2022. gada 22. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plāns turpmākajiem trijiem gadiem

Modernas un pieejamas sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības ietvaros turpmākajos trīs gados plānots veicināt sociālo pakalpojumu attīstību,  organizējot  sociālos pakalpojumus maksimāli atbilstošus iedzīvotāju vajadzībām,  uzlabojot iedzīvotāju ar invaliditāti iespējas dzīvot neatkarīgi un dzīvot sabiedrībā, kā arī veidojot normatīvo bāzi, lai mazinātu atšķirības sociālo pakalpojumu pieejamībā atkarībā no pašvaldības lieluma un iedzīvotāju blīvuma.

To paredz “Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plāns 2022.–2024. gadam”, kas otrdien, 29. martā, izskatīts un apstiprināts valdības sēdē. Plāns ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kurš ir izstrādāts, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu attīstību turpmākajiem četriem gadiem.

Plāns paredz arī attīstīt atbalsta pakalpojumus  bērniem ar iespējamu vai esošu invaliditāti, veidojot jaunus vai uzlabojot esošos  sociālo pakalpojumus, kas mazina funkcionālā traucējuma ietekmi uz iedzīvotāju spējām aprūpēt sevi, būt sociāli aktīvam,   un uzlabojot to pieejamību, veidojot sociālos pakalpojumus paliatīvās aprūpes klientiem, uzlabojot  sociālās aprūpes institūcijās sniegto pakalpojumu kvalitāti un  pilnveidojot institūciju infrastruktūru,  tai skaitā, veidojot  ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojumu sniegšanas vietas bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un senioriem.

Tāpat tiks turpināts iesāktais virziens sociālā darba attīstībai, veicinot un stiprinot sabiedrības uzticēšanos sociālajiem darbiniekiem, kuri nereti ir pirmie un galvenie atbalsta sniedzēji noteiktās dzīves situācijās.

Sociālo pakalpojumu jomas pārvaldības stiprināšanas ietvaros ir paredzēts veidot integrētu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu plānošanas, koordinēšanas un finansēšanas sistēmu un organizēt izmēģinājuma projektus, veidot starpinstitucionālās sadarbības algoritmus  un stiprināt pašvaldību starpinstitucionālās komandas sadarbību  klientu gadījumu vadīšanā, paplašinot  starpdisciplināro pieeju sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā .

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]