2024. gada 26. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Atgādinājums par lokālplānojuma vēja parka “Augstkalni” publisko apspriešanu

Smiltenes novada pašvaldība atgādina, ka publiskās apspriešanas sanāksme vēja parka “Augstkalni” lokālplānojuma redakcijai un vides pārskata projektam un sabiedriskās apspriešanas sanāksme paredzētās darbības Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecībai  notiks Zoom platformā 2023.gada 28.februārī plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/PA-veja-parks

Informējam, ka attiecībā uz lokālplānojuma un ietekmes uz vidi ziņojuma publiskās un sabiedriskās apspriešanas sanāksmju organizēšanu vēl aizvien spēkā ir Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma regulējums, kas nosaka, ka šīs sanāksmes rīkojamas neklātienes formā (attālināti).

Pašvaldība ir saņēmusi vairāku iedzīvotāju jautājumus un vēlmi piedalīties klātienē publiskās apspriešanas sanāksmē. Uzklausot iedzīvotāju lūgumu, pašvaldība ir radusi iespēju iedzīvotājiem, kuriem nav iespēju pašiem pieslēgties tiešsaistes sanāksmei, noskatīties sanāksmi uz lielā ekrāna un uzdot sev interesējošos jautājumus  Launkalnes Tautas nama lielā zālē, Ezera ielā 2A, Launkalnē un Drustu pagasta Tautas nama zālē, Palsas ielā 11, Drustos.

 

Uzziņai:

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas periods noteikts no 2023.gada 06.februāra līdz 2023.gada 12.martam.

Ar apspriešanā nodotajiem lokālplānojuma dokumentiem aicinām iepazīties vietnē: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23477

Ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 9. februāra līdz 17. martam.

Ar apspriešanā nodoto IVN ziņojuma materiāliem var iepazīties vietnē:

https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-ivn-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu-veja-elektrostaciju-parka-augstkalni-buvnieciba.html

 

Attīstības un plānošanas nodaļa