2023. gada 2. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 9. kārtu ar kopējo finansējumu 253 856,95 EUR

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu turpina „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros un uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu divu stratēģisko mērķu sasniegšanai SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” un SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide”.

SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” ietvaros tiek izsludināta sekojoša rīcība:

R3.6. “Uz vietējiem resursiem un pieprasījumu balstītas ražošanas  vai pakalpojumu attīstīšana”

Rīcības atbalsta apmērs:  203 856,95 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 100 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%

 

SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide” sekojošās Rīcībās:

R2.3. “Vaidavas dabas takas labiekārtošana”

Rīcības atbalsta apmērs:  15000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 16 667,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

R2.4. “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana”

Rīcības atbalsta apmērs:  35000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 38888,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%

 

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2022. gada 20. novembra līdz 2022.gada 20.decembrim.

 

Projektu sagatavošanai nepieciešamo informāciju var meklēt:

 

Ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties (iepriekš sazinoties un vienojoties par tikšanos):

biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”

Brūža ielā 1, 2.stāvā, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00

 (ALP Stratēģijas 2015.-2020.gadam elektroniskā versija pieejama www.aluksnespartneriba.lv, sadaļā Darbības stratēģija vai www.lad.gov.lv, sadaļā LEADER)

Projekta iesniegumu iesniegšana TIKAI elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

 

Kontaktpersona

LEADER Administratīvā vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa

Tālrunis: 26330477

E-pasts: [email protected]