2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2023. – 2027. gadam

Smiltenes novada pašvaldības dome 2023. gada 22. februāra sēdē apstiprinājusi Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2023. – 2027. gadam.

Plāns sastāv no apraksta daļas un informācijas apkopojuma par Sosnovska latvāņa invadētajām teritorijām. Plāna mērķis ir koordinēt auga izplatības ierobežošanas pasākumus. Noteikts, ka par plāna izpildes uzraudzību pašvaldības atbildīgās institūcijas ir: Smiltenes pilsētā – Saimnieciskās darbības nodaļa, Smiltenes novada pagastos – attiecīgā pagasta vai pagastu apvienības pārvalde, kā arī kopumā – Pašvaldības policija.

Pašvaldība katru gadu līdz 1. aprīlim sūtīs invadēto teritoriju īpašniekiem/valdītājiem atgādinājumus par viņu pienākumiem auga izplatības ierobežošanā. No 1. maija līdz veģetācijas perioda beigām pašvaldības atbildīgās amatpersonas pārbaudīs faktisko situāciju dabā un, ja tiks konstatēta ierobežošanas pasākumu neveikšana, personas tiks sauktas pie likumā noteiktās atbildības.

Ņemot vērā plāna realizācijā iegūto papildinformāciju un konstatētās problēmas, plāns tiks regulāri pārskatīts un nepieciešamības gadījumā precizēts.

Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2023. – 2027. gadam

Sosnovska latvāņu izplatības teritorijas

 

Evija Zurģe

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

Teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos