2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā”

Šā gada 22.augustā Valsts reģionālās attīstības aģentūra apstiprināja Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas konkursā „Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā” Smiltenes novada domes iesniegto projektu “Ģimenei labvēlīgas vides veicināšana Smiltenes novadā”.

Projekta mērķis ir veidot pasākumus, kas vērsti ģimenes vērtību popularizēšanai sabiedrībā un veicināt ģimeņu brīvā laika pavadīšanas dažādošanu un kvalitātes uzlabošanu ģimenēm.

Projekta aktivitātes ietver 2.septembra Zinību dienas ballītes – “Pirmās skolas dienas ballīte Smiltenē”  un erudīcijas turnīra “Prāto Smiltenes novadā!” organizēšanu, kā arī inventāra un materiāltehnisko līdzekļu iegādi erudīcijas turnīra vajadzībām. Erudīcijas turnīrs “Prāto Smiltenes novadā!” notiks 6 kārtās, laika periodā no 14.septembra līdz 23.novembrim. Turnīra piecas kārtas norisināsies Smiltenes novada pagastos (Grundzāles, Palsmanes, Launkalnes, Bilskas un Blomes pagastos), bet sestā- noslēdzošā kārta, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Erudīcijas turnīrs tiek rīkots sadarbībā ar biedrībām “Vilkmuiža 2011” un “Grundzāle 2010”.

Projekta kopējās izmaksas 5993,80 EUR sedz no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, pateicoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālam atbalstam.

 

Ira Punkstiņa,

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja