2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, iespējams pieteikties Smiltenes novada pašvaldības Svētku pabalstam

Kā ierasts, arī 2024. gadā, Smiltenes novada pašvaldība, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu, piešķirs Svētku pabalstu politiski represētajiem, Černobiļas AES seku likvidēšanas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Svētku pabalsta apmērs ir 60 eiro.

Pieteikties šim pabalstam var Smiltenes novadā deklarētas personas, aizpildot iesniegumu:

  • Smiltenes novada Sociālajā dienestā, Dārza ielā 11, Smiltenē;
  • jebkurā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (Smiltenē – Dārza ielā 3; Apē – Stacijas ielā 2; Raunā – Vidzemes ielā 2; Drustos – Palsas ielā 20; Variņos – Oktobra ielā 13; Gaujienā – “Pilskalnos”; Trapenē – Pagastnamā; Grundzālē – Tilta ielā 5; Palsmanē – Pagasta namā).

Pieteikšanās, sākot ar aprīli līdz pat pēdējai maija darba dienai. Pie iesnieguma aizpildīšanas jāuzrāda politiski represētās personas, Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā – maijā –  bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalstu pārskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Svētku pabalsts ir viena no Smiltenes novada pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām, kas noteikta tās saistošajos noteikumos Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”. Šis dokuments pieejams www.smiltenensovads.lv vai www.likumi.lv.  

 

Informē

Smiltenes novada Sociālais dienests

Sagatavoja

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste