2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Apskatāmi seni periodikas izdevumi no Laimas Klāvas kolekcijas

Smiltenes bibliotēkā no 18.oktobra apskatāma novadnieces Laimas Klāvas seno avīžu, žurnālu un grāmatu kolekcijas izstāde “Tā rakstīja senāk”. Izstādē aplūkojamo žurnālu klāsts dod iespēju iepazīties ar pagājušajā gadsimtā izdotajiem žurnāliem, to noformējumu, tematiku un ideoloģiju.
Laima stāsta: “Senie preses izdevumi dod lielisku iespēju šodienas jaunatnei iepazīties ar 50 gadus veciem žurnāliem un vēl vecākām mācību grāmatām. Seniori var pakavēties atmiņās par notikumiem, kas aprakstīti senajos izdevumos. No sava tēva esmu mantojusi arī dažas mācību grāmatas matemātikas zinātnēs, latviešu valodas apguvei, vēstures un ģeogrāfijas grāmatas, kā arī mācību grāmatas, kas palīdz apgūt vācu un franču valodu.”
Vienā no vissenākajiem žurnāliem “Atpūta” var iepazīties ar jaunākajiem rakstnieku romāniem, ar interesantajiem un saistošajiem J. Dreslera zīmējumiem. No fotogrāfijām senajos žurnālos var gūt priekšstatu par valsts prezidenta K.Ulmaņa vizītēm, par sportistu aktivitātēm un izstādēm. Ilustrētais žurnāls “Zeltene” publicē rakstus par ievērojamām Latvijas sievietēm, kā arī par praktiskām lietām – kā pušķot kapus ziemā, par puķēm, kulināriju un rokdarbiem.
Izstādē aplūkojamie preses izdevumi ir daļa no Latvijas vēstures un apliecina komunistiskās partijas lomu valsts ekonomikas attīstībā. Padomju Savienībā izdoto žurnālu noformējumā un avīžu ievadrakstos dominē komunismu slavinoši attēli un fotogrāfijas.
Laimas kolekcija apskatāma līdz 30.novembrim Smiltenes bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Marķitāne,
Smiltenes bibliotēkas informācijas speciāliste