2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināti konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projekti” 2. kārtas rezultāti

2023. gada 19. oktobra Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projekti” 2. kārtas rezultāti. Atbalstītas četras ieceres.

Konkursa 2. kārtā savus pieteikumus ideju realizācijai varēja iesniegt līdz šī gada 8. septembrim. Minētajā termiņā saņemti 10 projektu iesniegumi, no tiem lemts uz apstiprināšanu domes sēdē virzīt četrus. Atbalstāmo ieceru finansējuma summa šajā projekta kārtā ir 7158,84 eiro.

2023. gada projektu konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojošu aktivitāšu projekti” 2023. gada 2. kārtā atbalstītās idejas, to iesniedzēji un plānotās aktivitātes.

Biedrība “Reģionālās izglītības un atbalsta biedrība” īstenos projektu “Raunas radošās darbnīcas un Raunas kopienu reprezentējošā filma”. Piešķirtais līdzfinansējums – 2000 eiro. Aktivitātes ietvaros plānots īstenot dažādas radošās darbnīcas Raunas pagasta iedzīvotājiem – skaņurīku, Raunas kultūrvēsturiskā kulinārijas mantojuma, puzuru veidošanas, Ziemassvētku masku izgatavošanas darbnīcas, plānots arī masku gājiens Raunas ietvaros un kopienu reprezentējošas videofilmas izveide. Ar projekta palīdzību tā iesniedzēji vēlas aktivizēt Raunas kopienu, veicinot tās saliedēšanos.

Atbalstīts Madaras Kalniņas projekts “Ģimenes dienas koncerts un radošas darbnīcas 2024. gada maijā”, kuram paredzēts līdzfinansējums 1358,92 eiro apmērā. Ieceres iesniedzējas plānos ir Smiltenes pagasta “Ilgās” 2024. gada 15. maijā aicināt visu paaudžu interesentus uz pasākumu ar dažādām radošajām darbnīcām un koncertu, kurā uzstāsies koris “LidoJums”. Sarīkojuma iecere ir veicināt pasākuma apmeklētāju saliedēšanos, svinēt Ģimenes dienu un popularizēt kordziedāšanas tradīcijas.

Biedrība “Māsas Veronikas” īstenos ideju “Kāzas Palsmanē”, tai piešķirtā līdzfinansējuma summa – 1387, 10 eiro. Biedrība rīkos pasākumu, kura mērķis ir aktualizēt tradicionālos kāzu godus un tautasdziesmu mantojumu, kas ievākts ne tikai Palsmanē, bet arī plašāk novadā. Tāpat interesentiem būs iespēja uzzināt vairāk par tradīcijām, kultūrvēsturiskajiem datiem par kāzu svinēšanu dažādos laika posmos. Projektā tiks popularizēts Smiltenes novada kultūrvēsturiskais mantojums. Plānotais norises laiks – nākamā gada jūlijs.

Biedrība “Smiltenei un Latvijai” saņēmusi atbalstu ieceres “Tradicionālās kokles spēles apguves programma un koncerts” īstenošanai, kam piešķirts līdzfinansējums 2000 eiro apmērā. Projekta ietvaros dalībniekiem ar nelielām priekšszināšanām kokles spēlē tiks organizēts meistarklašu cikls, lai padziļinātāk apgūtu sešu etnogrāfisko kokļu spēli, kā arī plānots sagatavot koncertprogrammu, kurā iekļautas Vidzemē un Smiltenes novadā pierakstītas dziesmas un melodijas. Ar projekta palīdzību plānots rosināt sabiedrību apgūt tradicionālās kokles spēli, kā arī popularizēt Smiltenes novada kultūrvēsturisko mantojumu – dziesmas un melodijas.

Aicinām arī turpmāk izmantot līdzfinansēšanas projektu iespējas Smiltenes novadā, lai īstenotu iedzīvotājiem un kopienām vērtīgas idejas! Lai sanāk iecerētais!

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste