2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Gaujienas viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana”

        Valsts Kultūrkapitāla fonds Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā ir apstiprinājis projektu “Gaujienas viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana”.

       Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt, aizsargāt un nodot nākamām paaudzēm kultūrvēsturiskās vērtības Gaujienas pagastā un Smiltenes novadā.  Projekta īstermiņa mērķis ir veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti (AMI) Gaujienas viduslaiku pilsdrupām, lai apzinātu kultūrvēsturisko un māksliniecisko vērtību un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par objekta turpmāko attīstību, saglabāšanas risinājumiem.

        Projekta ietvaros, izstrādājot arhitektoniski māksliniecisko izpēti, tiks veiktas šādas darbības: vēsturisko materiālu apkopošanu, drupu virszemes daļas telpisko uzmērīšanu, savietošanu ar LIDAR datiem, pils digitāla telpiskā modeļa sagatavošanu uz uzmērījumu un zemes virsmas reljefa bāzes, virszemes sienu arhitektonisko inventarizāciju, izpētes prezentēšanu un  atskaites sējumu sagatavošanu.

         Smiltenes novada pašvaldības kopējās izmaksas projektā ir 6 819,56 EUR, kas ietver Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļus 5 000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 1 819,56 EUR.

Attīstības un plānošanas nodaļa