2023. gada 28. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apkures sezonā vairākās novada vietās paredzētas siltumapgādes pakalpojuma tarifu izmaiņas

Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē 2023. gada 24. augustā lemts par gaidāmās apkures sezonas siltumapgādes tarifu izmaiņām, kas ietekmēs pakalpojuma cenas Drustu, Raunas, Bilskas, Palsmanes, Gaujienas pagastos un Apē.

Jauni tarifi stājušies spēkā sarakstā minētās novada katlu mājās. Summas norādītas ar PVN:

Siltumapgādes tarifs apkures sezonā Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā. Pasta iela 26, Ape:

 • Juridiskai personai – 162,49 EUR par 1 MWh.

Siltumapgādes tarifs Gaujienas pamatskolas katlu mājā “Gaismas”. Gaujiena, Gaujienas pagasts:

 • Fiziskai personai – 95,31 EUR par 1 MWh.
 • Juridiskai personai – 102,97 EUR par 1 MWh.

Siltumapgādes tarifs apkurei Gaujienas pagasta teritorijā no Gaujienas centrālās katlu mājas „Robežnieki”. Gaujiena, Gaujienas pagasts:

 • Fiziskai personai – 137,48 EUR par 1 MWh.
 • Juridiskai personai – 148,53 par 1 MWh.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Palsmanes katlu mājām. Palsmane, Palsmanes pagasts:

 • Fiziskai personai – 137,59 EUR par 1 MWh.
 • Juridiskai personai – 148,65 EUR par 1 MWh.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Mēru katlu mājai. Mēri, Bilskas pagasts:

 • Fiziskai personai – 123,88 EUR par 1 MWh.
 • Juridiskai personai – 133,84 EUR par 1 MWh.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums Meistaru ielas 4 katlu mājai. Drusti, Drustu pagasts:

 • Fiziskai personai – 124,77 EUR par 1 MWh.
 • Juridiskai personai – 134,79 EUR par 1 MWh.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs Valmieras ielas 1 un Parka ielas 4 katlu mājām. Rauna, Raunas pagasts:

 • Fiziskai personai – 80,10 EUR par 1 MWh.
 • Juridiskai personai – 86,54 par 1 MWh.

Informējam, ka jaunie siltumapgādes tarifi stājušies spēkā no to pieņemšanas brīža – 2023. gada 24. augusta, bet tiks piemēroti līdz ar gaidāmo 2023./2024. gada apkures sezonas sākumu. Siltumapgādes maksas svārstības ietekmējusi gan kurināmā iegādes cena (atbilstoši iepirkumam), gan apkures krāšņu iegāde (Drustu un Palsmanes katlu mājās). Samazinoties kurināmā materiāla iegādes summām, pašvaldība pārskatīs siltumenerģijas apgādes pakalpojuma cenas apkures sezonā.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste