2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada budžets

Marta noslēgumā Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti, atklāti balsojot, lēma par jaunā Smiltenes novada pašvaldības budžeta apstiprināšanu 2023. gadam. Šā gada ieņēmumi budžetā plānoti 33 553 814 EUR apmērā, bet izdevumi – 41 408 594 EUR. Finansēšanai paredzēti līdzekļi 7 854 780 EUR apmērā.

Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada budžets arī šogad balstīts uz Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam,  kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs attīstības virzienus – sabiedrību, uzņēmējdarbību, publisko infrastruktūru un pakalpojumus.

Kopējo budžetu veido Smiltenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 32 889 774 EUR, izdevumi – 40 728 392 EUR, finansēšanas līdzekļi 7 838 618 EUR un Gatartas pansionāta budžeta ieņēmumi – 664 040 EUR, izdevumi – 680 202 EUR, finansēšanas līdzekļi – 16 162 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi

Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumu lielāko ieņēmumu daļu veido valsts budžeta transferti – 13 732 105 EUR jeb 42%, ienākuma nodokļi 12 651 458 EUR jeb 39%, iestādes ieņēmumi 2 184 270 EUR jeb 7% un pārējie ieņēmumi.

Smiltenes novada pašvaldības izdevumi

Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības tiek iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās. Lielāko budžeta izdevumu daļu veido izglītība – 16 507 569 EUR jeb 41%, sociālā aizsardzība – 7 895 160 EUR jeb 19%, atpūta, kultūra un reliģija – 4 249 290 EUR jeb 10%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 4 107 440 EUR jeb 10%, vispārējie valdības dienesti – 3 874 174 EUR jeb 10%, ekonomiskā darbība – 2 478 286 EUR jeb 6% un pārējie izdevumi.

Šogad plānots īstenot un turpināt 60 dažādus projektus Smiltenes novadā, kopsummā tam paredzēti 6 709 731 EUR no budžeta līdzekļiem. Sociālās aizsardzības projektiem plānoti 4 565 871 EUR jeb 68%, atpūtai, kultūrai un reliģijai 922 050 EUR jeb 14%, ekonomiskai darbībai 479 043 EUR jeb 7%, izglītībai 274 434 EUR jeb 4%, vides aizsardzībai 263 614 EUR jeb 4%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 182 639 EUR jeb 3%, vispārējiem valdības dienestiem 22 080 EUR.

Plašāka informācija par pašvaldības 2023. gada budžetu pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Pašvaldība – Budžets”.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste