2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts ziņojums par Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanu 2022. gadā

Lai uzzinātu vairāk par Smiltenes novada attīstības programmas izpildes gaitu un iepriekšējā gadā īstenotajiem pasākumiem programmas ietvaros, sagatavots “Ziņojums par Smiltenes novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam īstenošanu 2022. gadā.” Dokuments izstrādāts ar mērķi uzraudzīt un novērtēt noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi.

Kā ziņots iepriekš, 2022. gada sākumā apstiprināta Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam.

Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Uzraudzības ziņojumā apskatīts vispārīgs novada raksturojums atbilstoši programmā noteikto attīstības un darbības rezultātu rādītāju izvērtējumam, īstenošanas progress, secinājumi un priekšlikumi programmas pilnveidošanai.

Ziņojumā par 2022. gadu izdarīti vērtīgi secinājumi par attīstības programmas īstenošanas gaitu, kas ietekmē noteikto mērķu izpildi – no 2013. līdz 2023. gadam iedzīvotāju skaits novadā sarucis par 11,2%; 2022. gadā pieaudzis izglītojamo skaits; pērn aktīvi strādāts pie kultūras pasākumu organizēšanas, pieaudzis pasākumu kopskaits novadā; stabilizējas ekonomiskā situācijā novadā; samazinās reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits, kā arī – 2022. gadā kopumā tika strādāts pie 40 projektu ieviešanas, vairāk nekā 9 projektu rezultātu uzturēšanas, kā arī 18 projektu sagatavošanas.

Tāpat izvirzīti priekšlikumi ziņojuma pilnveidei turpmākajos gados, kas saistās ar procesu uzlabošanu un jaunu uzskaites sistēmu, finanšu līdzekļu piesaistes un citu rīku ieviešanu.

Ziņojumu iespējams aplūkot tīmekļvietnes sadaļā “Attīstības programma” ŠEIT. Pašu dokumentu iespējams aplūkot ŠEIT.

Informācijai: Ar Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programmu 2022 .- 2028. gadam elektroniski var iepazīties:

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste