2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Ar lielu sirsnību Smiltenē tiek uzņemta Dobroslavas ciema padomes delegācija un bērnu grupa

No 2023. gada 12. līdz 17. jūlijam Smiltenē viesojās Odesas apgabala Dobroslavas ciema padomes delegācija. No 15. līdz 23. jūlijam Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs uzņem ukraiņu karavīru bērnu grupu, kuriem tiek organizēta vasaras nometne.

Delegācijas viesošanās mērķis bija gūt Latvijas pieredzi pašvaldības darbā,  ekonomikas, izglītības, kultūras, ekoloģijas, sporta un tūrisma jomu attīstības jautājumos. Tā piecu cilvēku sastāvā, viesojoties Smiltenē, tikās ar Smiltenes novada pašvaldības vadību – domes priekšsēdētaju Edgaru Avotiņu, viņa vietnieci Astrīdu Harju, pašvaldības izpilddirektoru Andri Lapiņu. Viesi ar lielu interesi klausījās prezentāciju par novadu, izzināja sev interesējošus jautājumus par pašvaldības darbu, par to, kā veidojas budžets, par valsts un pašvaldības pakalpojumiem un finansējuma avotiem, īpaši veselības aprūpi, pirmās palīdzības sniegšanu u.c. Pēc tikšanās pašvaldībā viesi devas uz Valmieru, kur apmeklēja SIA “ZAAO” un tika pārrunāts par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā un Vidzemē, poligona “Daibe” darbību un uzņēmuma pieredzi labiekārtošanas un vides projektu īstenošanā. Pašvaldības viesiem bija iespēja apmeklēt arī pilsētas mācību iestādes – pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”, Smiltenes vidusskolu un Smiltene tehnikumu, kā arī piedalīties svētku “Satiec Smilteni!” pasākumos.  

Dobroslavas ciema padomes vadītāja Ludmila Prokopečko (Liudmyla Prokopechko) atzinīgi novērtēja un pateicās pašvaldībai par iespēju apmeklēt Smilteni, uzteica pilsētas sakoptību, attīstīto infrastruktūru, mūsdienīgo mācību vidi izglītības iestādēs. Ukrainas delegācija ļoti atzinīgi novērtēja Latvijas centienus Ukrainas tautas atbalstam. Sevišķi viņi bija pārsteigti par lielo cilvēku atbalstu un pacietību, gaidot rindā pēc Jāņa Slaidiņa grāmatas “No Krimas līdz Marinkai”. Delegācijas vadītāja Ludmila, daloties savos iespaidos par viesošanos Smiltenē, saka: “Latvieši ir neticami cilvēki. Katru dienu viņi mūs pārsteidz ar savu sirsnību, viesmīlību, milzīgo Ukrainas atbalstu un ticību mūsu uzvarai.”

Savukārt no 15. līdz 23. jūlijam Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs uzņem ukraiņu karavīru bērnu grupu, kuriem tiek organizēta vasaras nometne. Šāda atbalsta programma tiek īstenota jau no 2014. gada. Tās mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kuri vistiešākajā veidā izjūt karadarbības sekas, kuri ir zaudējuši savas darbavietas un kuriem karš ir atņēmis kādu no viņu tuviniekiem. Šogad Smiltenē viesojas 10 bērni kopā ar mammām no Dobroslavas, kur ģimenē viens vecāks gājis bojā kara darbības rezultātā. Uzņemšanas laikā bērni saņēma psihologa atbalsta pakalpojumus, apmeklēja jūru, muzejus, aktīvās brīvā laika pavadīšanas vietas, kā arī brauca ekskursijās uz Rīgu,  Alūksni un Valmieru.

Nozīmīgs notikums Dobroslavas delegācijai un bērniem bija Rīgas un vēstniecības apmeklējums, kur tikās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Anatoliju Kutsevolu (Anatolii Kutsevol). Ukrainas vēstnieks pastāstīja gan par Latvijas sniegto atbalstu un palīdzību ukraiņiem, gan par plānoto turpmāko sadarbību. A. Kutsevols izteica pateicību Smiltenes novada pašvaldībai par Dobroslavas ciema padomes pārstāvju un ukraiņu bērnu vizītes organizēšanu un uzņemšanu Latvijā.

Sirsnīgs paldies Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centram un vadītajai Aurikai Zīverei, kura ar lielu sirsnību un rūpēm katru gadu uzņem ukraiņu viesus.  Paldies SIA “ZAAO”, Smiltenes PII “Pīlādzītis”, Smiltenes vidusskolai un Smiltenes tehnikumam par uzņemšanu un dalīšanos pieredzē.

Sagatavoja:

Marita Mūze

Smiltenes novada pašvaldība sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja