2022. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Aivars Damroze izvirzīts “Gada balvai sociālajā darbā 2021. gadā ” nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021”

Labklājības ministrija no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 28.janvārim izsludina iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem konkursā „ Gada balva sociālajā darbā 2021”.

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.

 Informācija par pretendenta sasniegumiem 2021.gadā:

A.Damroze ir viens no aktīvākajiem deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ieviesējiem un pakalpojuma vadītājiem Smiltenes novadā, kas paredz Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt sabiedrībā balstītus pakalpojumus. 2021. gadā Aivara vadībā veiksmīgi uzsākta grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu “Kārkli” pakalpojumu nodrošināšana Drustu pagastā. Ar savu tiešo darbu, strādājot par sociālo darbinieku, Aivars nodod savu darba pieredzi jauizveidotajā grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu “Kārkli” pakalpojumā, gan organizējot pakalpojuma saturu, gan iesaistoties administratīvā darbā.   Izveidotie sabiedrībā balstītie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz būtiskas pārmaiņas cilvēku dzīvēs, nodrošinot lielāku pašnoteikšanos, tomēr saglabājot nepieciešamo atbalstu. Atšķirībā no dzīves ilgstošas aprūpes institūcijā, grupu dzīvokļa pakalpojums sniedz tā iemītniekiem krietnu patstāvības pieaugumu, ļaujot pašiem plānot savas finanses, dienas režīmu, nodarbošanos un citus praktiskus jautājumus.

Vienlaikus A.Damroze kā Gatartas pansionāta vadītājs darījis ļoti daudz, lai savas iestādes iemītniekus maksimāli pasargātu no COVID-19 epidēmijas, gan uzsākot un veicinot darbinieku un klientu vakcināciju pie pirmās iespējas rašanās, gan realizējot iestādē higiēnas prasību uzlabošanas projektu, pārbūvējot ēku, radot klientiem iespēju sastapt tuviniekus epidemioloģiski drošā vidē arī COVID-19 epidēmijas laikā.

Aivars aktīvi darbojas Latvijas sociālās aprūpes iestāžu vadītāju asociācijā, sadarbojas ar Labklājības ministriju un Vidzemes plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas politikas izstrādē un pakalpojumu attīstībā. Regulāri veido sadarbību ar augstskolu studentiem un zinātniekiem jomas pētījumu izstrādē un to virzībā uz praktisku ieviešanu.

Aivars aktīvi komunicē ar sabiedrību, atspoguļojot to sociālos tīklos https://www.facebook.com/www.gapa.lv , kur atklāj iestādes, darbinieku un sociālā darba vērtības, sniedzot kvalitatīvus un laikmetīgus sociālās aprūpes pakalpojumus Gatartas pansionāta klientiem. Demonstrē  iestādes kopējo Vīziju – sociālās aprūpes pakalpojumu inovatīva attīstība. Piedalās dažādās sociālajās kampaņās par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmību, attieksmes maiņu.

A.Damroze spēj ietekmēt notiekošo, jo  ir līderis savā jomā, kuram uzticas un seko. Viņš vada  komandas darbu, kuru stiprina kopējās vērtības, pilnveido izvirzītie mērķi un saliedē kopīgais darbs.

Aivara pašiniciatīvas un arī savas praktiskās darbības rezultātā redzami uzlabojusies Gatartas pansionāta iemītnieku ikdienas dzīves kvalitāte – iespēja katram klientam veikt no savas gultas vietas individuālo telefona zvanu aprūpētājam, iespēja klientiem dzīvot katram savā dzīves telpā, draudzīgas kopējās atpūtas telpas, centra apkārtne izveidota ar interesantiem nodarbes risinājumiem, atpūtas vietām, iespējām cilvēkiem ar kustības traucējumiem rūpēties un gūt ikdienai gandarījumu no ierīkotiem stāvdārziņiem, u.c., jauninājumi, kuru autors ir pats centra vadītājs. Sirsnība un harizmātisms, kas izstaro no Aivara ir cieņpilna gan klientu, gan darbinieku vidū.

Latviskā dzīvesziņa caurstrāvo Aivara ikdienu un svētkus. Tautiskās tradīcijas tiek turētas godā ne tikai viņa ģimenē, bet Aivars tās aktīvi integrē sabiedrībā – kolektīvā, draugu lokā, kaimiņu sētās. Aivars dejo tautas dejas, cep maizi, spēlē kokli, ukuleli. Aivars ir viens no Raunas novada festivāla “Rodam Raunas novadā” idejas autoriem, kā būtība ir sabiedrībai parādīt Raunas un Drustu pagastos esošo vērtību dažādību. Ar aizrautību viņš pieņem dzīves izaicinājumus un nebaidās riskēt. Aivars spēj atrast kopīgu valodu ar ikvienu kolēģi, tajā pat laikā paliekot prasīgs vadītājs ar stingru profesionālo identitāti.

Balsojuma anketa elektroniski aizpildāma: www.visidati.lv/aptauja/1805146346/

Pretendenta vārds un uzvārds AIVARS DAMROZE
Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā Smiltenes novada pašvaldība, Drustu pagasts
Pretendenta darba vieta Gatartas pansionāts
Amata nosaukums Pansionāta vadītājs
Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību Sociālajā darbā/sociālajā pedagoģijā
Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā 19 gadi

 

Informāciju sagatavoja: 

Labklājības ministrija

Foto: Mārtiņš Zilgalvis

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne