida padomes organizēšanu, tādēļ izdiskutējot priekšlikumu, deputāts, tomēr, piekrita atsaukt savu priekšlikumu, ar norunu, ka sadarbības jautājums ar nevalstiskā sektora organizācijām tiks aktualizēts atkārtoti.

Par pašvaldības nolikuma projekta apstiprināšanu, iekļaujot sēdes laikā izteiktos priekšlikumus nobalsoja 13 deputāti “par” un  2 “atturas”.

Komiteju nolikumos tika iekļauts priekšlikums, dot deputātiem vairāk laika iepazīties ar informāciju, kas tiks izskatīta sēdēs, lai deputāti varētu iepriekš sagatavoties un detalizētāk izskatīt jautājumus. Dokumentu un informācijas iesniegšana izskatīšanai komiteju sēdē turpmāk būs jāiesniedz vismaz 48h pirms sēdes sākuma, tajā pat laikā, saglabājot iespēju iesniegt “akūtus” un steidzamus dokumentus vēl 3h pirms sēdes (iepriekš nolikuma projektā minētais termiņš informācijas un dokumentu iesniegšanai bija 24h pirms sēdes).

Jautājumā par darba samaksas noteikšanu deputātiem, priekšsēdētāja vietniekiem, un izpilddirektoriem deputāti bija vienprātīgi par likumā atļauto augstāko atalgojumu pašvaldības vadītājiem, kā iemeslu minot to, ka Smiltenes novada pašvaldība līdz šim Vidzemes reģionā ir bijusi ar zemāko pašvaldības darbinieku atalgojuma līmeni, kā arī, palielinot atalgojuma apmērus, varētu veicināt kvalificētāku speciālistu ieinteresētību strādāt pašvaldības darbā. 

Lai pārstāvētu pašvaldību Vidzemes plānošanas reģionā, vienbalsīgi visi deputāti VPR attīstības padomes sastāvam izvirzīja Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu, kura pienākumos būs regulāri informēt visus novada deputātus par reģiona attīstības prioritātēm, mērķiem un pašvaldību veicamajiem uzdevumiem.

Sēdē tika nolemts izveidot izpilddirektoru izvērtēšanas komisiju, kuras sastāvā būtu novada priekšsēdētājs, abi priekšsēdētāja vietnieki un personāldaļas speciālisti, kas līdzšinējo pašvaldību izpilddirektorus vērtēs punktu sistēmā – izvirzot par Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru spējīgāko un pēc pieredzes un izglītības atbilstošāko kandidātu. Par izvērtēšanas komisijas sastāvu visi deputāti bija vienprātīgi, atzīmējot, ka visiem pašvaldības speciālistiem izvērtēšanas principam jābūt vienotam.

 

Linda Beitika,

Smiltenes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste