2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Aicina iedzīvotājus novietot automašīnas tikai atļautās vietās!

Lai nodrošinātu plašu zonu gājēju kustībai un vides pieejamību, Smiltenes pilsētas centrā izveidotas ietves un brauktuves seguma pārejas vienā līmenī. Smiltenes novada pašvaldības policija vērš uzmanību un aicina ievērot – savu auto drīkst novietot tikai tajās vietās, kuras apzīmētas ar attiecīgu ceļa zīmi.

Smiltenes pilsētas centrā stāvvietas izvietotas un apzīmētās atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 117. punktam. Ar sekojošām ceļa zīmēm ir norādītas vietas, kur atļauts novietot savu vieglo automobili un automobili ar piekabi pilsētas vidē:

  • Ceļa zīme Nr. 539;
  • Papildzīme Nr. 831.

Smiltenes novada pašvaldības policija lūdz vērst uzmanību, ka, ja ar ceļa zīmēm vai ceļa apzīmējumiem nav noteikts citādi – apstāties un stāvēt uz ietvēm ir aizliegts. Šādu kārtību paredz Ministru kabineta noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 121.9. punkts.

Atbildība par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu gadījumos, ja automašīna novietota uz ietvēm vietās, kur to nav atļauts darīt, ir sods sešu naudas soda vienību apmērā, atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 57. pantam.

Egija Cekula

Smiltenes novada pašvaldības policijas priekšniece