2022. gada 3. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Amatnieki un mājražotāji aicināti pieteikties Līgo tirdziņam 18. jūnijā

Informācija tirgotājiem par Jāņu ielīgošanas tirdziņu, kas notiks šī gada  18. jūnijā no plkst. 8.00–15.00 Baznīcas laukumā, Smiltenē.

Tirdziņā aicinām piedalīties visus tirgot gribētājus ar amatniecības, lauksaimniecības, pārtikas precēm un vieglajiem alkoholiskajiem dzērieniem (alu, sidru, vīnu).

Tirgotājiem pieteikšanās kārtība saskaņā Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem: Nr.6/11 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā”  un 2022. gada 18. maija Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē apstiprināto Jāņu ielīgošanas tirdziņa  Smiltenē 2022. gada 18. jūnijā organizēšanas kārtību.

Pieteikties var, aizpildot pieteikuma veidlapu on-line režīmā.

Pieteikšanās līdz 14. jūnijam, vai kamēr sasniegts maksimālais tirgotāju skaits.

Reģistrēto tirgotāju saraksts un reģistrācijas shēma mājaslapā tiks ievietoti līdz 17. jūnija 17.00.

Pašvaldības nodeva jāmaksā tirgus dienā, saskaņā ar  19.04.2011 Saistošajiem noteikumiem Nr7/11 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā”.

Vietas tiks ierādītas 18. jūnijā no plkst. 6.00. Telefons precīzākai informācijai: 29194723 vai 28323729.

 

PIETEIKTIES TIRDZIŅAM ON-LINE REŽĪMĀ!