2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Atbalsts ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās

Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi daudzas jomas un reizēm ir nepieciešams atbalsts, lai tiktu galā ar šīs pandēmijas radītajām finansiālajām, emocionālajām, fiziskajām sekām. Tādēļ aicinām, nonākot dažādās ar Covid-19 izplatību saistītās krīzes situācijās, sazināties ar tuvāko sociālā dienesta darbinieku vai zvanot Smiltenes novada sociālajam dienestam pa tālruni 26362282, e-pasts: [email protected]

Ārkārtas situācijās aicinām zvanīs Smiltenes novada pašvaldības policijai uz tālruni 28659933 vai 110.

Sociālā dienesta darbinieku kontakti:  

Nr.p.k. vārds, uzvārds amats e-pasts
1. Inta Siliņa Sociālā dienesta vadītāja Smiltenē [email protected], 26362282
2. Anita Šteinberga Sociālā darbiniece Smiltenē [email protected], 64707573
3. Iveta Vērzemniece Sociālā darbiniece Smiltenē [email protected], 25669434
4. Valda Cimermane Sociālā darbiniece Smiltenē [email protected], 64707573
5. Dace Pašuta Sociālā darbiniece Smiltenē [email protected], 25611758
6. Sandra Dukāte Sociālā darbiniece Smiltenes pagastā [email protected], 64772670, 22022776
7. Ineta Strauja Sociālā darbiniece Brantu pagastā [email protected], 26362095
8. Ilze Mize Sociālā darbiniece Palsmanes pagastā [email protected],

9. Maruta Bubene Sociālā darbiniece Blomes pagastā [email protected], 20203327
10. Vija Ābele Sociālā darbiniece Variņu pagastā [email protected], 25462830
11. Līga Vītola Sociālā darbiniece Bilskas pagastā [email protected], 64707474, 25615699
12. Mudīte Tauriņa Sociālā darbiniece Launkalnes pagastā [email protected], 25424009
13. Maija Eglīte Sociālā darbiniece Grundzāles pagastā [email protected] ,25676779
14. Sintija Štrausa Ģimenes asistente Smiltenē [email protected], 20018613
15. Svetlana Volkova Psihologs Apē [email protected], 27807320
16. Dace Plotkāne Psihologs Raunā [email protected], 26035737
17. Inna Masule Sociālā darbiniece Raunā [email protected], 24501375
18. Valda Zvaigznīte Sociālā darbiniece Drustu pagastā valda.zvaigznī[email protected], 27840367
19. Laila Cekule Sociālā darbiniece Apē [email protected], 26698603
20. Aija Drīle Sociālā darbiniece Apē [email protected], 26480441
21. Anita Bušmane Sociālā darbiniece Gaujienas pagastā, Virešu pagastā [email protected], 26692938
22. Undīne Uskliņģe Sociālā darbiniece Trapenes pagastā [email protected], 27815494

 

Informāciju sagatavoja: 

Aija Kramiņa

Smiltenes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste