2022. gada 16. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

AS “Conexus Baltic Grid” informē par Smiltenes novada pašvaldības teritorijā esošiem gāzesvadiem

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē, ka Smiltenes novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, kuri tiek izmantoti, lai nodrošinātu dabas gāzes pārvadi. Teritorijā atrodas arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.

AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes sistēmas pārvades objektiem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt dabasgāzes pārvades sistēmas gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju, savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē par rīcību dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī saimnieciskajiem ierobežojumiem noteiktajās aizsargjoslās.

 

Informatīvais materiāls par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās aizsargjoslās, bīstamību un drošības pasākumiem rūpnieciskās avārijas gadījumā pieejams ŠEIT.

Informatīvais materiāls par rīcību dabasgāzes pārvades sistēmas gāzapgādes objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem pieejams ŠEIT.

 

 

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists