2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Atdzimst Raunas kultūrvēsturiskais mantojums

Vasaras un rudens sezona Raunas pagastā bijusi ļoti darbība, it īpaši kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā. Daudzi no jums būs pamanījuši, ka vairākās vietās Raunas pagastā notiek liela rosība – pie Raunas ev.lut.baznīcas, Raunas pilsdrupās, kā arī kapsētā pie Pētera Rimšes pieminekļa.

Septembrī sākās mūra stiprināšanas jeb konservācijas darbi Raunas viduslaiku pilsdrupās – priekšpils R torņa abās sienas pusēs, no kurienes lielāki akmeņu nobrukumi bija vērojami 2021.gada novembrī, kad tie apdraudēja gājējus uz pilsdrupu uzejas kāpnēm. Pilsdrupu konservācijai piesaistīts valsts finansējums no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas EUR 16 000,00 apmērā, kā arī ieguldīts pašvaldības finansējums EUR 10 000,00 apmērā. Darbus veic SIA “Aqua Latvia” speciālisti. Konservācijas laikā tika atrastas arī vairākas senlietas, kas ir ļoti interesants notikums, jo parasti arheoloģiskās senlietas meklējamas zem zemes nevis gaisā. Priekšpils R torņa logailā restauratori atrada trīs svina muskešu lodes, bet skurstenī – maza izmēra lielgalaba lodi. Tāpat arī šajā sezonā izstrādāts un apstiprināts būvprojekts galvenajiem Raunas viduslaiku pils korpusiem, kas ļaus plānot turpmākos konservācijas procesus.

Ar Raunas ev.lut.draudzes gādību piesaistīts valsts finansējums EUR 67 000,00 apmērā no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas Raunas baznīcas sakristejas un sienu remontam. Raunas baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un vairāk gadu garumā Raunas baznīcas sakristeja bija avārijas stāvoklī – tās sienās bija izveidojušās lielas plaisas, draudot ar sakristejas daļas atdalīšanos un noslīdēšanu aiz baznīcas esošajā gravā. Pateicoties piesaistītajam finansējumam, visas vasaras garumā notiek sakristejas pamatu daļas, sienu un jumta daļas stiprināšanas un remonta darbi, ko veic uzņēmums SIA “Dāvidu nami”.

Tāpat ar Raunas ev.lut.draudzes gādību, piesaistīts finansējums EUR 2000,00 apmērā no Valsts kultūrkapitāla fonda tirgotāja, mecenātā, raunēnieša Pētera Rimšes kapa pieminekļa restaurācijas pirmajai kārtai. Pieminekli 1908. gadā veidojis tēlnieks Gustavs Šķilters un tas iekļauts valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Gadiem ejot, piemineklis bija apaudzis ar sūnām, nomelnējis, kā arī nokritusi daļa no apmetuma. 2022. gada septembrī pieminekļa pirmās kārtas restaurāciju veica restauratore Madara Rasiņa no SIA “Aqua Latvia”. Interesanti, ka, veicot šī pieminekļa restaurāciju, M.Rasiņa atklāja, ka Raunas kapsēta var lepoties ar vēl vienu Gustava Šķiltera darbu, proti, pieminekli skolotājam Voldemāram Gaiķim, kas sakrīt gan pēc stila, gan autora rokraksta. Tas nozīmē, ka varam lepoties kopumā ar trim tēlnieka G.Šķiltera darbiem – pieminekli Pēterim Rimšem, pieminekli Krēsliņu dzimtai un pieminekli Voldemāram Gaiķim. Ja izdoties piesaistīt finansējumu, tad nākamajā gadā plānota Pētera Rimšes pieminekļa bronzas medaljona restaurācija, koku apzāģēšana kapavietas teritorijā u.c. darbi.

Raunas muzeja vadītāja Ieva Plētiena