2021. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

9. janvārī Smiltenes vidusskolas pirmsskolā sākas lielas pārmaiņas

Smiltenes vidusskolas pirmsskola ir vieta, kurā rotaļnodarbībās tiek uzburta krāšņa varavīksne, pa kuru doties lielajā, piedzīvojumiem bagātajā ceļojumā – dzīvē. Tālajā 1997. gadā Smiltenes vidusskolā direktora Ainara Mežuļa gādībā tika atvērta pirmā pirmsskolas grupiņa. Vai kāds gan toreiz varēja iedomāties, ka šodien mūsu “dārziņu” apmeklēs vairāk kā 100 bērni? Šo divdesmit gadu laikā ļoti daudzi mazie smiltenieši un apkārtējo pagastu bērni guvuši pirmās iemaņas sabiedriskajā dzīvē, iekļuvuši skaitļu un burtiņu pasaulē, apguvuši latvisko dzīvesziņu.

Tieši pirmsskoliņā jau no pusotra gada vecuma mazuļiem māca zīmēt, veidot, līmēt, runāt, dziedāt, sportot, kā arī apgūt citas dzīvei svarīgas prasmes un iemaņas. Katru dienu bērniņus sagaida mīļas, zinošas un profesionālas skolotājas un auklītes, lai kopā spēlētos, mācītos un interesanti pavadītu dienu.

9. janvārī Smiltenes vidusskolas pirmsskolā sākas lielas pārmaiņas! Rīgas ielas lielā nama 2. stāvs pēc ļoti iespaidīga remonta ir pārvērties līdz nepazīšanai. Nekas neliecina par bijušajām sākumskolas klašu telpām. Tagad te mājos pirmsskolēni – “Pūcītes”, “Taurenīši” un “Mārītes”. Pirmajā stāvā tāpat kā iepriekš saimniekos mazie “Ezīši”, bet otrā korpusā pie lielās zāles mitināsies “Zaķēni” un “Lācēni”. Palielinoties bērnu skaitam, papildinās arī audzinātāju un auklīšu pulks. Esam priecīgi, ka mūsu darba kolektīvā ienāk jaunas entuziastes, kuras darīs šo grūto, bet skaisto darbu – audzinās un izglītos mūsu jauno paaudzi. Jau vairākus gadus strādājošajām skolotājām Anželai Mālkalnei, Guntai Dzērvei, Vandai Šarkovai, Zaigai Vizuliņai, Ingai Štorhai, Sanitai Ceriņai, Lailai Zālītei, Ilzei Slapjumai, Dacei Matisonei, Evai Uldriķei, Līgai Osmai un Mirdzai Pīterniecei piebiedrosies Inga Akmina, Mairita Belozareviča, Jolanta Ivanova.

Līdz šim bērniem sporta nodarbības notika grupiņas skolotāju vadībā. Turpmāk šo procesu koordinēs un vadīs sporta skolotāja Anete Vilka. Mazajiem bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam pirmās skaņas pareizi izrunāt palīdzēs logopēde Monta Sīmane.

Ir novērots, ka mazuļiem ļoti patīk dzīvoties svaigā gaisā, bet, kad nogurst, tad atnāk mīļās miega peles… Par to, lai grupiņās viss būtu kārtībā, lai telpas tīras un izvēdinātas, lai gultiņas saklātas, rūpējas auklītes Gita Eglīte, Silvija Dzalbe, Sarmīte Šiļina, Ineta Dišlere un nu arī Sintija Platā un Iveta Kalniņa.

Katra diena ir kā piedzīvojums, neviena no tām nav atkārtojama ne bērniem, ne darbiniekiem. Bērndārznieki ar saviem patiesajiem smiekliem, zinātkārajiem skatieniem un jautājumiem, neizsīkstošo enerģiju un dažbrīd arī ar kādu palaidnību padara ikdienu krāsaināku! Te audzinātājas un auklītes var būt brīnumdakteres papūšot, miega peles pasakas lasot, skolotājas izglītojot, stāstot, rādot un samīļojot. Svarīgākais, ka bērnam šeit ir iespēja pakāpeniski kļūt patstāvīgam, pierast pie lietu kārtības, justies drošam starp vienaudžiem, rast interesi par notiekošo nodarbībā un uzticēties skolotājām. Te ir tā vieta, kurā bērnam justies kā mājās, īpašam, mīlētam, vienmēr gaidītam un aprūpētam, jo tieši no mums – pieaugušajiem – ir atkarīga bērna tālākā dzīve “lielajā pasaulē”.

Vita Leite, pirmsskolas metodiķe

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider