2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Aktuāla informācija skolēnu vecākiem

Jaunais 2021./2022. mācību gads ir sācies klātienē, par ko ļoti priecājamies. Esam apkopojuši  informāciju vecākiem par profesionālās ievirzes un interešu izglītības līdzmaksājumiem, pusdienām, transporta atbalsta iespējām izglītojamajiem un Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanas pasākumiem izglītības iestādēs. 

Vecāku līdzfinansējuma apmērs profesionālās ievirzes izglītībā un interešu izglītībā

Profesionālās ievirzes izglītībā 2021. gada augustā tika lemts par vecāku līdzfinansējuma apmēru, kas tika veidots tā, lai visā novadā līdzīgās programmās līdzfinansējuma apmērs būtu vienāds. Līdz ar to tika nolemts, ka visās profesionālās izglītības iestādēs vienā mūzikas izglītības programmā vecāku līdzfinansējums šajā mācību gadā būs 14 eiro mēnesī (Gaujienas mūzikas un mākslas skolā un Smiltenes Mūzikas skolā), vienā mākslas programmā – 10 eiro mēnesī (Gaujienas mūzikas un mākslas skolā un Smiltenes Mākslas skolā). Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās vecāku līdzfinansējums ir noteikts 7 eiro mēnesī. Savukārt par interešu izglītības programmām Gaujienas mūzikas un mākslas skolā, Smiltenes Mākslas skolā un Smiltenes Mūzikas skolā vecāku līdzfinansējums tika noteikts 10 eiro mēnesī, Sporta skolā – 7 eiro mēnesī.

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā vecāku līdzfinansējums izglītības programmu apguvei tika noteikts 9 eiro gadā. Vecākiem līdzfinansējums nav jāmaksā par tām interešu izglītības programmām, kurās tiek nodrošināta tradīciju saglabāšana un kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību apgūšana, aktīvi iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kustībā/procesā, piemēram, koris, tautiskās dejas utml.

Smiltenes novadā brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem 1.-9. klašu skolēniem

Līdzīgi augusta domes sēdē tika lemts arī par pašvaldības atbalstu brīvpusdienu nodrošināšanā visās novada izglītības iestādēs, kā rezultātā visā Smiltenes novadā brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem 1.-9. klašu skolēniem.

Skolēnu pārvadājumu maršruti un atbalsts izglītojamajiem 

Smiltenes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar transporta pakalpojuma uzņēmumiem AS “CATA” un SIA “VTU Valmiera”, kas dod iespēju skolēniem, iepriekš piesakoties, katru mācību gadu saņemt braukšanas kartes. Skolēnu pārvadājumu maršrutus var atrast Smiltenes novada tīmekļvietnes www.izglitiba.smiltenesnovads.lv sadaļā Atbalsts izglītojamiem.  

Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanas pasākumi izglītības iestādēs

Lai gan joprojām saslimstība ar Covid-19 palielinās, Smiltenes novada izglītības iestādēs mācību process tiek organizēts klātienē, izņemto klases vai grupas, kurās tiek atklāti Covid-19 vīrusa pozitīvi gadījumi vai arī izglītības iestādes izglītojamo vidū tiek noteiktas kontaktpersonas. Tādā gadījumā konkrētā klase vai grupa dodas mācīties attālināti.

Šobrīd Smiltenes novadā ir vairākas izglītības iestādes, kurās atsevišķām klasēm vai grupām ir noteikts attālinātais mācību process. Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādēs, tiek veikta skolēnu un skolotāju testēšana (izņemot tos, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts), telpu vēdināšana, koplietošanas virsmu dezinfekcija, plūsmu organizēšana utml. Izglītības iestādes testēšanu veic atbilstoši SPKC noteiktajam testēšanas algoritmam.

Paldies izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem par sapratni un sadarbību gan ar SPKC, gan ģimenes ārstiem!

Būsim atbildīgi, iecietīgi un kopā mēs varēsim nodrošināt mācības klātienē!

 

Informāciju sagatavoja 

Smiltenes novada Izglītības pārvalde