2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Apē ierobežo mizgrauža izplatību, atsavinot augošus kokus pašvaldības nekustamajos īpašumos

Aizvadītajā nedēļā, 2. martā, ārkārtas domes sēdē tika skatīts jautājums “Par augošu koku atsavināšanu pašvaldības nekustamajos īpašumos Apes pilsētā, Smiltenes novadā”. Pēc iedzīvotāju jautājumiem par koku stāvokli parkā un Vaidavas upes krastā, teritorijā veikti apsekojumi. Meža speciālisti kokos konstatējuši astoņzobu mizgrauža klātbūtni, tāpēc līdz šī gada maijam teritorijā tiks veikta sanitārā cirte, lai ierobežotu kaitēkļa tālāku izplatību.

Apes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Ābolkalne informē, ka iedzīvotāji par koku stāvokli Apes pilsētas estrādes parka pusē un Vaidavas upes krastā vaicājuši jau pagājušā gada vasarā – egles redzami sākušas kalst, kokiem nokritusi miza, kas raisīja bažas par slimību klātbūtni.

Pēc meža speciālistu apsekojuma konstatēts, ka kokos atrodams egles astoņzobu mizgrauzis. Diemžēl kaitēklis atrodams arī eglēs, kas vizuāli šobrīd izskatās veselas. Nav viegli noteikt to, ka koks ir mizgraužu skarts. Caurumi koka mizā, kas liecina par kaitēkļa bojājumu, ir aptuveni milimetra lielumā – šādā gadījumā ir skaidrs, ka koks ies bojā, nokaltīs pēc nepilna gada.

Teritorijā steidzami tiks īstenota sanitārā cirte, lai kaitēkļu izplatību pēc iespējas operatīvāk ierobežotu. Ir iezīmēti koki, kuri jau nokaltuši, arī tie, kuros kaitēklis atrasts, lai arī koks vēl izskatās vesels. Parka teritorijā tiek izcirstas tikai bojā gājušās un kaitēkļu skartās egles. Vietās, kurās mizgrauzis nav konstatēts – egles netiks cirstas, neskarti paliks arī priedes koki. Mizgrauži aktivizēsies maijā, līdz šim laikam plānots novērst iespējamo kukaiņu izplatību.

Lai gūtu pārliecību, ka mizgraužu ierobežošanā darīts viss iespējamais, paralēli tiek meklēta informācija par kukaiņu ķērāju iegādi, plānota to uzstādīšana parka teritorijā.

Jāpiebilst, ka mizgrauzis spēj nodarīt lielāku postu egļu audzēm, nekā visi citi meža kaitēkļi kopā, tāpēc tam jāpievērš īpaša uzmanība. Latvijā kukaiņi aktivizējas, lido, kad vidējā gaisa temperatūra ir virs 20 grādiem. Tie pulcējas vīstošās vai novājinātās eglēs. Ja kukaiņu ir daudz, tie var iznīcināt pat pilnīgi veselus kokus. Īpašu uzmanību jāpievērš eglēm, kas vecākas par 50 gadiem. Ja mizgrauzis audzē atrasts, tā vairs nebūs glābjama. Savlaicīgi reaģējot, var glābt blakus esošās, vēl nebojātās audzes. 

Liene Ābolkalne informē, ka mizgraužu klātbūtne konstatēta arī eglēs, kas atrodas abās pusēs takai, kas ved uz Apes pilsētas kapiem. Diemžēl prognozēts, ka jau šajā rudenī koki būs nokaltuši un nedzīvi, tiek domāts par jaunu kociņu stādīšanu.

Viens pozitīvs aspekts, kuru vērts minēt šajā situācijā – parka teritorijā vietām sasējušās jaunās eglītes, ņemot vērā, ka tām tiks atbrīvota telpa – kociņi varēs ātrāk augt un veidot jaunu, veselīgu mežu.

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste