2023. gada 17. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Aicina parūpēties par sniega un ledus tīrīšanu no ēku jumtiem

Smiltenes novada Pašvaldības policija, paaugstinoties gaisa temperatūrai, aicina namu īpašniekus un namu apsaimniekotājus parūpēties par savlaicīgu sniega, lāsteku notīrīšanu no namu jumtiem.

Šonedēļ gaisa temperatūra dienas laikā mēdz iesilt līdz dažiem grādiem virs nulles, arī saule uzspīd biežāk, līdz ar to aktuāla kļūst sniega un lāsteku tīrīšana no ēku jumtiem, lai atkušņa laikā krītot tās neapdraudētu iedzīvotājus. Smiltenes novada Pašvaldības policija tam pievērš pastiprinātu uzmanību un apseko namus, lai pārliecinātos, vai uz jumtiem esošais sniegs un lāstekas neapdraud apkārtējos.

Atgādinām, ka Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25/22 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Smiltenes novadā” nosaka nedzīvojamiem namiem un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām periodiski pēc nepieciešamības veikt sniega segas un ledus attīrīšanu, likvidējot  lāstekas un nepieļaujot sniega un ledus krišanu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, dzegām un ūdens notekcaurulēm. 

Īpaši lūdzam ņemt vērā, ka, attīrot ēku jumtus no sniega segas un ledus, vietās, kur tas apdraud gājēju veselību un dzīvību vai trešo personu īpašumu, tai skaitā transportlīdzekļu drošību, nepieciešams norobežot bīstamo vietu no gājēju un transportlīdzekļu kustības. Darbu izpildes laikā nepieciešams veikt jebkādus  atbilstošus drošības pasākumus, lai neradītu apdraudējumu trešajām personām, kā arī pēc darbu veikšanas nekavējoties nepieciešams veikt ietves atbrīvošanu gājēju kustībai un teritorijas sakopšanu. 

Par noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām brīdinājumu vai naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

Ja sniegs vai ledus, krītot no jumta, sabojā svešu mantu vai rada cilvēkam veselības problēmas, ēkas īpašniekam var iestāties civiltiesiskā atbildība vai kriminālatbildība.

Ja iedzīvotāji pamana bīstamas lāstekas vai sniegu uz jumta, kas var apdraudēt apkārtējos, lūgums ziņot Pašvaldības policijai pa tālruni 28659933.

 Ja redzat, ka ar cilvēku ir notikusi nelaime un nepieciešama palīdzība, nekavējoties zvaniet pa tālruni 112.

 

Smiltenes novada Pašvaldības policija