2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina LEADER projektu konkursu 10. kārtu

Projektu konkursa norit atbilstoši biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” SVVA stratēģijas 2014. – 2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības piešķiršanas kārtība lauku attīstības atbalsta apakšpasākumā “Darbību īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija”, 5.1.aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Cēsu novads – Vaives, Jaunpiebalgas, Zosēnu, Vecpiebalgas, Inešu, Taurenes, Dzērbenes, Kaives, Priekuļu, Liepas, Veselavas, Mārsnēnu, Raiskuma, Amatas, Drabešu, Zaubes, Nītaures, Līgatnes, Līgatjenes pilsēta, Sīgatjenes pilsēta novada – Raunas un Drustu pagasti.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login.

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt ŠEIT  

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam  ŠEIT

Rīcības plāns  ŠEIT 

10.kārtas konkursa sludinājums pieejams ŠEIT

Projekti tiks vērtēti atbilstoši Vērtēšanas metodikaiVĒRTĒŠANAS METODIKA

Vairāk informācijas pieejams ŠEIT