2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Atbalsta grupa personām ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem

Nodarbību  mērķis ir dot iespēju cilvēkiem neatkarīgi no veselības traucējumu rakstura un iemesliem, maksimāli iekļauties sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, gūt pēc iespējas lielāku patstāvību, veicināt šo cilvēku aktīvu piedalīšanos dažādos sabiedriskajos procesā, iekļaušanos sabiedrībā, neraugoties uz viņiem piemītošajām atšķirībām.

Nodarbības vada psiholoģe Dace Gailīte un fizioterapeits Rihards Gailīts. Tās notiek Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, Galdnieku ielā 10b, Smiltenē.

Vairāk informācijas par nodarbību norisi, kā arī pieteikšanās uz nodarbībām, zvanot pa tālruni 28680831 (Anita)

 

Nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros un ir bez maksas.