2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts projekts “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana”

Valsts Kultūrkapitāla fonds Kultūras mantojuma nozares projektu konkursā ir apstiprinājis projektu “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana”.

Projekta īstermiņa mērķis ir veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Smiltenes viduslaiku pilsdrupām, lai apzinātu kultūrvēsturisko un māksliniecisko vērtību un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par objekta turpmāko attīstību, saglabāšanas risinājumiem. Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt, aizsargāt un nodot nākamām paaudzēm kultūrvēsturiskās vērtības Smiltenes pagastā un Smiltenes novadā.

Projekta ietvaros, izstrādājot arhitektoniski māksliniecisko izpēti, tiks veiktas šādas darbības: vēsturisko materiālu apkopošana; drupu virszemes daļas telpiskā uzmērīšana, savietošana ar LIDAR datiem; pils digitāla telpiskā modeļa sagatavošana uz uzmērījumu un zemes virsmas reljefa bāzes; virszemes sienu arhitektoniskā inventarizācija. Projektu plānots īstenot 2023. gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 5 908,43 EUR, kas ietver Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļus 3 000 EUR un Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu 2 908,43 EUR.

Attīstības un plānošanas nodaļa