2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Vilkmuiža 2011” ir īstenojusi projektu “Lielo dārza spēļu iegāde”

Biedrība “Vilkmuiža 2011”, pateicoties Lauku atbalsta dienesta un Smiltenes novada pašvaldības finansējumam, īstenojusi projektu Nr.22-09-AL10-A019.2203-000007 “Lielo dārza spēļu iegāde. Projekta ietvaros biedrības īpašumā ir nonākušas sešas lielformāta dārza spēles – Cirks, Domino, Riču-Raču, Jenga, Krikets un Āra boulings.

Projekta mērķis ir veicināt, paplašināt, nodrošināt un dažādot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējai kopienai. Mērķis tiks sasniegts, izmantojot spēles dažādos pasākumos Bilskas pagastā, kā arī iedzīvotājiem būs iespēja tās spēlēt skvērā pie Pašvaldības ēkas. Projekts ilgtermiņā veicinās sabiedrības iesaistīšanos vietējā fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās.

Lai interesētos par spēļu izmantošanu, lūdzu, rakstīt “WhatsApp” 26197572 vai uz e-pastu [email protected] .

Projekta realizācija notika piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 1885,00 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 1696.50 EUR, Smiltenes novada domes līdzfinansējums 188,50 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_lv .

 

Sagatavoja:

Ira Punkstiņa

Biedrības “Vilkmuiža 2011” valdes locekle