2022. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Aktīvi turpinās projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošanas darbi

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/027 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” ietvaros norisinās sekojoši darbi:

  • Objektā “Smiltenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve”:

  Atbilstoši Projekta ietvaros sagatavotajam būvprojektam “Smiltenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve”, pabeigti darbi pie inženierkomunikāciju un pieslēgumu izbūves, noslēgumam tuvojas  betona apmaļu iebūve un bruģa seguma ieklāšana ietvēs un stāvvietu zonās, visās ielās ir ieklāta asfalta seguma apakškārta un jūlija beigās plānota asfalta virskārtas ieklāšana, uzsākti darbi pie teritorija apzaļumošanas. Augustā un septembrī plānota satiksmes organizācijas zīmju un horizontālā marķējuma uzklāšana, kā arī labiekārtošanas elementu uzstādīšana.

  • Objektā “Rūpnieciskās ražošanās ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē:

Ēkai izbūvētas norobežojošās konstrukcijas (ārsienas, jumts), izbūvēta betona grīda, ierīkotas mūra starpsienas, nosiltināta ēkas mūra fasāde un uzklāts dekoratīvais apmetums. Uzstādīti logi, ārdurvis un vārti. Darbi noris pie iekšējo elektroapgādes un siltumtīklu montāžas. Uzsākti darbi pie teritorijas labiekārtošanas, segumu ierīkošanas.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 032 529,50 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  1 333 910.00 EUR.

Informāciju sagatavoja
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Ira Punkstiņa