2022. gada 3. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināti noteikumi medību tiesību nomas piešķiršanai Smiltenes novadā

No 2022. gada 1. aprīļa spēkā stājušies jauni noteikumi kārtībai, kādā notiek medību tiesību nomas piešķiršana Smiltenes novada pašvaldībai piederošajās medību platībās.

2022. gada 30. martā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē apstiprinātie noteikumi, izstrādāti ar mērķi veidot vienotu praksi medību tiesību nomas piešķiršanas kārtībai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Tie nosaka fiksētas nomas maksas sākuma cenu par pašvaldībai piederošo teritoriju platību izmantošanu medību vajadzībām, kā arī koordinējošu atbildīgo – Nekustamo īpašumu lietu komisiju -, kas izskata pieteikumus un citus saistītos jautājumus, piešķir nomas tiesības, piemēro samaksu. Noteikumu izstrādē notikušas vairākas konsultācijas ar Valsts meža dienestu un Medību koordinācijas komisiju.

Uz tiesībām medīt pašvaldības teritorijās var pieteikties fiziskas vai juridiskas personas. Līgumu slēgšanas prioritārā secība ir norādīta noteikumu 7. punktā. Ja uz medību tiesību nomu piesakās vairāki līdzvērtīgi pretendenti, starp tiem tiek rīkota izsole. Ar personu tiek slēgts rakstveida līgums uz termiņu, kas nav īsāks par vienu, bet ne ilgāks par pieciem gadiem. Par platību izmantošanu ir noteikta fiksēta nomas maksa 0,20 eiro + PVN gadā par vienu hektāru. Ja notikusi izsole, tiek piemērota augstākā nosolītā nomas tiesību cena (ar sākumcenu 0,20 eiro + PVN gadā par vienu hektāru).

Noteikumi Nr. 2/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību”, līguma un iesnieguma paraugi pieejami ŠEIT.

Ar Smiltenes novada pašvaldības lēmumu var iepazīties ŠEIT.

 

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste