2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Aicina uz atvērto durvju dienu daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, Smiltenē

 

Trešdien, 2023. gada 20. decembrī, pulksten 15.00 Smiltenes novada Sociālais dienests un biedrība “Cerību spārni” aicina uz atvērto durvju dienu jaunajā daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā Dakteru ielā 14A, Smiltenē. Tikšanās laikā informēs par tur pieejamiem pakalpojumiem.

Ikviens interesents, kas ieradīsies uz atvērto durvju dienu, varēs iepazīties ar jaunizveidotajiem sociālajiem pakalpojumiem:

  • grupu māju, dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu pakalpojumiem pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem;
  • dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kā vēstījām iepriekš, šos pakalpojumus Smiltenē nodrošinās biedrība “Cerību spārni”.

Tālrunis informācijai  – 26371923 (Eva Viļķina, biedrības “Cerību spārni” vadītāja).  Ja kādam no interesentiem nav iespējam apmeklēt tikšanos 20. decembrī pulksten 15.00, tad, iepriekš zvanot uz norādīto kontakttālruni, iespējams vienoties par citu laiku (no plkst. 10.00) šajā pat dienā.

 

Informācijai:

2023. gada nogalē ekspluatācijā nodots daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Dakteru ielā 14A un 14B, Smiltenē (projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”). Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 793 689,97 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 574 065,48 EUR un valsts budžeta finansējums – 62 355,50 EUR.

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste