2021. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Aptaujas rezultātu kopsavilkums par Smiltenes novada bibliotēkas darbu

No 2021. gada 16. augusta līdz 13. septembrim Smiltenes novada bibliotēka aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par Smiltenes bibliotēkas apmeklēšanas paradumiem, bibliotēkas pakalpojumiem un citiem ar bibliotēkas darbu saistītiem jautājumiem, kā arī izteikt savus ierosinājumus. Aptauja respondentiem bija pieejama gan elektroniskā formātā Smiltenes novada oficiālajā interneta vietnē, gan arī drukātā veidā Smiltenes novada bibliotēkā Baznīcas laukumā 13 un Bērnu apkalpošanas nodaļā Gaujas ielā 1. Tā bija anonīma un rezultāti tiek izmantoti tikai apkopotā veidā.

Par bibliotēkas darbu izteica viedokli un aptauju aizpildīja 105 respondenti. Aktīvākas ir bijušas sievietes (83.8 %) un iedzīvotāji vecuma grupā no 51 – 65 gadiem (29.5%). Autorizēti bibliotēkas lietotāji ir 81.9 % no respondentu skaita.

Aptaujas dalībnieki augsti novērtē apkalpošanu, pakalpojumus un grāmatu krājumu gan Bērnu apkalpošanas nodaļā, gan arī Pieaugušo nodaļā. Visbiežāk izmantotie pakalpojumi ir grāmatu un preses izdevumu saņemšana uz mājām, maksas pakalpojumi (drukāšana, kopēšana u.c.) un interneta lasītavas izmantošana (datoru lietošana), kā arī izstāžu apmeklēšana.  Liela daļa respondentu norādīja uz telpu neatbilstību. Jautājumā “Priekšlikumi bibliotēkas darbības uzlabošanā” respondenti norādījuši uz telpu neatbilstību, piebilstot – kamēr nebūs atbilstošas telpas, tikmēr būs grūti kaut ko uzlabot. Arī jautājumā “Kas, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešams, lai bibliotēka kļūtu pievilcīga jauniešiem”, respondenti norāda uz telpu neatbilstību, minot, ka bibliotēkai jābūt ar ērtām plašām telpām, šīs telpas neatbilst mūsdienu prasībām. Izvērtējot iesniegtās atbildes, secinām, ka kopumā aptaujas dalībnieki ir apmierināti ar bibliotēkas darbu.

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem, kas veltīja laiku anketas aizpildīšanai un, kam ir svarīga bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana! Aptaujas rezultāti un izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā plānojot un organizējot bibliotēkas darbu. Ar aptaujas kopsavilkumu var iepazīties  šeit.

Lai uzzinātu par bibliotēku ikdienā, aicinām sekot bibliotēkas kontiem vietnēs Facebook un Instagram, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja Inta Mežule
Informācijas speciāliste Sandra Marķitāne

 

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider