2022. gada 29. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Aktualizēti bibliotēku lietošanas noteikumi

Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta sēdē tika apstiprināti “Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

Administratīvi teritoriālās reformas un kultūras nozares reorganizācijas rezultātā Smiltenes novada bibliotēkai kā apakšstruktūras pievienotas bijušo Apes un Raunas novadu bibliotēkas. Lai būtu skaidrība un vienoti nosacījumi pakalpojuma sniegšanai, bija nepieciešams aktualizēt līdz šim spēkā esošos lietošanas noteikumus.

Domes 30.03.2022.sēdē apstiprinātie noteikumi nosaka Smiltenes novada bibliotēkas  un visu tās apakšstruktūru pakalpojumu sniegšanas kārtību bibliotēkas lietotājiem. Lietošanas noteikumiem izstrādāti vairāki pielikumi:

Bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka lietotāja tiesības un pienākumus, kā arī reģistrēšanas kārtību un apkalpošanas kārtību:

 • lai reģistrētos, lietotājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi, personas apliecību (eID) vai bērna dzimšanas apliecību un aizpilda iesniegumu;
 • bibliotēka izsniedz Lasītāja karti un autorizācijas datus attālināto pakalpojumu saņemšanai;
 • paredz izdevumu rezervēšanas iespējas;
 • nosaka līdzņemšanai vienlaikus izsniedzamo izdevumu skaitu – ne vairāk kā 7 vienības (līdz šim noteikumi paredzēja izsniegt ne vairāk kā 5 vienības), tai skaitā jaunieguvumus ne vairāk kā 2 vienības;
 • nosaka kādus resursus izsniedz izmantošanai tikai uz vietas bibliotēkā:
  • jaunāko periodikas izdevuma numuru;
  • no Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtu izdevumu;
  • novadpētniecības materiālus;
  • īpaši iezīmēti resursus.
 • nosaka izsniegto izdevumu lietošanas termiņu:
  • periodika10 dienas;
  • jaunieguvumi 14 dienas;
  • grāmatas un citi informācijas nesēji 21 diena;
  • ja nokavēts lietošanas termiņš, uz laiku tiek piemēroti ierobežojumi pakalpojumu saņemšanai.

Šie noteikumi nosaka arī kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus bibliotēkā:

 • bezmaksas pakalpojums;
 • lietotājs – ikviens apmeklētājs;
 • lietotāji tiek reģistrēti;
 • darba sesijas ilgums līdz 1 stundai;
 • iespēja rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku;
 • darbu beidzot, aizvērt programmas un sakārtot darba vietu;
 • izdrukas ir maksas pakalpojums.

Ar lietošanas noteikumu pilnu tekstu aicinām iepazīties uz vietas bibliotēkās, kā arī mājas lapā www.smiltenesnovads.lv sadaļā “Par bibliotēkām”.

Tiekamies bibliotēkā!

 

Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja