2023. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Arī šogad novada reliģiskās organizācijas var pieteikties pašvaldības atbalstam

Līdz 2023. gada 9. jūlijam reliģiskās organizācijas, kas reģistrētas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, aicinātas pieteikties pašvaldības atbalstam plānoto aktivitāšu īstenošanai šajā gadā.

2022. gada 27. jūlija, Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti noteikumi Nr. 10/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības atbalstu reliģiskajām organizācijām kultūras un tūrisma veicināšanai novadā”, kas nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldībā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi pašvaldības finansējuma saņemšanai ar mērķi, nodrošināt pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu, efektīvu un uz konkrētu mērķi virzītu izlietošanu, sekmējot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu, atbalstot organizāciju darbību un veicinot organizāciju sadarbību ar pašvaldību. Finansējuma uzdevums ir atbalstīt organizāciju darbību, lai:

  • veicinātu brīvprātīgas iniciatīvas, tūrisma attīstību, novada atpazīstamību, sadarbību ar pašvaldību un organizāciju darbību;
  • veicinātu reliģisko organizāciju draudžu tradīciju saglabāšanu, saglabātu un atjaunotu Smiltenes novadā esošus kultūras un vēstures pieminekļus, kā arī sakrālās būves un reliģisko rituālu priekšmetus.

Lai organizācijas pretendētu uz pašvaldības atbalstu, ir  nepieciešams iesniegt pieteikumu par kārtējam gadam nepieciešamo pašvaldības finansējumu, pievienojot tam plānoto aktivitāšu izdevumu koptāmi.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami līdz šī gada 9. jūlijam:

  • elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz [email protected];
  • nosūtot pa pastu uz adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
  • iesniedzot klātienē Smiltenes novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novadā, vai attiecīgajā Pašvaldības pagasta vai pilsētas pārvaldē.

Katrai organizācijai kārtējā gadā ir tiesības iesniegt tikai vienu pieteikumu, izņemot gadījumā, kas minēts Noteikumu 7. punktā.

 

Marta Vika

Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes

Tūrisma jomas vadītāja