2023. gada 31. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Bibliotēkās aizvadīts dinamisks un pozitīviem notikumiem piepildīts gads

Aizvadītais gads bibliotēkām ir bijis dinamisks, radošs, ar pozitīviem notikumiem piepildīts, un tas noslēdzies ar pozitīviem statistikas rādītājiem.

No 2022.gada 1.janvāra Smiltenes novada bibliotēka apvieno 14 bibliotēkas. Jau esošajām septiņām apakšstruktūrām pievienojās sešas bijušo Apes un Raunas novadu pagastu un Apes pilsētas bibliotēkas. Aizvadītais gads bija dinamisks ne tikai ar to, ka pēc izmaiņām struktūrā bija nepieciešams sakārtot vienotus bibliotēkas darbības regulējošos dokumentus, piemēram, bibliotēkas attīstības stratēģiju, krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku, lietošanas noteikumus u.c., bet bija arī jāsagatavo un jāiesniedz dokumenti 12 bibliotēku atkārtotai akreditācijai. Savu daļu dinamikas ikdienai piešķīra arī neskaidrības dokumentu apritē. Taču kopumā gads ir bijis pozitīviem notikumiem piepildīts.

Pēc diviem Covid-19 pandēmijas ierobežojumu gadiem beidzot ir vērojams bibliotēkas galveno rādītāju pieaugums. Statistikas dati liecina, ka atskaites periodā lietotāju skaits salīdzinot ar 2021.gadu pieaudzis gan Smiltenes bibliotēkā (+15%), gan novadā kopumā (+11%), gan atsevišķi arī lielākajā daļā bibliotēku. Līdz ar to pieaudzis novada iedzīvotāju skaits, kuri apmeklē bibliotēkas. Reģistrētu lietotāju kopskaits 2022.gadā, kuri pārskata periodā apmeklēja bibliotēku vai izmantoja bibliotēkas infrastruktūru, ir 26% no novada iedzīvotāju skaita. 2021.gadā novadā tie bija 23% . Vairākās bibliotēkās bibliotekārais aptvērums pārsniedz 2021.gada vidējo rādītāju valstī (35%).

Ar Smiltenes novada bibliotēkas 2022.gada pārskatu var iepazīties šeit: Smiltenes novada bibliotēkas darba pārskats par 2022.gadu. Tā mērķis ir dokumentēt un analizēt galvenās bibliotēku nozares tendences novadā – izmaiņas, nozīmīgākās aktualitātes, veiksmīgākos pieredzes piemērus. Pārskats sagatavots, balstoties uz Smiltenes novada bibliotēkas personāla un apakšstruktūrvienību vadītāju apkopotiem statistikas datiem un sagatavotiem paskaidrojošiem teksta ziņojumiem. Tas ir izmantojams arī kā bibliotēkas vēstures informācijas avots.

Papildus gada pārskatam sagatavoti vēl šādi dokumenti, kas pieejami Smiltenes bibliotēkā:
o atsevišķā pārskata daļā divos sējumos apkopota Smiltenes bibliotēkas publicitāte 2022.gadā – bibliogrāfiskais saraksts un publicēto materiālu kopijas;
o kā atsevišķa pārskata daļa ir sagatavota katras bibliotēkas “Pasākumu dienasgrāmata 2022”, kurai pievienotas gada laikā veidotās pasākumu afišas.

Kā mēdz teikt – nekas nav tik stabils kā pārmaiņas. Dzīve notiek kustībā. Lai mums ir zinoši, pārmaiņām pielāgoties spējīgi bibliotekāri, gudra un vienota vietējā kopiena!

 

Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja