2023. gada 9. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Aizvadīta Izglītības stratēģijas publiskās apspriešanas sanāksme

2023. gada 16. martā Smiltenes vidusskolā un tiešsaistes platformā Zoom norisinājās Smiltenes novada izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam publiskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmē klātienē piedalījās 34, bet tiešsaistē – 28 dalībnieki. Septiņi no viņiem bija pašvaldības domes deputāti – priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Inga Ērgle (viņa – arī stratēģijas izstrādes darba grupas vadītāja), Astrīda Harju, Gita Mūrniece, Iluta Apine, Jānis Āboliņš un Ainārs Mežulis.

Sanāksmes pirmajā daļā Izglītības pārvaldes vadītājs un stratēģijas izstrādes darba grupas vadītājas vietnieks Edgars Roslovs informēja par plānošanas dokumentu, izklāstot tā struktūru, veidošanas principus un pamatojot iekļauto datu izvēli. Otrajā daļā norisinājās diskusija, kurā ikvienam bija iespēja sniegt ierosinājumus izmaiņām dokumentā, uzdot neskaidros jautājumus, dalīties viedoklī un sajūtās, norādīt uz neprecizitātēm vai iespējamiem uzlabojumiem. Darba grupa ir fiksējusi visus ierosinājumus un komentārus, vērtēs tos un lems par iekļaušanu plānošanas dokumentā.

Sanāksmes laikā diskutēja par vairākiem problēmjautājumiem, piemēram, skolu uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksām, pedagogu atalgojuma aprēķiniem, potenciālu izglītojamo aizplūšanu uz citiem novadiem skolu reorganizācijas gadījumā, ietekmi uz konkrēto pagastu ekonomisko, sociālo un kultūras vidi, skolēnu spēju sekmīgi iejusties lielos klašu kolektīvos un citiem.

Atsaucoties uz izskanējušo jautājumu par publiskās apspriešanas laikā iesniedzamo ieteikumu iesūtīšanas kārtību, precizējam, ka iespējams izvēlēties vienu, sev ērtāko veidu:

– sūtot uz e-pastu [email protected] vai,

pa pastu (pasta zīmogs līdz 2023. gada 20. martam, adresējot Smiltenes novada pašvaldībai Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV – 4729) vai

– Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, vai

– Smiltenes novada pagastu un to apvienību pārvaldēs darba laikā vai

– ielogojoties savā www.latvija.lv profilā un sūtot vēstuli uz pašvaldības e-adresi (jābūt aktivizētai privātpersonas e-adresei).

Izvēloties kādu no pirmajiem četriem, nav nepieciešama e-adrese.

Atgādinām, ka ar plānošanas dokumentu var iepazīties un savu viedokli un ierosinājumus iesūtīt līdz 26. martam. Dokuments pieejams drukātā veidā Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, pagastu un to apvienību pārvaldēs, kā arī  pašvaldības tīmekļa vietnē ww.smiltenesnovads.lv, kur ērtāka tā atrašana – klikšķinot uz reklāmkaroga labajā pusē:

Pēc viedokļu un ierosinājumu saņemšanas tiks veikti precizējumi un papildinājumi plānošanas dokumentā, un plānots, ka 29. marta domes sēdē deputāti lems par tā apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Pat ja stratēģija tiks apstiprināta, tas nenozīmē automātisku skolu slēgšanu, bet gan kalpos par ceļa karti lēmumu un rīcību pieņemšanā. Katras mācību iestādes situācija tiks vērtēta un par iespējamām pārmaiņām tajā lems atsevišķi.

Paldies ikvienam, kas aktīvi iesaistās, sniedz viedokli, konstruktīvus ierosinājumus un kritiku!

 

Madara Mūrniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.