2023. gada 3. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Balso un nosaki, kura ideja jārealizē Smiltenes novadā 2023. gadā!

Arī šogad, līdz 2023. gada 30. jūnijam, iedzīvotāji varēja iesniegt pieteikumus Līdzdalības budžeta projektu konkursam, lai veicinātu infrastruktūras uzlabošanu, paliekošu un sabiedrībai nozīmīgu vērtību radīšanai Smiltenes novadā. Tika saņemtas 13 projekta idejas, no kurām nolikumam atbilda 12, kas nodotas balsošanā iedzīvotājiem no 2023. gada 1. līdz 21. augustam.

Smiltenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kuri balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru – 28 500 EUR.

Balsot var ikviens Smiltenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju var tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:

 • Elektroniski interneta vietnē https://balso.smiltenesnovads.lv/projekti atbilstoši autorizācijas noteikumiem;
 • Klātienes balsošanu var veikt vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu):
  • Smiltenē, Dārza ielā 3;
  • Raunā, Vidzemes ielā 2;
  • Apē, Stacijas iela 2;
  • Drustos, Palsas ielā 20;
  • Variņos, Oktobra ielā 13;
  • Gaujienā, “Pilskalni”;
  • Trapenē, Pagastnams;
  • Grundzālē, Tilta iela 5;
  • Palsmanē, Pagasta nams.

Aicinām iepazīties ar visām konkursa idejām un balsot ŠEIT.

1. Ūdens apgādes uzlabošana Palsmanes kapsētā.

Projekta ietvaros ir paredzēts ierīkot divus ūdens ņemšanas brīvkrānus Palsmanes kapsētā. Akā tiks ievietots sūknis, ierīkots ūdensvads 180 m no akas līdz ūdens ņemšanas vietām kapsētas teritorijā un uzstādīti 2 pīlāri (brīvkrāni). Palsmanes kapsētas platība ir 7 ha. Pašlaik kapsētā ir trīs akas. Divās akās sezonā darbojas ūdens sūkņi, bet vienā ūdens tiek pacelts manuāli. Ņemot vērā kapsētas teritorijas platību un esošo aku noslodzi,  būtu nepieciešams uzlabot ūdens apgādi un ierīkot papildus ūdens ņemšanas brīvkrānus.

Kopējās izmaksas – 8967,79 EUR.

Realizācijas vieta – Palsmanes pagasts.

2. Interaktīvās ekspozīcijas “Vēstules no pagātnes” izveide Raunā.

Projekta mērķis ir izveidot āra interaktīvo ekspozīciju “Vēstules no pagātnes” Raunas centrā, dokumentējot, atklājot un saglabājot nākamajām paaudzēm Raunas pagasta iedzīvotāju stāstus par Raunu un tās vēsturi, uzlabojot Raunas centra vizuālo pievilcību un radot jaunu tūrisma apskates objektu. Ekspozīcija būs: 1) interaktīva jeb prasīs apmeklētāja iesaisti, atverot pastkastīti, skenējot QR kodu; 2) brīvi pieejama jebkurā diennakts laikā un laikapstākļos; 3) pieejama bez maksas; 4)realizēta oriģinālā un citur neredzētā veidā. Projekta gaitā tiks veikta sienas sakārtošana un gleznojuma radīšana uz ēkas Rīgas ielā 1, Raunā.

Kopējās izmaksas – 1550,70 EUR.

Realizācijas vieta – Rauna.

3. Āra trenažieri Trapenes pagastā.

Projekta ideja ir izveidot āra trenažieru laukumu Trapenes pagasta sporta bāzes teritorijā, lai dotu iespēju Trapenes pagasta iedzīvotājiem piekopt aktīvāku dzīvesveidu. Teritorijā ir uzstādīti gaismekļi, kas dos iespēju arī izmantot āra trenažierus diennakts tumšajā periodā. Āra trenažieri būs piemēroti dažādām vecuma grupām, tai skaitā, jauniešiem un senioriem. Tie būs daudzveidīgi un nodarbinās atšķirīgas muskuļu grupas. Katru trenažieri varēs vienlaicīgi izmantot divi cilvēki. Šāda āra trenažiera laukuma izveide veicinās arī vietējo iedzīvotāju aktivitātes svaigā gaisā un sakārtotas vides veidošanu Trapenes pagastā.
Kopējās izmaksas – 8970 EUR.
Realizācijas vieta – Trapenes pagasts.

4. Egļukalna atpūtas vietas labiekārtošana Gaujienā.

Projekta ietvaros plānots labiekārtot atpūtas vietu pie Gaujas upes gaujieniešiem, laivotājiem, Egļukalna estrādes pasākumu apmeklētājiem un citiem Gaujienas ciema viesiem. Estrādes teritorija gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Gaujienas viesiem ir ļoti iemīļota un bieži apmeklēta vieta. Lai Gaujiena būtu vēl iecienītāks un biežāk izvēlēts galamērķis, projekta ietvaros plānots uzlabot teritoriju starp Egļukalna estrādi un pludmali, papildinot to ar ģērbtuvēm, galdiem ar soliem un jumtu, kā arī atsevišķiem soliņiem pie pašas Gaujas, malkas glabāšanas novietni un atkritumu groziem.  

Kopējās izmaksas – 4573,80 EUR.

Realizācijas vieta – Gaujienas pagasts.

5. Gundegu paradīze.

Projekta mērķis ir izveidot dīķi pašvaldības īpašuma  (kadastra nr. 42480070342) esošajā pārpurvojušā pļavas daļā Drustos, lai veidotu skaisti sakārtotu vidi, kur būtu iespējams tikt pie ūdens, kā arī atpūsties un pulcēties. Šobrīd šajā dārziņu rajonā nav tādas vietas. Vieta atrodas Drustu centra teritorijā, bet tomēr ir “nost no acīm”, kas rada privātuma sajūtu atpūsties gribētājiem. Dīķa izmērs plānots ne lielāks kā 0,1 ha. Projekta ietvaros plānots izveidot ne tikai dīķi, bet arī laipu un divus soliņus. 

Kopējās izmaksas – 9000 EUR.

Realizācijas vieta – Drustu pagasts.

6. Drustu Tautas nama kāpņu platformas atjaunošana.

Projekta mērķis ir atjaunot bruģēto kāpņu daļu un platformu pie galvenās ieejas Drustu tautas namā un bibliotēkā no ēkas fasādes puses, uzlabojot piekļūstamības iespējas un atrisinot savainošanās riskus. Ikdienā kāpnes tiek regulāri izmantotas, apmeklējot Drustu pagasta bibliotēku, iepazīstoties ar pasākumu plānu un afišām, apmeklējot pasākumus. Bruģa deformācijas ietekmē ne reizi vien ir radusies paklupšanas situācija. Īpaši aktuāli tas ir apledojuma laikā. Atjaunojot kāpnes, iedzīvotāji iegūs ne tikai par vienu sakoptu un atjaunotu vietu vairāk, bet būs atrisināts arī jautājums par drošību

Kopējās izmaksas – 8008,43 EUR.

Realizācijas vieta – Drustu pagasts.

7. Lapene pie Bilskas ezera.

Pie Bilskas ezera vēsturiski nav bijusi lapene, taču pludmales labiekārtošanas rezultātā šāda nepieciešamība ir kļuvusi aktuāla. Bilskas ezera pludmali apmeklē arvien vairāk cilvēku, tā kļuvusi par iecienītu atpūtas vietu. Izveidotā lapene sniegtu iespējas rīkot nelielas svinības, kā arī to varētu izmantot kāzu un citām foto sesijām.  Vasaras sezonā pie ezera notiek tradicionālie pasākumi – Līgo svētki un Alejas svētki, lapene būtu laba vieta, kur uzstāties mūziķiem. Visu sezonu kā zaļo klasi lapeni varētu izmantot arī Bilskas pamatskolas pirmskolas grupas audzēkņi, aktīvā dzīves veida piekritēji un visi Smiltenes novada iedzīvotāji. Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties lapeni (5m x 4m) ar divām slēgtām sienām.

Kopējās izmaksas – 6013,70 EUR.

Realizācijas vieta – Bilskas pagasts.

8. Peldvietas izveide Jeberlejā.

Projekta ietvaros ir paredzēts peldvietas daļā tīrīt krastu un gultni un peldvietu piepildīt ar smilti. Esošā grants tiks planēta uz vietas. Jeberleja ir Smiltenes novada iedzīvotāju un viesu iecienīta atpūtas vieta. Jeberlejas brīvdabas estrāde celta 20. gs. otrajā pusē kā veca rija. Šobrīd senatnīgā estrāde ir labiekārtota dažādiem atpūtas un kultūras pasākumiem, vasaras sezonā tiek rīkotas sporta spēles un dažādu svētku svinēšanas, pasākumi. Blakus estrādei atrodas neliels ezeriņš Asuāns. Diemžēl, laikam ritot, ezera krasti aizaug ar zālēm un grunts piepildās ar dūņām, liedzot iespēju peldēties. Realizējot projektu, tiks radīta iespēja dažādot atpūtu Jeberlejā.

Kopējās izmaksas – 1997.83 EUR.

Realizācijas vieta – Blomes pagasts.

9. Apes estrāde – kur satiekas cilvēks, kultūra un laiks!

Apes estrāde un tās teritorija – kultūrtelpa brīvā dabā, Apes mazpilsētas “Mežaparks”, vieta, kur satikties, dzīvot, svinēt, izpausties, baudīt un vienkārši būt! Mērķtiecīgi ir uzsākta iniciatīva “Estrādei Apē būt!”- ar to saprotot – morāli un tehniski vecās estrādes pārtapšanu jaunā, nepārspīlētā, vienkāršā un baudāmā izskatā. Estrādes un tās apkārtne ir vieta ar savu auru – priežu parka ieskauta ar dabīgo reljefu skatītāju sēdvietās, lai katrs varētu justies komfortabli, jo var piebraukt arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Šī projekta ietvaros ir plānots iegādāties  materiālus, lai varētu veikt skatītāju sēdvietu atjaunošanu.

Kopējās izmaksas – 9480,00 EUR.

Realizācijas vieta – Ape.

10. “Paaudžu aktīvās rotaļas”:  Virešu rotaļu laukuma papildināšana ar multifitness staciju un šūpolēm, kur dažādas paaudzes var pavadīt aktīvi brīvo laiku.

Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu, fiziskās sagatavotības uzlabošanu un aktīvu vingrošanu, kas būs pieejama plašākai sabiedrībai. Kā arī, tagadējā Virešu rotaļu laukuma papildināšana ar multifunkcionālo staciju, kas sniedz iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku kopā dažādām paaudzēm. Šobrīd Virešu rotaļu laukumā atrodas viena rotaļu iekārta, taču projekta ietvaros plānots uzlabot un papildināt Virešu laukumu, lai ir ko darīt visu paaudžu iedzīvotājiem un Virešu viesiem – iecerēts uzstādīt šūpoles, kuras iztrūkst bērniem, dodoties uz rotaļu konstrukciju un multifunkcionālo fitnesa staciju, kas dos iespēju veikt fiziskos vingrinājumus un treniņus brīvā dabā.

Kopējās izmaksas – 8808,80 EUR.

Realizācijas vieta – Virešu pagasts.

11. Ugunskura vietas izveidošana Līgo kalnā.

Projekta mērķis ir labiekārtot Smiltenes pagasta Līgo kalnu kā kultūrvides un atpūtas vietu novada iedzīvotājiem un viesiem. Projekta ietvaros paredzēts izveidot skatu laukumu ar centra daļā iekļautu ugunskura vietu. Smiltenes pagasta Līgo kalns ir Smiltenes novada iedzīvotāju un viesu iecienīta atpūtas vieta. No tā paveras brīnišķīgs skats uz apkārtni. Ikdienu kalna virsotnē var sastapt cilvēkus, kuri nāk vērot saulrietu un saullēktu. Kalns ir populārs arī jauniešu vidū, kuri kalnu iesaukuši par Saules kalnu. Katru gadu pašvaldība Līgo kalnā organizē Vasaras saulgriežu svētkus.

Kopējās izmaksas – 8679,00 EUR.

Realizācijas vieta – Smiltenes pagasts.

12. Jaunā parka teritorijas labiekārtošana.

Projekta mērķis ir veikt labiekārtošanas darbus Jaunā parka teritorijā, kas ir publiska dabas un apstādījumu teritorija, pieejama ikvienam iedzīvotājam. Parks iekļaujas Vecā parka, Vidusezera un Pils ielas 9  kvartāla attīstības stratēģijas kompleksā. Parka teritorijā esošie celiņi un kāpnes ir ļoti sliktā stāvoklī. Teritorijā esošie celiņi ir bez seguma, vietām saglabājušās sadrupušas betona flīzes, līdz ar to projekta ietvaros plānots ierīkot 200 m garu un 2 m platu blietētu šķembu seguma taciņu, kā arī uzstādīt atkrituma urnas, lai sāktu veidot teritoriju kā atpūtas vietu, kas iekļauj iespējas gan aktīva dzīvesveida piekritējiem, gan miera un dabas harmonijas baudītājiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, veidojot drošu vidi ģimenēm ar bērniem un senioriem.

Kopējās izmaksas – 8019,69 EUR.

Realizācijas vieta – Smiltene.

Sagatavoja

Smiltenes novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļa