2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2023. gada 11. septembris – 2023. gada 11. oktobris.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādā vietējās attīstības stratēģijā noteiktajā rīcībā:

Mērķis 1: Atbalsta sniegšana vietējās ekonomikas attīstībai:

  • Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais kopējais finansējums – 63 431,99 EUR.

Adrese un vieta, kur var iepazīties ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju:

  • Biedrības „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” birojs, Valkas ielā 16, Strenči, Valmieras novads, LV-4730.
  • Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). 

Kontaktinformācija:

Administratīvā vadītāja Dagnija Ūdre

Tālrunis – 29219477, 29163859, e-pasts: [email protected]