2024. gada 21. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināti projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām 2. kārtas rezultāti

Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. novembra sēdē apstiprināti konkursa nevalstiskajām organizācijām 2. kārtas rezultāti. Atbalsts tiks sniegts deviņu ieceru īstenošanai.

Konkurss tika izsludināts ar Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra lēmumu. Pieteikumus izvērtēšanai novada nevalstiskās organizācijas varēja iesniegt līdz 2023. gada 31. oktobrim. Minētajā laika periodā tika iesniegtas deviņas projektu ieceres. Šajā konkursa kārtā pieejamais finansējums ideju atbalstam bija 13 882,44 EUR.

Atbalstītās idejas un tajās paredzētās aktivitātes:

  1. Projekts “Kopā varam”, kuru iesniegusi biedrība “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, piešķirtais līdzfinansējums – 1 710 eiro.

Projekta ietvaros plānots rīkot sporta un aktīvās atpūtas dienu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu tuviniekiem, draugiem un atbalstītājiem. Pasākuma norise paredzēta Brantu pagasta sporta un atpūtas laukumā, provizoriskais laiks – 2024. gada augusts. Biedrība šāda veida pasākumus rīko ik gadu, vienu reizi un ar to palīdzību iedvesmo cilvēkus ar īpašām vajadzībām savā ikdienā iekļaut veselīgas sporta aktivitātes, kā arī pasākuma laikā tiek celta dalībnieku pašapziņa un veicināta integrācija sabiedrībā.

  1. Ideja “Intensīvās deju dienas Raunā”, iesniedzējs – biedrība “Vitamīns K[kustība]”, piešķirts līdzfinansējums 750 eiro apmērā.

Projekta ietvaros deju kolektīva “Lidoņi” dalībniekiem, kas pārstāv teju visu Smiltenes novadu, tiks rīkotas intensīvas nodarbības ar viespasniedzējiem, lai apgūtu jaunas tehnikas, prasmes un turpinātu ar savu dejas sniegumu nest novada vārdu ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiski.

  1. Iecere “Apmācību programmas Smiltenes novada iedzīvotāju fiziskai un mentālais veselībai”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, paredzētais līdzfinansējums – 1 673 eiro.

Ieceres ietvaros paredzēts papildināt Izglītības pārvaldes piedāvāto mūžizglītības aktivitāšu klāstu, iedzīvotājiem sniedzot iespēju uzlabot savu fizisko un mentālo veselību, iesaistoties kādā no aktivitātēm, kuras tiks izziņotas vismaz mēnesi pirms nodarbībām. Nodarbību sarakstā būs izglītojoši pasākumi, piemēram, par veselīgu uzturu, par sievietes veselību, pasaku terapija un citi. Aicinām sekot līdzi publicitātei par iespēju pieteikties!

  1. Projektam “Reprezentējošo tērpu iegāde futbola klubam “Smiltene””, kuru iesniedza biedrība Futbola klubs “Smiltene” piešķirts līdzfinansējums 1 449 eiro.

Par piešķirto līdzfinansējumu paredzēts Futbola klubam “Smiltene” iegādāties vienotus, klubu reprezentējošus tērpus, lai tas varētu turpināt nest Smiltenes un visa novada vārdu augstajā Latvijas 1. līgā futbolā.

  1. Biedrības “BMX klubs Silvas Ziķeri” projektam “BMX starta barjeras betonēšanas darbi” piešķirts līdzfinansējums 2 000 eiro.

Par piešķirto finansējumu plānots atjaunot novecojušo, savu laiku nokalpojušo starta barjeru, kas kļūst nedroša sportistiem, lai arī turpmāk kluba BMX trasē varētu veiksmīgi trenēties jaunie “Silvas Ziķeri” talanti.

  1. Biedrības “GaisMa tunelī” iecerei “Dziesmas Blomei pirmatskaņojuma prezentācijas pasākums” paredzēts līdzfinansējums 400 eiro apmērā.

Ieceres ietvaros paredzēts ierakstīt Blomei veltītu dziesmu, iesaistot aktivitātē bērnus. Dziesma būs veltījums un himna Blomei, paredzēts rīkot arī kopienu saliedējošu pasākumu, kurā tiks prezentēta ierakstītā dziesma un papildus tam – svinēta ģimenes diena.

  1. Projektam “Bērnu un jauniešu radošās Darbnīcas RADI attīstības 2. kārtai”, kuru iesniegusi biedrība “Darbnīca RADI” piešķirts līdzfinansējums 2000 eiro.

Ieceres rezultātā plānots bērnu un jauniešu radošajām darbnīcām atrast plašākas telpas, kā arī turpināt izvērst dažādu aktivitāšu piedāvājumu, kas palīdz bērniem un jauniešiem attīstīties, pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas. Tāpat iecerēts attīstīt skolēnu uzņēmējdarbību Smiltenē, viņiem darbojoties skolēnu mācību uzņēmumos.

  1. Idejai “Gaujienas kalendārs 2024”, kuru iesniedza biedrība “Vītolēni” piešķirts līdzfinansējums 950 eiro.

Ar projekta palīdzu tiks drukāts īpašs Gaujienas kalendārs, kurā iekļautas pagasta fotogrāfijas. Kalendārs tiks izplatīts kopienai un novada iedzīvotājiem, lai stiprinātu mīlestību pret Gaujienu un atgādinātu par šīs vietas kultūrvēsturiskajām un dabas bagātībām.

  1. Biedrības “Basketbola klubs Smiltene” projektam “No kleitām uz formām” paredzēts līdzfinansējums 1000 eiro apmērā.

Šī gada septembrī Smiltenes novadā izveidota pirmā basketbola komanda sievietēm, kur 22 dāmas no visa novada aktīvi apgūst basketbola spēli un popularizē sportisku dzīvesveidu. Projekta ietvaros paredzēts sieviešu basketbola komandai iegādāties formas tērpus dalībai sacensībās, kas kalpos kā novadu reprezentējošs elements vēl daudzus gadus.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste